Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
18 Hydref 2017
Er mai yng Nghymru mae rhai o’r lonydd mwyaf diogel yn y byd, dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi heddiw, mai un yn ormod yw pob marwolaeth a phob anaf difrifol.
 
09 Hydref 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, y bydd Llywodraeth Cymru'n lansio ymgynghoriad yr wythnos yma ar sut orau i hyrwyddo'r bws fel cyfrwng teithio i bobl ifanc.
 
29 Medi 2017
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cyhoeddi heddiw fod Llywodraeth Cymru wedi gwneud cyfres o ymrwymiadau mewn perthynas â masnachfraint nesaf Cymru a'r Gororau.
 
29 Medi 2017
Hyrwyddo busnesau o Gymru yn Qatar cyn dechrau gwasanaethau hedfan dyddiol rhwng Caerdydd a Doha.
 
29 Medi 2017
Mae Ken Skates wedi cadarnhau bod tendrau terfynol wedi cael eu gwahodd ar gyfer Gwasanaeth Rheilffyrdd nesaf Cymru a'r Gororau. Dyma'r broses gyntaf o’i bath i'w threfnu gan Lywodraeth Cymru.
 
26 Medi 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates heddiw mai'r llwybr coch yw'r opsiwn y mae'n ei ffafrio ar gyfer cynllun coridor Glannau Dyfrdwy sydd werth £250m.
 
22 Medi 2017
Dechrau da i gynllun peilot teithio ar fws am ddim ar benwythnosau
 
15 Medi 2017
Yn ôl ffigurau diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae mwy o bobl nag erioed o'r blaen wedi defnyddio gwasanaeth bws T9 y maes awyr yn ystod y chwe mis diwethaf.
 
25 Awst 2017
Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir y Fflint, Powys, Rhondda Cynon Taf a Thor-faen fydd yn cael arian o Gronfa'r Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol eleni.
 
22 Awst 2017
Mae gwelliannau parhaus i’r A55 yn ‘hanfodol i economi Gogledd Cymru’, meddai Ken Skates Gweinidog yr Economi heddiw.
 
21 Gorffennaf 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu y dylai gael y £700m yr amcangyfrifir y bydd Llywodraeth y DU yn eu harbed drwy roi'r gorau i'r cynllun hirddisgwyliedig i drydaneiddio'r brif reilffordd yn Ne Cymru.
 
17 Gorffennaf 2017
Mae Ken Skates wedi cyhoeddi y bydd 5 trên ychwanegol yn dechrau cael eu defnyddio er mwyn cynyddu a gwella'r cerbydau sydd ar gael yng Nghymru.
 
06 Gorffennaf 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio rhaglen beilot newydd arloesol heddiw sy'n cynnig teithiau bws am ddim ar y penwythnosau i deithwyr ledled Cymru.
 
13 Mehefin 2017
Mae ymgynghoriad yn cychwyn heddiw ar ddiwygio deddfau trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat, sydd ‘yn gymhleth, yn hen ffasiwn ac wedi dyddio’.
 
01 Mehefin 2017
Heddiw, cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, y bydd prosiect peilot y T1C Traws Cymru rhwng Aberystwyth a Chaerdydd yn parhau tan o leiaf mis Rhagfyr.
 
30 Mai 2017
Y bydd rhwydwaith trafnidiaeth Cymru yn brysurach nag erioed yr wythnos hon yn sgil Gemau Terfynol a Gŵyl Cynghrair Pencampwyr UEFA a gynhelir yng Nghaerdydd.
 
28 Ebrill 2017
Mae Gweinidog yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates, wedi comisiynu astudiaeth gydnerthedd i edrych ble y gellir gwneud rhagor o welliannau i’r A55.
 
19 Ebrill 2017
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi gwahodd porthladdoedd ledled Cymru i gyflwyno ceisiadau am gyfran o gyllid Llywodraeth Cymru i ddatblygu porthladdoedd Cymru.
 
31 Mawrth 2017
Mae’r Ysgrifennydd dros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates wedi rhoi diweddariad ar welliannau diweddar ar yr A55.
 
23 Mawrth 2017
Bydd ffordd fawr i wella’r cysylltiadau â Bae Caerdydd yn lliniaru tagfeydd yng nghanol y ddinas ac yn chwarae rhan amlwg i sicrhau bod rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA yn llwyddiannus
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2017
Ll M M I G S S
<< Med    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i