Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Penodi Comisiynydd y Gymraeg cyntaf

Gall y broses i benodi Comisiynydd y Gymraeg fynd yn eu blaen nawr ar ôl i’r Cynulliad gymeradwyo Rheoliadau Comisiynydd y Gymraeg (Penodi) 2011 heddiw.
Dydd Mawrth 28 Mehefin 2011

Mae’r rheoliadau yn gwneud darpariaeth ynghylch aelodaeth y panel dethol a fydd yn gyfrifol am gyfweld ymgeiswyr a gwneud argymhellion i Brif Weinidog Cymru ynghylch y penodiad.

Bydd y panel dethol yn cynnwys: Aelod Cynulliad a enwebir gan un o bwyllgorau’r Cynulliad; aelod o staff Llywodraeth Cymru; asesydd annibynnol a pherson sydd â phrofiad o hybu defnydd o'r Gymraeg a/neu iaith arall.  

Dywedodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, mai’r nod oedd hysbysebu swydd y Comisiynydd ym mis Gorffennaf a chyhoeddi enw’r ymgeisydd llwyddiannus yn yr hydref.

Dywedodd Mr Andrews:

“Rwy’n awyddus i’r Comisiynydd gael ei benodi cyn gynted â phosib fel y gall gyfrannu’n fuan at y gwaith pwysig sydd i’w wneud.

“Mae’r gwaith yn cynnwys symud yn gyflym o drefn bresennol cynlluniau iaith i’r drefn newydd o safonau iaith a gyflwynir o dan Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

"Bydd penodiad cynnar hefyd yn caniatáu i’r Comisiynydd gael cyfrannu i’r broses o sefydlu ei swyddfa - mater sydd eisoes yn destun paratoadau yn sgil trafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru a Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

"Edrychaf ymlaen at gydweithio gydag Aelodau’r Cynulliad i weld y Comisiynydd gael ei benodi cyn gynted â phosib, a’i g/chefnogi wrth iddo/iddi fynd i’r afael â’r rôl allweddol hon o sicrhau bod y Gymraeg yn parhau i ffynnu.”

Bydd y Comisiynydd yn gyfrifol am ddatblygu system reoleiddio newydd er mwyn sicrhau gwasanaethau Cymraeg i’r cyhoedd. Bydd hefyd yn cynghori Llywodraeth Cymru ac eraill ar bolisi iaith a bydd yn gallu cynnal ymholiadau mewn i faterion yn ymwneud â’r iaith.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Y Gymraeg

Tagiau

Y Gymraeg 28 Mehefin 2011 Y Gymraeg Addysg cyfrwng Cymraeg ac addysg Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i