Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
13 Chwefror 2017
Mae gwasanaeth bws y T9 sy’n cysylltu Caerdydd a Maes Awyr Caerdydd wedi cael ei flwyddyn orau erioed, yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.
 
06 Chwefror 2017
Heddiw, cyfarfu Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a'r Seilwaith, â'r rheini sydd â diddordeb mewn gwella’r ffordd rhwng Ynys Môn a Gwynedd i drafod cynlluniau ynghylch y ffordd orau o wneud hynny.
 
02 Chwefror 2017
Gwaith gosod wyneb newydd ar yr A483 ger Wrecsam ond yn cael ei wneud dros nos, a hynny er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar ddefnyddwyr y ffordd.
 
26 Ionawr 2017
£85,000 i ddatblygu cynlluniau trafnidiaeth Glannau Dyfrdwy wrth i gynlluniau ar gyfer Metro Gogledd Cymru fynd yn eu blaenau
 
23 Ionawr 2017
Bydd Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, cwmnïau bysiau a defnyddwyr yn cyfarfod yn Wrecsam heddiw.
 
19 Ionawr 2017
Y bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati cyn hir i ddechrau ymgynghori ar welliannau mawr i un o’r rhannau prysuraf ar ffyrdd y Gogledd.  
 
30 Rhagfyr 2016
Cafodd system drafnidiaeth Cymru hwb blwyddyn newydd cynnar heddiw.
 
21 Rhagfyr 2016
Mae teithwyr ar fysiau yng Ngogledd-ddwyrain Cymru wedi derbyn newyddion da heddiw.
 
14 Rhagfyr 2016
Mae ffordd gyswllt yr A486 yng Ngheredigion, y gwariwyd £50 miliwn arni bellach ar agor yn swyddogol.
 
14 Rhagfyr 2016
Mae Ken Skates, yr Ysgrifennydd Seilwaith wedi amlinelli eu  cynlluniau ar gyfer buddsoddiad mewn seilwaith gwerth biliynau o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru dros y 5 mlynedd nesaf.
 
06 Rhagfyr 2016
Wedi cyhoeddi y gall Bow Street gael gorsaf drenau a chyfnewidfa newydd.
 
15 Tachwedd 2016
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith, wedi cwrdd â’r wyth prentis sy’n helpu i sicrhau y bydd ffordd osgoi’r Drenewydd yn cael ei chwblhau, ar amser, erbyn 2019.
 
11 Tachwedd 2016
Bydd y gwasanaeth bws o Aberystwyth i Gaerdydd yn ailddechrau yn ddiweddarach y mis hwn wedi i wasanaeth TrawsCymru, Llywodraeth Cymru gamu i’r adwy i redeg y gwasanaeth.
 
31 Hydref 2016
Wedi iddo ymweld â’r Ganolfan Rheoli Traffig yng Nghonwy, dywedodd Ken Skates fod cynlluniau yn eu lle i sicrhau bod modd i bobl deithio o le i le dros fisoedd y gaeaf.
 
19 Hydref 2016
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith wedi bod yn ymweld â thwneli Brynglas ar yr M4 i weld sut y mae gwaith hanfodol yn datblygu.
 
18 Hydref 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi ailadrodd ei ymrwymiad i adeiladu rhwydwaith mwy effeithlon o wasanaethau bysiau i Gymru.
 
17 Hydref 2016
Mae cynlluniau newydd fydd yn gwella seilwaith yng Nghymru dros y 30 mlynedd nesaf a thu hwnt yn cael eu gosod allan heddiw gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.
 
13 Hydref 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith Ken Skates wedi datgelu heddiw y cwmnïau sydd ar y rhestr fer i ddarparu gwasanaethau masnachfraint newydd Cymru a’r Gororau a’r Metro.
 
03 Hydref 2016
Ni fydd yr oedi cyn dechrau’r ymchwiliad cyhoeddus ar Brosiect arfaethedig ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd, yn cael effaith ar ddyddiad cwblhau y prosiect yn 2021, addawodd Ken Skates.
 
30 Medi 2016
Bydd Cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru yn cael ei ehangu yfory i gynnwys y rhai hynny sy’n dioddef o anaf neu salwch difrifol ond dros dro, yn ôl Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2017
Ll M M I G S S
<< Ion    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
I'n dilyn ni trowch i