Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
31 Mawrth 2016
Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi nodi'r achos dros drydaneiddio prif lein rheilffordd arfordir y Gogledd erbyn 2024.
 
28 Mawrth 2016
Mae ymgyrch a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n anelu at leihau nifer y marwolaethau ac anafiadau difrifol sy'n gysylltiedig â beiciau modur yn mynd rhagddi heddiw.
 
24 Mawrth 2016
mae'r Gweinidog dros Drafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi safonau newydd ar gyfer gwasanaethau bysiau lleol ledled Cymru, er mwyn gwella ansawdd, hygyrchedd, a gwybodaeth i deithwyr.
 
23 Mawrth 2016
Mae'r Gweinidog dros Drafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi cyllid o bron £29m ar gyfer cynlluniau teithio ledled Cymru er mwyn gwella diogelwch, creu twf economaidd, a hyrwyddo teithio llesol.
 
17 Mawrth 2016
Bydd Edwina Hart yn lansio dechrau y gwaith adeiladu ar y Ffordd Gyswllt Dwyrain y Bae yng Nghaerdydd, sy’n werth £57 miliwn, yn ystod ymweliad â’r safle adeiladu
 
11 Mawrth 2016
Mae mwy na 5,000 o bobl ifanc wedi cael Fy Ngherdyn Teithio ac yn cael budd ohono.
 
25 Chwefror 2016
Animeiddiad 3D trawiadol byr yw prif elfen arddangosfa newydd sy’n darlunio prosiect trafnidiaeth Metro Llywodraeth Cymru a fydd yn gweddnewid Caerdydd a’r ardal.
 
09 Chwefror 2016
Mae contract saith mis newydd ar gyfer y gwasanaeth awyr oddi mewn i Gymru wedi ei roi i Van Air.
 
27 Ionawr 2016
Ymateb i adroddiad y BBC ar y pris talwyd gan Llywodraeth Cymru am Maes Awyr Caerdydd
 
22 Ionawr 2016
Mae aelodau’r cyhoedd yn cael rhoi eu barn am yr hyn yr hoffent ei weld yn y fasnachfraint reilffordd nesaf ar gyfer Cymru.
 
19 Ionawr 2016
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth wedi lansio ymgynghoriad ar ehangu y cymhwyster ar gyfer y Bathodyn Glas i gynnwys amodau dros dro, ac i symleiddio’r broses asesu.
 
11 Ionawr 2016
Mae Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar gynigion i gyflwyno Safonau Ansawdd Bysiau Cymru Gyfan gwirfoddol ar gyfer gwasanaethau bysiau lleol rheolaidd.
 
23 Rhagfyr 2015
Daeth bron 3,000 o bobl i’r arddangosfeydd cyhoeddus a gynhaliwyd yn ddiweddar i amlinellu’r hyn sydd gan Lywodraeth Cymru mewn golwg ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd.
 
23 Rhagfyr 2015
Yn gynharach eleni, cytunodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, i ariannu astudiaeth gychwynnol i edrych ar botensial ailagor y rheilffordd sydd wedi bod ar gau i deithwyr ers 1965.
 
21 Rhagfyr 2015
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ymgynghori ar estyn cynllun y Bathodyn Glas i gynnwys pobl sydd â chyflyrau iechyd dros dro ac ar symleiddio’r broses asesu.
 
30 Tachwedd 2015
Mae cynllun uchelgeisiol i greu system drafnidiaeth integredig a thrawsnewidiol yn y De wedi dod gam yn nes heddiw, wrth i’r Prif Weinidog lansio ymgyrch gyhoeddusrwydd ar gyfer y Metro newydd.
 
09 Tachwedd 2015
Bydd Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir y Fflint yn cynnal astudiaeth ar y cyd er mwyn edrych ar y posibilrwydd o uwchraddio Cyffordd 36A yr A55 ym Mrychdyn.
 
29 Hydref 2015
Ar ôl ystyried canfyddiadau’r Ymchwiliad Cyhoeddus, mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi rhoi sêl ei bendith i’r trywydd a ffefrir ar gyfer ffordd osgoi’r Drenewydd.
 
09 Hydref 2015
Mae cam nesaf y buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru i wella diogelwch y twneli ar yr A55 i ddechrau yn Nhwnel Penmaenbach yr wythnos nesaf.
 
07 Hydref 2015
Cynhelir arddangosfa gyhoeddus ym Machynlleth sy’n rhoi amlinelliad o’r cynigion am Bont Dyfi newydd gwerth £24 miliwn
 
Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i