Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
12 Awst 2016
Mae gan Gymru Gomisiynydd Traffig amser llawn, ar ôl i Ken Skates, yr Ysgrifennydd dros yr Economi a’r Seilwaith, gadarnhau yr wythnos hon fod Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid ar gyfer y swydd.
 
25 Gorffennaf 2016
Bydd gyrwyr sy’n anwybyddu’r Terfyn Cyflymder Amrywiol ar ran prysur o’r M4 ger Casnewydd yn wynebu camau gorfodi llymacg.  
 
19 Gorffennaf 2016
Mae tocyn diwrnod sy'n caniatáu i chi deithio heb gyfyngiad ar fysiau ar draws Cymru wedi cael ei lansio heddiw gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.
 
15 Gorffennaf 2016
Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd dros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates, heddiw y bydd yr ymchwiliad cyhoeddus annibynnol i Brosiect yr M4 o gwmpas Casnewydd yn dechrau ar 1 Tachwedd.
 
21 Mehefin 2016
Bydd yr ymchwiliad yn cael ei gynnal yng Nghasnewydd yr hydref hwn ac ar  18 Gorffennaf, bydd cyfarfod cyn ymchwiliad yn cael ei gynnal.  
 
09 Mehefin 2016
Fel rhan o waith diogelwch a gwelliannau ehangach i’r M4, bydd gwaith cynnal a chadw dros nos ar Dwneli Brynglas yng Nghasnewydd yn dechrau ddydd Llun, 20 Mehefin.
 
31 Mawrth 2016
Gweinidog yn cyflwyno achos dros drydaneiddio prif lein rheilffordd y Gogledd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi nodi'r achos dros drydaneiddio prif lein rheilffordd arfordir y Gogledd erbyn 2024.
 
28 Mawrth 2016
Gyrwyr beiciau modur yn ffocws ymgyrch diogelwch ar y ffyrdd dros y Pasg
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae ymgyrch a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n anelu at leihau nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol sy'n gysylltiedig â beiciau modur yn mynd rhagddi heddiw.
 
24 Mawrth 2016
Safonau newydd i wella ansawdd gwasanaethau bysiau yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
mae'r Gweinidog dros Drafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi safonau newydd ar gyfer gwasanaethau bysiau lleol ledled Cymru, er mwyn gwella ansawdd, hygyrchedd, a gwybodaeth i deithwyr.
 
23 Mawrth 2016
£29m ar gyfer cynlluniau teithio i hybu'r economi, diogelwch ar y ffyrdd a theithio llesol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog dros Drafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi cyllid o bron £29m ar gyfer cynlluniau teithio ledled Cymru er mwyn gwella diogelwch, creu twf economaidd, a hyrwyddo teithio llesol.
 
17 Mawrth 2016
Gwaith yn dechrau ar Ffordd Gyswllt gwerth £57 miliwn Dwyrain y Bae yng Nghaerdydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Edwina Hart yn lansio dechrau y gwaith adeiladu ar y Ffordd Gyswllt Dwyrain y Bae yng Nghaerdydd, sy’n werth £57 miliwn, yn ystod ymweliad â’r safle adeiladu
 
11 Mawrth 2016
Cynllun Fy Ngherdyn Teithio yn dathlu ei 5,000fed aelod
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae mwy na 5,000 o bobl ifanc wedi cael Fy Ngherdyn Teithio ac yn cael budd ohono.
 
25 Chwefror 2016
Agor Arddangosfeydd Metro i’r cyhoedd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Animeiddiad 3D trawiadol byr yw prif elfen arddangosfa newydd sy’n darlunio prosiect trafnidiaeth Metro Llywodraeth Cymru a fydd yn gweddnewid Caerdydd a’r ardal.
 
09 Chwefror 2016
Contract newydd i’r Gwasanaeth Awyr oddi mewn i Gymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae contract saith mis newydd ar gyfer y gwasanaeth awyr oddi mewn i Gymru wedi ei roi i Van Air.
 
27 Ionawr 2016
Ymateb i adroddiad y BBC ar y pris talwyd gan Llywodraeth Cymru am Maes Awyr Caerdydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Ymateb i adroddiad y BBC ar y pris talwyd gan Llywodraeth Cymru am Maes Awyr Caerdydd
 
22 Ionawr 2016
Holi barn ar fasnachfraint newydd i reilffyrdd yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae aelodau’r cyhoedd yn cael rhoi eu barn am yr hyn yr hoffent ei weld yn y fasnachfraint reilffordd nesaf ar gyfer Cymru.
 
19 Ionawr 2016
Lansio ymgynghoriad ar ehangu Cynllun y Bathodyn Glas i gynnwys amodau dros dro
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth wedi lansio ymgynghoriad ar ehangu y cymhwyster ar gyfer y Bathodyn Glas i gynnwys amodau dros dro, ac i symleiddio’r broses asesu.
 
11 Ionawr 2016
Lansio ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer Safonau Ansawdd Bysiau Cymru Gyfan
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar gynigion i gyflwyno Safonau Ansawdd Bysiau Cymru Gyfan gwirfoddol ar gyfer gwasanaethau bysiau lleol rheolaidd.
 
23 Rhagfyr 2015
Bron 3,000 o bobl yn dod i arddangosfeydd yr M4
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Daeth bron 3,000 o bobl i’r arddangosfeydd cyhoeddus a gynhaliwyd yn ddiweddar i amlinellu’r hyn sydd gan Lywodraeth Cymru mewn golwg ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd.
 
23 Rhagfyr 2015
Gweinidog yn cyhoeddi astudiaeth am reilffordd Caerfyrddin i Aberystwyth
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Yn gynharach eleni, cytunodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, i ariannu astudiaeth gychwynnol i edrych ar botensial ailagor y rheilffordd sydd wedi bod ar gau i deithwyr ers 1965.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2016
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i