Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog yn croesawu ailagor llwybr beiciau Llanddulas

Rhoddodd y Gweinidog Trafnidiaeth Carl Sargeant groeso heddiw i’r newyddion bod y llwybr beiciau yn Llanddulas yn ailagor. Cafodd y llwybr ei gau wedi i long yr MV Carrier daro’r creigiau ym mis Ebrill.
Dydd Gwener 18 Mai 2012

Tarodd llong yr MV Carrier y creigiau ger Llanddulas mewn tywydd garw ym mis Ebrill.  Wedi hynny, fe wnaed gwaith achub ac adfer ar y safle.

Croesawodd y Gweinidog Trafnidiaeth Carl Sargeant y newyddion bod y gwaith i symud y llong wedi’i gwblhau ynghynt na’r disgwyl. Bydd y llwybr beiciau ar agor erbyn canol dydd heddiw.

Dywedodd y Gweinidog:

“Fe hoffwn dalu teyrnged i bawb a oedd yn gysylltiedig â’r gwaith adfer. Y blaenoriaethau oedd gwneud yn siŵr bod cyn lleied â phosibl o niwed yn cael ei wneud i’r amgylchedd a diogelu’r cyhoedd. Roedd yn rhaid cau’r llwybr beiciau er mwyn cwblhau’r gwaith.  

“Fe hoffwn ddiolch i’r trigolion lleol ac i ymwelwyr am eu hamynedd a’u cydweithrediad wrth i’r gwaith hwn fynd yn ei flaen ac rwy’n siŵr y byddant hefyd yn croesawu’r newyddion bod y llwybr beiciau ar agor erbyn hyn gan fod y gwaith adfer wedi’i gwblhau yn ddiogel ac yn llwyddiannus.”

Bydd y cyfyngiadau cyflymder dros dro a gyflwynwyd yn dilyn y digwyddiad hwn hefyd yn cael eu codi amser cinio ddydd Gwener.

Bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn ymweld â phencadlys Heddlu Gogledd Cymru yr wythnos nesaf er mwyn cwrdd â’r rhai oedd yn rhan o’r gwaith achub ac adfer a diolch iddynt am eu gwaith.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Trafnidiaeth 18 Mai 2012 Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i