Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Mawrth 2018
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi wedi cyhoeddi £25 miliwn i helpu i gefnogi  gwasanaethau bysiau hanfodol ledled Cymru.  
 
23 Mawrth 2018
Bydd y prosiect, sy'n werth £25.3 miliwn, yn gwella'r ffordd bresennol fel ei bod yn cyrraedd y safonau sy'n ofynnol ar gyfer priffyrdd modern.
 
21 Mawrth 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu prynu gwerth £6 miliwn o gyfrannau ym Maes Awyr Caerdydd ar ôl y newyddion bod yr hyb trafnidiaeth wedi cyrraedd ei dargedau yn gynnar
 
16 Mawrth 2018
Bydd gwaith yn cael ei wneud i wella’r A545 ym Miwmares ar ôl y difrod a achoswyd iddi gan dywydd mawr y blynyddoedd diwethaf, meddai Ken Skates, yr Ysgrifennydd dros Drafnidiaeth.
 
01 Mawrth 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl i beidio â theithio os nad yw’n hollol hanfodol i wneud hynny, gan bod disgwyl i eira trwm a lluwchfeydd gyrraedd y De a’r Canolbarth yn ystod y prynhawn.
 
28 Chwefror 2018
Mae'r swyddfa dywydd wedi cyhoeddi rhybuddion ar gyfer iâ ac eira ledled Cymru.
 
27 Chwefror 2018
Gwasanaethau trên sy'n rhedeg rhwng Cymru a Llundain gael eu hailfapio fel eu bod yn cyd-fynd â masnachfraint newydd a gaiff ei chaffael a'i rheoli gan Lywodraeth Cymru.
 
26 Chwefror 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth yn atgoffa pobl bod yr ymgynghoriad ar gynlluniau ar gyfer y drydedd bont dros y Fenai yn dod i ben ddydd Gwener 9fed Mawrth.
 
14 Chwefror 2018
Gall teithwyr ledled Cymru fanteisio ar Wi-Fi am ddim ar bob un o wasanaethau Trenau Arriva Cymru diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.
 
12 Chwefror 2018
O heddiw mae gwasanaeth sy'n ymateb yn gyflym i ddigwyddiadau ar y ffordd, yn helpu i leddfu tagfeydd traffig ac sy'n sicrhau cyn lleied â phosibl o oedi i'r cyhoedd yn cael ei estyn i gynnwys yr A483
 
07 Chwefror 2018
Llywodraeth Cymru yn cael ei roi i wella’r seilwaith i gerddwyr a beicwyr, gwella diogelwch a chefnogi economi Cymru.
 
02 Chwefror 2018
Mae Peter Brett Associates, mewn partneriaeth â Beaufort Research a Loxley Consultancy, wedi cynnal gwerthusiad terfynol o Brosiect Atgyfnerthu Rheilffyrdd y Cymoedd.
 
23 Ionawr 2018
Gallai Trafnidiaeth Cymru ddod yn gorff cenedlaethol a fydd yn gyfrifol am amrywiaeth ehangach o swyddogaethau trafnidiaeth.
 
15 Ionawr 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi arian i gwblhau Ffordd Gyswllt Llangefni.
 
09 Ionawr 2018
Mae gwaith pwysig i leihau effaith sŵn o’r A55 ar gyfer trigolion Abergele i ddechrau ar 15 Ionawr.
 
21 Rhagfyr 2017
Mae cynlluniau cyllido wedi’u diweddaru ar gyfer nifer o brosiectau mawr ar gyfer y seilwaith trafnidiaeth wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.
 
15 Rhagfyr 2017
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a Thrafnidiaeth, yn gwahodd pobl i rannu eu safbwyntiau ar gynigion ar gyfer trydydd pont ar draws y Fenai.
 
14 Rhagfyr 2017
Bydd mwy na £10 miliwn yn cael ei fuddsoddi gan Lywodraeth Cymru i foderneiddio seilwaith a gwasanaethau trafnidiaeth yn Wrecsam.
 
13 Rhagfyr 2017
Mae dull newydd o ddatblygu, arfarnu a gwerthuso ymyraethau trafnidiaeth yng Nghymru sy'n cefnogi lles pobl a'r blaned yn well wedi'i lansio gan Lywodraeth Cymru.
 
11 Rhagfyr 2017
Dros dri diwrnod, bydd arddangosfeydd gwybodaeth gyhoeddus yn cael eu cynnal, gyda’r bwriad o roi’r newyddion diweddaraf am y cynigion i wella'r A55 wrth Gyffordd 15 a Chyffordd 16.
 
Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2018
Ll M M I G S S
<< Chw    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i