Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Prif Weinidog a’r Gweinidog Trafnidiaeth yn croesawu’r cyhoeddiad trydaneiddio’r rheilffordd

Croesawodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, a’r Gweinidog Trafnidiaeth, Carl Sargeant, gyhoeddiad yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth y bydd Prif Reilffordd y Great Western i Abertawe a rhwydwaith Rheilffordd y Cymoedd yn cael eu trydaneiddio.
Dydd Llun 16 Gorffennaf 2012

Wrth ymateb i’r cyhoeddiad, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones:

"Rwyf wrth fy modd y bydd Prif Reilffordd y Great Western i Abertawe a rhwydwaith Rheilffordd y Cymoedd yn cael eu trydaneiddio yn ystod y cyfnod nesaf o fuddsoddi yn y rheilffyrdd.

"Mae buddsoddi yn ein seilwaith trafnidiaeth yn hanfodol wrth i ni geisio gwella cystadleugarwch economaidd Cymru. Bydd trydaneiddio Prif Reilffordd y Great Western o Gaerdydd i Abertawe yn sicrhau coridor economaidd cryfach o’r dwyrain i’r gorllewin. Bydd hyn yn hwb mawr i rôl Abertawe fel canolfan economaidd.

"Mae’r cyhoeddiad heddiw yn cefnogi’n safbwynt nad Caerdydd yw diwedd y lein nac unig ganolbwynt ein huchelgais o ran llwyddiant economaidd yng Nghymru."

Ychwanegodd Carl Sargeant:

"Mae trydaneiddio rhwydwaith Rheilffyrdd y Cymoedd yn gyfle i chwyldroi teithio i gymunedau’r Cymoedd a chysylltiadau â’r canolfannau economaidd. Bydd hefyd yn creu dalgylch cyflogaeth mwy i fusnesau sydd eisiau buddsoddi yn y rhanbarth.

"Mae rhwydwaith rheilffordd wedi’i drydaneiddio yn fwy darbodus i’w weithredu a’i gynnal a’i gadw. Bydd yn sicrhau gwerth am arian i’r trethdalwyr. Bydd teithiau’n fwy cynaliadwy yn economaidd a byddant yn gyflymach ac yn dawelach i deithwyr. Bydd teithiau hyd at 20% yn gynt na’r amserlenni presennol.

"Mae’r penderfyniad i fuddsoddi yn y prosiectau hyn yn cynrychioli’r cam cyntaf tuag at wireddu fy ngweledigaeth o seilwaith rheilffyrdd modern i Gymru gyfan. Gallwn, yn awr, fwrw ymlaen â’n cynlluniau ar gyfer system drafnidiaeth integredig i ranbarth y de-ddwyrain.

"Byddwn nawr yn gweithio gyda’r Adran Drafnidiaeth a Network Rail i sicrhau bod Prif Reilffordd y Great Western i Abertawe wedi’i thrydaneiddio erbyn 2018 a bod trydaneiddio rhwydwaith Rheilffyrdd y Cymoedd yn cyd-fynd â dyfarniad y fasnachfraint rheilffyrdd nesaf ar gyfer rhanbarth Cymru a’r Gororau."

Mae cyhoeddiad Manyleb Allbwn Lefel Uchel (HLOS) yr Ysgrifennydd Gwladol yn nodi’r hyn y mae disgwyl i Network Rail ei gyflawni yn ystod y cyfnod buddsoddi nesaf (Cyfnod Rheoli 5, 2014-2019). Arweiniodd Llywodraeth Cymru’r gwaith o ddatblygu achosion busnes a gyflwynwyd i’r Adran Drafnidiaeth ac a ystyriwyd ar gyfer eu cynnwys yn yr HLOS.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Gwelliannau i reilffyrdd

Tagiau

Trafnidiaeth 16 Gorffennaf 2012 Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i