Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
07 Ebrill 2015
Mae rheoliadau diogelwch newydd ynghylch trefnu rasys beiciau ar draffyrdd Cymru’n wedi dod i rym.
 
25 Mawrth 2015
Mae Prif Weithredwr Grŵp Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis, wedi’i benodi yn Gadeirydd nesaf Maes Awyr Caerdydd.
 
23 Mawrth 2015
Bydd y cynllun tocynnau trên rhad yng nghefn gwlad y Canolbarth a’r Gogledd yn cael ei estyn am ddwy flynedd arall.
 
20 Mawrth 2015
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart wedi cyhoeddi manylion y trenau oriau brig newydd fydd yn teithio bob awr rhwng Aberystwyth a’r Amwythig a’r gwasanaethau ychwanegol ar lein Calon Cymru.
 
06 Mawrth 2015
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod y contract ar gyfer y gwasanaeth tren cyflym o'r Gogledd i'r De wedi'i gadw am dair mlynedd arall.
 
16 Chwefror 2015
Mae mynediad heb risiau a chyfleusterau newid Gorsaf Reilffordd Llandudno yn arferion gorau y gall cynllunwyr eu defnyddio wrth fynd ati i foderneiddio gorsafoedd eraill.
 
16 Chwefror 2015
O hyn ymlaen, bydd pobl sy’n defnyddio Gorsaf Rheilffordd Aberystwyth yn mwynhau gwell mynediad, ystafell aros newydd a buddiannau eraill.
 
30 Ionawr 2015
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi cyllid i ddiogelu dyfodol dau wasanaeth bws yng nghefn gwlad y Gorllewin.
 
30 Ionawr 2015
Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi rhaglen fawr o waith ar y gweill i wella diogelwch ar gefnffyrdd Cymru.
 
02 Ionawr 2015
Bydd T5, y gwasanaeth bysiau newydd bob awr rhwng Aberystwyth a Hwlffordd yn dechrau ddydd Llun 5 Ionawr.
 
17 Rhagfyr 2014
Yn sgil rheoliadau newydd a ddaeth i rym heddiw, bydd rhagor o bobl yn gymwys i gael Bathodynnau Glas.
 
12 Rhagfyr 2014
Bydd gorsaf drenau newydd gwerth £3.5m yn agor y penwythnos hwn yn Pye Corner, Casnewydd gyda’r trên cyntaf yn cyrraedd yno ddydd Sul (14 Rhagfyr).
 
12 Rhagfyr 2014
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth wedi cyhoeddi cyllid gwerth £500,000 i gyflwyno terfyn cyflymder gorfodol o 20mya y tu allan i wyth ysgol ledled Cymru.
 
11 Rhagfyr 2014
Mae’r Gwasanaeth Trên rhwng y Gogledd a’r De, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, wedi cael ei ailwampio a bellach, mae’n cynnig gwasanaeth ‘Dosbarth Busnes’.
 
11 Rhagfyr 2014
Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi datgelu canllawiau  ar ddarparu llwybrau cerdded a beicio o ansawdd
 
10 Rhagfyr 2014
Mae Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol newydd Llywodraeth Cymru wedi ei gyhoeddi gan Weinidog yr Economi, Edwina Hart, at ddibenion ymgynghori.
 
10 Rhagfyr 2014
Bydd y gwasanaeth hedfan ar ei newydd wedd yn dechrau heddiw. LinksAir fydd yn darparu’r gwasanaeth a bydd yn gadael Caerdydd heddiw.
 
25 Tachwedd 2014
Am yr ail flwyddyn o’r bron ni fydd prisiau tocynnau trên yng Nghymru yn cael codi’n fwy na chwyddiant.
 
20 Tachwedd 2014
Prif Weinidog yn croesawu cytundeb ar gyfer ariannu trydaneiddio'r rheilffyrdd
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2015
Ll M M I G S S
<< Maw    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
I'n dilyn ni trowch i