Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Mesur Iaith Gymraeg yn derbyn Cydsyniad Brenhinol

Mae’r Gweinidog dros Dreftadaeth, Alun Ffred Jones, wedi croesawu’r newyddion bod Mesur Iaith Gymraeg wedi derbyn Cydsyniad Brenhinol.
Dydd Gwener 11 Chwefror 2011

Cafodd y gymeradwyaeth ei rhoi ar ôl cyfarfod y Cyfrin Gyngor ac mae'n golygu bod y Mesur, a gafodd eu cymeradwyo gan y Cynulliad ym mis Rhagfyr, nawr yn gyfraith.

Mae’r Mesur yn cyflawni tri o ymrwymiadau Cymru’n Un trwy gadarnhau statws swyddogol yr iaith, yn darparu’r modd i sefydlu hawliau ieithyddol wrth ddarparu gwasanaethau a sefydlu Comisiynydd Iaith.

Meddai’r Gweinidog Treftadaeth, Alun Ffred Jones:

“Mae’r Gymraeg yn destun balchder i bobl Cymru, p’un a ydynt yn ei siarad neu beidio ac rwy’ wrth fy modd felly bod y Cynulliad Cenedlaethol wedi cymeradwyo’r Mesur.  Rwy’n falch fy mod wedi cael llywio’r ddeddfwriaeth trwy’r Cynulliad sy’n cadarnhau statws swyddogol yr iaith; sy’n creu eiriolydd cryf dros siaradwyr y Gymraeg ac a fydd yn cynyddu’n sylweddol nifer y gwasanaethau fydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.  

"Rwy’n credu dylai pawb sydd eisiau derbyn gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg, gael y cyfle i wneud hynny, a dyna beth mae’r llywodraeth yma wedi bod yn gweithio tuag ato. Mae’r ddeddfwriaeth hon yn gam pwysig a hanesyddol ymlaen i’r iaith, eu siaradwyr ac i’r genedl.”

Mae’r Mesur yn

  • cadarnhau statws swyddogol y Gymraeg;
  • creu system newydd i roi dyletswydd ar gyrff i ddarparu gwasanaethau trwy’r Gymraeg;
  • creu comisiynydd Iaith Gymraeg newydd a chanddo bwerau cryf i orfodi cydymffurfiaeth, er mwyn diogelu hawliau siaradwyr Cymraeg i dderbyn gwasanaethau trwy’r Gymraeg;
  • sefydlu Tribiwnlys Iaith Gymraeg newydd;
  • rhoi’r hawl i unigolion a chyrff i apelio yn erbyn penderfyniadau sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau trwy’r Gymraeg;
  • creu cyngor Partneriaeth Iaith Gymraeg newydd i gynghori’r Llywodraeth ar effaith ei pholisïau ar y Gymraeg;
  • caniatáu i Gomisiynydd y Gymraeg ymchwilio’n swyddogol i achosion lle gwelir ymgais i amharu ar ryddid unigolion i siarad Cymraeg gyda’i gilydd.
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Y Gymraeg 11 Chwefror 2011 Y Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i