Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Hydref 2016
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith wedi bod yn ymweld â thwneli Brynglas ar yr M4 i weld sut y mae gwaith hanfodol yn datblygu.
 
18 Hydref 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi ailadrodd ei ymrwymiad i adeiladu rhwydwaith mwy effeithlon o wasanaethau bysiau i Gymru.
 
17 Hydref 2016
Mae cynlluniau newydd fydd yn gwella seilwaith yng Nghymru dros y 30 mlynedd nesaf a thu hwnt yn cael eu gosod allan heddiw gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.
 
13 Hydref 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith Ken Skates wedi datgelu heddiw y cwmnïau sydd ar y rhestr fer i ddarparu gwasanaethau masnachfraint newydd Cymru a’r Gororau a’r Metro.
 
03 Hydref 2016
Ni fydd yr oedi cyn dechrau’r ymchwiliad cyhoeddus ar Brosiect arfaethedig ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd, yn cael effaith ar ddyddiad cwblhau y prosiect yn 2021, addawodd Ken Skates.
 
30 Medi 2016
Bydd Cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru yn cael ei ehangu yfory i gynnwys y rhai hynny sy’n dioddef o anaf neu salwch difrifol ond dros dro, yn ôl Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith.
 
26 Medi 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw na fydd prisiau tocynnau trên yng Nghymru sy’n cael eu rheoleiddio yn codi uwchlaw’r gyfradd chwyddiant hyd o leiaf Hydref 2018.
 
20 Medi 2016
Heddiw, mae Ken Skates, wedi atgoffa partïon â diddordeb y bydd gorchmynion drafft ar gyfer ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd yr A487 yn cael eu harddangos yr wythnos hon.  
 
15 Medi 2016
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith, wedi cyhoeddi cynllun pum pwynt heddiw i gefnogi’r diwydiant bysiau yng Nghymru.
 
12 Medi 2016
Heddiw, mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi croesawu teithiau awyr newydd sy’n cael eu darparu ar gyfer cymudwyr a busnesau.
 
09 Medi 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi a Seilwaith, Ken Skates wedi rhoi’r golau gwyrdd heddiw ar gyfer hyb trafnidiaeth newydd gwerth £5.3m ym Mhort Talbot.
 
07 Medi 2016
Heddiw, mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, wedi croesawu’r ffaith bod gwaith diweddar i wella’r twnneli ar yr A55 wedi’i gwblhau.
 
23 Awst 2016
Heddiw, dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi: Mae’n rhaid i fasnachfraint rheilffyrdd Intercity West Coast fynd ati i helpu i wireddu potensial y Gogledd.
 
12 Awst 2016
Mae gan Gymru Gomisiynydd Traffig amser llawn, ar ôl i Ken Skates, yr Ysgrifennydd dros yr Economi a’r Seilwaith, gadarnhau yr wythnos hon fod Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid ar gyfer y swydd.
 
25 Gorffennaf 2016
Bydd gyrwyr sy’n anwybyddu’r Terfyn Cyflymder Amrywiol ar ran prysur o’r M4 ger Casnewydd yn wynebu camau gorfodi llymacg.  
 
19 Gorffennaf 2016
Mae tocyn diwrnod sy'n caniatáu i chi deithio heb gyfyngiad ar fysiau ar draws Cymru wedi cael ei lansio heddiw gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.
 
15 Gorffennaf 2016
Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd dros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates, heddiw y bydd yr ymchwiliad cyhoeddus annibynnol i Brosiect yr M4 o gwmpas Casnewydd yn dechrau ar 1 Tachwedd.
 
21 Mehefin 2016
Bydd yr ymchwiliad yn cael ei gynnal yng Nghasnewydd yr hydref hwn ac ar  18 Gorffennaf, bydd cyfarfod cyn ymchwiliad yn cael ei gynnal.  
 
09 Mehefin 2016
Fel rhan o waith diogelwch a gwelliannau ehangach i’r M4, bydd gwaith cynnal a chadw dros nos ar Dwneli Brynglas yng Nghasnewydd yn dechrau ddydd Llun, 20 Mehefin.
 
31 Mawrth 2016
Gweinidog yn cyflwyno achos dros drydaneiddio prif lein rheilffordd y Gogledd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi nodi'r achos dros drydaneiddio prif lein rheilffordd arfordir y Gogledd erbyn 2024.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2016
Ll M M I G S S
<< Med    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i