Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gweinidog yn lansio cardiau teithio ar fws i bobl ifanc yng Nghymru

Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016

Dathlodd y Gweinidog Trafnidiaeth ddiwrnod cyntaf cynllun teithiau bws rhad gwerth £15 miliwn gan Lywodraeth Cymru i bobl ifanc trwy roi’r cardiau fynghardiauteithio cyntaf i bobl ifanc yng Ngorsaf Fysiau Abertawe heddiw. (ddydd Mawrth, 1 Medi)
Dydd Llun 31 Awst 2015

Llywodraeth Cymru sy’n talu am y cynllun ac mae wedi’i ddatblygu ar y cyd â’r diwydiant bysiau ac awdurdodau lleol.  Mae fyngherdynteithio newydd yn cynnig traean o ostyngiad i bobl ifanc 16 – 18 oed ar docynnau bws unrhyw le yng Nghymru.

Caiff y gostyngiad ei roi ar waith ar 1 Medi ac mae’n agored i bob un o’r 110,000 o bobl ifanc 16-18 oed sy’n byw yng Nghymru.

Wrth annerch y lansiad yng Ngorsaf Fysiau Abertawe, dywedodd Mrs Hart:

“Dw i am wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn gallu manteisio’n rhwydd a didrafferth ar bob cyfle gwaith a hyfforddiant.  Mae costau teithio’n gallu bod yn rhwystr weithiau, felly bydd y cynllun hwn yn gwneud teithio’n rhatach a hwylusach i bobl ifanc 16-18 oed.  Mae’n tanlinellu ein hymrwymiad i helpu pobl ifanc i weithio a hyfforddi.

“Dw i’n falch iawn ein bod wedi gallu darparu’r cynllun newydd hwn ar y cyd â’r diwydiant bysiau a chynghorau lleol.  Dw i’n gobeithio y gwnaiff yr holl bobl ifanc 16-18 oed sy’n byw yng Nghymru fanteisio ar y cyfle hwn a gwneud cais am gerdyn teithio.”

Mae’r cynllun fyngherdynteithio yn cael ei weinyddu gan Lywodraeth Cymru gan y cwmni di-elw sy’n rhedeg Traveline Cymru.

Meddai’r Rheolwr Gyfarwyddwr, Graham Walter:

“Mae llawer o synergeddau rhwng fyngherdynteithio a gwasanaeth Traveline Cymru, ac mae’n dda cael rhedeg y cynllun hwn ar ran Llywodraeth Cymru.”

Ymhlith y cyntaf i gael eu cardiau teithio oedd myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Caerdydd sydd wedi bod yn cymryd rhan yn yr ymgyrch i hyrwyddo’r cardiau ar-lein ac ar fysiau.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

fyngherdynteithio

Tagiau

Trafnidiaeth 31 Awst 2015 Yr economi Addysg dros 16 ac addysg barhaus Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i