Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
31 Mawrth 2016
Gweinidog yn cyflwyno achos dros drydaneiddio prif lein rheilffordd y Gogledd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi nodi'r achos dros drydaneiddio prif lein rheilffordd arfordir y Gogledd erbyn 2024.
 
28 Mawrth 2016
Gyrwyr beiciau modur yn ffocws ymgyrch diogelwch ar y ffyrdd dros y Pasg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae ymgyrch a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n anelu at leihau nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol sy'n gysylltiedig â beiciau modur yn mynd rhagddi heddiw.
 
24 Mawrth 2016
Safonau newydd i wella ansawdd gwasanaethau bysiau yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
mae'r Gweinidog dros Drafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi safonau newydd ar gyfer gwasanaethau bysiau lleol ledled Cymru, er mwyn gwella ansawdd, hygyrchedd, a gwybodaeth i deithwyr.
 
23 Mawrth 2016
£29m ar gyfer cynlluniau teithio i hybu'r economi, diogelwch ar y ffyrdd a theithio llesol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog dros Drafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi cyllid o bron £29m ar gyfer cynlluniau teithio ledled Cymru er mwyn gwella diogelwch, creu twf economaidd, a hyrwyddo teithio llesol.
 
17 Mawrth 2016
Gwaith yn dechrau ar Ffordd Gyswllt gwerth £57 miliwn Dwyrain y Bae yng Nghaerdydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Edwina Hart yn lansio dechrau y gwaith adeiladu ar y Ffordd Gyswllt Dwyrain y Bae yng Nghaerdydd, sy’n werth £57 miliwn, yn ystod ymweliad â’r safle adeiladu
 
11 Mawrth 2016
Cynllun Fy Ngherdyn Teithio yn dathlu ei 5,000fed aelod
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae mwy na 5,000 o bobl ifanc wedi cael Fy Ngherdyn Teithio ac yn cael budd ohono.
 
25 Chwefror 2016
Agor Arddangosfeydd Metro i’r cyhoedd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Animeiddiad 3D trawiadol byr yw prif elfen arddangosfa newydd sy’n darlunio prosiect trafnidiaeth Metro Llywodraeth Cymru a fydd yn gweddnewid Caerdydd a’r ardal.
 
09 Chwefror 2016
Contract newydd i’r Gwasanaeth Awyr oddi mewn i Gymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae contract saith mis newydd ar gyfer y gwasanaeth awyr oddi mewn i Gymru wedi ei roi i Van Air.
 
27 Ionawr 2016
Ymateb i adroddiad y BBC ar y pris talwyd gan Llywodraeth Cymru am Maes Awyr Caerdydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Ymateb i adroddiad y BBC ar y pris talwyd gan Llywodraeth Cymru am Maes Awyr Caerdydd
 
22 Ionawr 2016
Holi barn ar fasnachfraint newydd i reilffyrdd yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae aelodau’r cyhoedd yn cael rhoi eu barn am yr hyn yr hoffent ei weld yn y fasnachfraint reilffordd nesaf ar gyfer Cymru.
 
19 Ionawr 2016
Lansio ymgynghoriad ar ehangu Cynllun y Bathodyn Glas i gynnwys amodau dros dro
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth wedi lansio ymgynghoriad ar ehangu y cymhwyster ar gyfer y Bathodyn Glas i gynnwys amodau dros dro, ac i symleiddio’r broses asesu.
 
11 Ionawr 2016
Lansio ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer Safonau Ansawdd Bysiau Cymru Gyfan
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar gynigion i gyflwyno Safonau Ansawdd Bysiau Cymru Gyfan gwirfoddol ar gyfer gwasanaethau bysiau lleol rheolaidd.
 
23 Rhagfyr 2015
Bron 3,000 o bobl yn dod i arddangosfeydd yr M4
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Daeth bron 3,000 o bobl i’r arddangosfeydd cyhoeddus a gynhaliwyd yn ddiweddar i amlinellu’r hyn sydd gan Lywodraeth Cymru mewn golwg ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd.
 
23 Rhagfyr 2015
Gweinidog yn cyhoeddi astudiaeth am reilffordd Caerfyrddin i Aberystwyth
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Yn gynharach eleni, cytunodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, i ariannu astudiaeth gychwynnol i edrych ar botensial ailagor y rheilffordd sydd wedi bod ar gau i deithwyr ers 1965.
 
21 Rhagfyr 2015
Ymgynghori ar roi Bathodyn Glas i bobl sydd â chyflyrau iechyd dros dro ac ar newidiadau i’r broses asesu
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ymgynghori ar estyn cynllun y Bathodyn Glas i gynnwys pobl sydd â chyflyrau iechyd dros dro ac ar symleiddio’r broses asesu.
 
30 Tachwedd 2015
Y Metro yn rhoi ‘cyfle rhagorol i Gymru’ meddai’r diwydiant trafnidiaeth
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae cynllun uchelgeisiol i greu system drafnidiaeth integredig a thrawsnewidiol yn y De wedi dod gam yn nes heddiw, wrth i’r Prif Weinidog lansio ymgyrch gyhoeddusrwydd ar gyfer y Metro newydd.
 
09 Tachwedd 2015
Astudiaeth i edrych ar opsiynau i uwchraddio cyffordd 36A yr A55
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir y Fflint yn cynnal astudiaeth ar y cyd er mwyn edrych ar y posibilrwydd o uwchraddio Cyffordd 36A yr A55 ym Mrychdyn.
 
29 Hydref 2015
Golau gwyrdd i gynlluniau ffordd osgoi’r Drenewydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Ar ôl ystyried canfyddiadau’r Ymchwiliad Cyhoeddus, mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi rhoi sêl ei bendith i’r trywydd a ffefrir ar gyfer ffordd osgoi’r Drenewydd.
 
09 Hydref 2015
Dechrau cam nesaf y cynllun ar gyfer twnel gwerth miliynau o bunnoedd ar yr A55
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae cam nesaf y buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru i wella diogelwch y twneli ar yr A55 i ddechrau yn Nhwnel Penmaenbach yr wythnos nesaf.
 
07 Hydref 2015
Cynigion i gael eu harddangos ar gyfer Pont Dyfi newydd gwerth £24 miliwn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cynhelir arddangosfa gyhoeddus ym Machynlleth sy’n rhoi amlinelliad o’r cynigion am Bont Dyfi newydd gwerth £24 miliwn
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i