Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Ebrill 2017
Mae Gweinidog yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates, wedi comisiynu astudiaeth gydnerthedd i edrych ble y gellir gwneud rhagor o welliannau i’r A55.
 
19 Ebrill 2017
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi gwahodd porthladdoedd ledled Cymru i gyflwyno ceisiadau am gyfran o gyllid Llywodraeth Cymru i ddatblygu porthladdoedd Cymru.
 
31 Mawrth 2017
Mae’r Ysgrifennydd dros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates wedi rhoi diweddariad ar welliannau diweddar ar yr A55.
 
23 Mawrth 2017
Bydd ffordd fawr i wella’r cysylltiadau â Bae Caerdydd yn lliniaru tagfeydd yng nghanol y ddinas ac yn chwarae rhan amlwg i sicrhau bod rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA yn llwyddiannus
 
22 Mawrth 2017
Heddiw, mae'r Ysgrifennydd dros yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi grantiau trafnidiaeth gwerth £31.4 miliwn i awdurdodau lleol ledled Cymru.
 
20 Mawrth 2017
Bydd pencadlys newydd Trafnidiaeth Cymru o fewn adeilad Taff Vale ym Mhontypridd, gan ddod â channoedd o swyddi i’r dref.    
 
14 Mawrth 2017
Heddiw, gwnaeth Ysgrifennydd yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates, dorri'r dywarchen gyntaf yng Nghyffordd 28 yr M4 i nodi dechrau'r gwaith gwerth £13.7 miliwn i wella'r safle.
 
14 Mawrth 2017
Roedd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seiwaith ar Ynys Môn i agor dwy ran gyntaf Ffordd Gyswllt Llangefni yn swyddogol.
 
13 Mawrth 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates, yn gofyn am eich barn am ddatrysiadau posib i'r problemau traffig ar hyd Coridor Glannau Dyfrdwy.
 
11 Mawrth 2017
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates wedi cyhoeddi y bydd y gwasanaeth awyrennau rhwng Ynys Môn a Chaerdydd yn gweithredu fel arfer o ddydd Llun ymlaen, gan sicrhau na fydd tarfu ar deithwyr.
 
02 Mawrth 2017
Heddiw, rhannodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith,  ei weledigaeth ar gyfer gwella trafnidiaeth yn y Gogledd.
 
28 Chwefror 2017
Dyma’ch cyfle chi i ddylanwadu ar welliannau i wasanaeth rheilffordd Cymru yn y dyfodol.
 
13 Chwefror 2017
Mae gwasanaeth bws y T9 sy’n cysylltu Caerdydd a Maes Awyr Caerdydd wedi cael ei flwyddyn orau erioed, yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.
 
06 Chwefror 2017
Heddiw, cyfarfu Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a'r Seilwaith, â'r rheini sydd â diddordeb mewn gwella’r ffordd rhwng Ynys Môn a Gwynedd i drafod cynlluniau ynghylch y ffordd orau o wneud hynny.
 
02 Chwefror 2017
Gwaith gosod wyneb newydd ar yr A483 ger Wrecsam ond yn cael ei wneud dros nos, a hynny er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar ddefnyddwyr y ffordd.
 
26 Ionawr 2017
£85,000 i ddatblygu cynlluniau trafnidiaeth Glannau Dyfrdwy wrth i gynlluniau ar gyfer Metro Gogledd Cymru fynd yn eu blaenau
 
23 Ionawr 2017
Bydd Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, cwmnïau bysiau a defnyddwyr yn cyfarfod yn Wrecsam heddiw.
 
19 Ionawr 2017
Y bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati cyn hir i ddechrau ymgynghori ar welliannau mawr i un o’r rhannau prysuraf ar ffyrdd y Gogledd.  
 
30 Rhagfyr 2016
Cafodd system drafnidiaeth Cymru hwb blwyddyn newydd cynnar heddiw.
 
21 Rhagfyr 2016
Mae teithwyr ar fysiau yng Ngogledd-ddwyrain Cymru wedi derbyn newyddion da heddiw.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2017
Ll M M I G S S
<< Ebr    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i