Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Ionawr 2016
Ymateb i adroddiad y BBC ar y pris talwyd gan Llywodraeth Cymru am Maes Awyr Caerdydd
 
22 Ionawr 2016
Mae aelodau’r cyhoedd yn cael rhoi eu barn am yr hyn yr hoffent ei weld yn y fasnachfraint reilffordd nesaf ar gyfer Cymru.
 
19 Ionawr 2016
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth wedi lansio ymgynghoriad ar ehangu y cymhwyster ar gyfer y Bathodyn Glas i gynnwys amodau dros dro, ac i symleiddio’r broses asesu.
 
11 Ionawr 2016
Mae Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar gynigion i gyflwyno Safonau Ansawdd Bysiau Cymru Gyfan gwirfoddol ar gyfer gwasanaethau bysiau lleol rheolaidd.
 
23 Rhagfyr 2015
Daeth bron 3,000 o bobl i’r arddangosfeydd cyhoeddus a gynhaliwyd yn ddiweddar i amlinellu’r hyn sydd gan Lywodraeth Cymru mewn golwg ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd.
 
23 Rhagfyr 2015
Yn gynharach eleni, cytunodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, i ariannu astudiaeth gychwynnol i edrych ar botensial ailagor y rheilffordd sydd wedi bod ar gau i deithwyr ers 1965.
 
21 Rhagfyr 2015
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ymgynghori ar estyn cynllun y Bathodyn Glas i gynnwys pobl sydd â chyflyrau iechyd dros dro ac ar symleiddio’r broses asesu.
 
30 Tachwedd 2015
Mae cynllun uchelgeisiol i greu system drafnidiaeth integredig a thrawsnewidiol yn y De wedi dod gam yn nes heddiw, wrth i’r Prif Weinidog lansio ymgyrch gyhoeddusrwydd ar gyfer y Metro newydd.
 
09 Tachwedd 2015
Bydd Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir y Fflint yn cynnal astudiaeth ar y cyd er mwyn edrych ar y posibilrwydd o uwchraddio Cyffordd 36A yr A55 ym Mrychdyn.
 
29 Hydref 2015
Ar ôl ystyried canfyddiadau’r Ymchwiliad Cyhoeddus, mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi rhoi sêl ei bendith i’r trywydd a ffefrir ar gyfer ffordd osgoi’r Drenewydd.
 
09 Hydref 2015
Mae cam nesaf y buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru i wella diogelwch y twneli ar yr A55 i ddechrau yn Nhwnel Penmaenbach yr wythnos nesaf.
 
07 Hydref 2015
Cynhelir arddangosfa gyhoeddus ym Machynlleth sy’n rhoi amlinelliad o’r cynigion am Bont Dyfi newydd gwerth £24 miliwn
 
28 Medi 2015
Bydd darn diweddaraf o gynllun deuoli’r A465, Ffordd Blaenau’r Cymoedd, yn cael ei agor yn swyddogol heddiw gan Edwina Hart, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth.
 
14 Medi 2015
Mae arddangosfeydd yn cael eu cynnal er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r cyhoedd am gynlluniau Llywodraeth Cymru i wneud gwelliannau mawr i’r A55/A494/A548, Coridor Glannau Dyfrdwy.
 
10 Medi 2015
Mae Edwina Hart, y Gweinidog Trafnidiaeth wedi cyhoeddi rhaglen tair blynedd gwerth £4.5 miliwn i wella diogelwch dros 40 o ysgolion.
 
04 Awst 2015
Heddiw [4 Awst] roedd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, yng Ngilwern i agor cyfleuster hyfforddi a chanolfan ymwelwyr newydd yn swyddogol.
 
16 Gorffennaf 2015
Cyhoeddwyd Cynllun Ariannu Trafnidiaeth Cenedlaethol Llywodraeth Cymru 2015 heddiw (dydd Iau, 16 Gorffennaf).
 
03 Gorffennaf 2015
Mae fflyd newydd o fysiau yn cael eu lansio gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, yng Ngwbert ger Aberteifi heddiw [dydd Gwener 3 Gorffennaf].
 
Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i