Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
04 Awst 2015
Heddiw [4 Awst] roedd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, yng Ngilwern i agor cyfleuster hyfforddi a chanolfan ymwelwyr newydd yn swyddogol.
 
16 Gorffennaf 2015
Cyhoeddwyd Cynllun Ariannu Trafnidiaeth Cenedlaethol Llywodraeth Cymru 2015 heddiw (dydd Iau, 16 Gorffennaf).
 
03 Gorffennaf 2015
Mae fflyd newydd o fysiau yn cael eu lansio gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, yng Ngwbert ger Aberteifi heddiw [dydd Gwener 3 Gorffennaf].
 
30 Mehefin 2015
Gallai’r gwaith ar gam nesa’r Metro, system trafnidiaeth gyhoeddus fodern ac o ansawdd uchel ar gyfer De-ddwyrain Cymru, ddechrau mor gynnar â 2017.
 
18 Mai 2015
O’r wythnos hon ymlaen bydd trenau newydd yn rhedeg bob awr yn ystod oriau brig rhwng Aberystwyth ac Amwythig a gwasanaethau ychwanegol ar reilffyrdd Calon Cymru.
 
15 Mai 2015
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth wedi cyhoeddi y bydd bron £27 miliwn ar gael ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth ledled Cymru.
 
12 Mai 2015
Mae Gorsaf Tref Glyn Ebwy yn agor y penwythnos yma pan fydd y trên cyntaf yn cyrraedd ddydd Sul 17 Mai.
 
07 Ebrill 2015
Mae rheoliadau diogelwch newydd ynghylch trefnu rasys beiciau ar draffyrdd Cymru’n wedi dod i rym.
 
25 Mawrth 2015
Mae Prif Weithredwr Grŵp Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis, wedi’i benodi yn Gadeirydd nesaf Maes Awyr Caerdydd.
 
23 Mawrth 2015
Bydd y cynllun tocynnau trên rhad yng nghefn gwlad y Canolbarth a’r Gogledd yn cael ei estyn am ddwy flynedd arall.
 
20 Mawrth 2015
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart wedi cyhoeddi manylion y trenau oriau brig newydd fydd yn teithio bob awr rhwng Aberystwyth a’r Amwythig a’r gwasanaethau ychwanegol ar lein Calon Cymru.
 
06 Mawrth 2015
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod y contract ar gyfer y gwasanaeth tren cyflym o'r Gogledd i'r De wedi'i gadw am dair mlynedd arall.
 
16 Chwefror 2015
Mae mynediad heb risiau a chyfleusterau newid Gorsaf Reilffordd Llandudno yn arferion gorau y gall cynllunwyr eu defnyddio wrth fynd ati i foderneiddio gorsafoedd eraill.
 
16 Chwefror 2015
O hyn ymlaen, bydd pobl sy’n defnyddio Gorsaf Rheilffordd Aberystwyth yn mwynhau gwell mynediad, ystafell aros newydd a buddiannau eraill.
 
30 Ionawr 2015
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi cyllid i ddiogelu dyfodol dau wasanaeth bws yng nghefn gwlad y Gorllewin.
 
30 Ionawr 2015
Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi rhaglen fawr o waith ar y gweill i wella diogelwch ar gefnffyrdd Cymru.
 
02 Ionawr 2015
Bydd T5, y gwasanaeth bysiau newydd bob awr rhwng Aberystwyth a Hwlffordd yn dechrau ddydd Llun 5 Ionawr.
 
17 Rhagfyr 2014
Yn sgil rheoliadau newydd a ddaeth i rym heddiw, bydd rhagor o bobl yn gymwys i gael Bathodynnau Glas.
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2012
Ll M M I G S S
<< Maw   Mai >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i