Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Tachwedd 2015
Mae cynllun uchelgeisiol i greu system drafnidiaeth integredig a thrawsnewidiol yn y De wedi dod gam yn nes heddiw, wrth i’r Prif Weinidog lansio ymgyrch gyhoeddusrwydd ar gyfer y Metro newydd.
 
09 Tachwedd 2015
Bydd Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir y Fflint yn cynnal astudiaeth ar y cyd er mwyn edrych ar y posibilrwydd o uwchraddio Cyffordd 36A yr A55 ym Mrychdyn.
 
29 Hydref 2015
Ar ôl ystyried canfyddiadau’r Ymchwiliad Cyhoeddus, mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi rhoi sêl ei bendith i’r trywydd a ffefrir ar gyfer ffordd osgoi’r Drenewydd.
 
09 Hydref 2015
Mae cam nesaf y buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru i wella diogelwch y twneli ar yr A55 i ddechrau yn Nhwnel Penmaenbach yr wythnos nesaf.
 
07 Hydref 2015
Cynhelir arddangosfa gyhoeddus ym Machynlleth sy’n rhoi amlinelliad o’r cynigion am Bont Dyfi newydd gwerth £24 miliwn
 
28 Medi 2015
Bydd darn diweddaraf o gynllun deuoli’r A465, Ffordd Blaenau’r Cymoedd, yn cael ei agor yn swyddogol heddiw gan Edwina Hart, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth.
 
14 Medi 2015
Mae arddangosfeydd yn cael eu cynnal er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r cyhoedd am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wneud gwelliannau mawr i’r A55/A494/A548, Coridor Glannau Dyfrdwy.
 
10 Medi 2015
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth wedi cyhoeddi rhaglen tair blynedd gwerth £4.5 miliwn i wella diogelwch dros 40 o ysgolion.
 
04 Awst 2015
Heddiw [4 Awst] roedd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, yng Ngilwern i agor cyfleuster hyfforddi a chanolfan ymwelwyr newydd yn swyddogol.
 
16 Gorffennaf 2015
Cyhoeddwyd Cynllun Ariannu Trafnidiaeth Cenedlaethol Llywodraeth Cymru 2015 heddiw (dydd Iau, 16 Gorffennaf).
 
03 Gorffennaf 2015
Mae fflyd newydd o fysiau yn cael eu lansio gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, yng Ngwbert ger Aberteifi heddiw [dydd Gwener 3 Gorffennaf].
 
30 Mehefin 2015
Gallai’r gwaith ar gam nesa’r Metro, system trafnidiaeth gyhoeddus fodern ac o ansawdd uchel ar gyfer De-ddwyrain Cymru, ddechrau mor gynnar â 2017.
 
18 Mai 2015
O’r wythnos hon ymlaen bydd trenau newydd yn rhedeg bob awr yn ystod oriau brig rhwng Aberystwyth ac Amwythig a gwasanaethau ychwanegol ar reilffyrdd Calon Cymru.
 
15 Mai 2015
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth wedi cyhoeddi y bydd bron £27 miliwn ar gael ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth ledled Cymru.
 
12 Mai 2015
Mae Gorsaf Tref Glyn Ebwy yn agor y penwythnos yma pan fydd y trên cyntaf yn cyrraedd ddydd Sul 17 Mai.
 
07 Ebrill 2015
Mae rheoliadau diogelwch newydd ynghylch trefnu rasys beiciau ar draffyrdd Cymru’n wedi dod i rym.
 
25 Mawrth 2015
Mae Prif Weithredwr Grŵp Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis, wedi’i benodi yn Gadeirydd nesaf Maes Awyr Caerdydd.
 
23 Mawrth 2015
Bydd y cynllun tocynnau trên rhad yng nghefn gwlad y Canolbarth a’r Gogledd yn cael ei estyn am ddwy flynedd arall.
 
Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2015
Ll M M I G S S
<< Tac    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i