Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Datganiad ar ariannu bysiau

Mae Carl Sargeant, y Gweinidog drafnidiaeth, wedi cyfarfod â chynrychiolwyr o’r Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol a’r Diwydiant Bysiau yng Nghymru i drafod fformiwla newydd i gefnogi gwasanaethau bysiau.
Dydd Gwener 30 Mawrth 2012

Mae’r Gweinidog wedi cytuno i barhau i roi arian i’r diwydiant a’r awdurdodau lleol ar y lefel bresennol am hyd at chwe mis ar yr amod y bydd cynnydd yn cael ei wneud ar ddyfeisio system newydd a fydd yn canolbwyntio ar wasanaethau yn hytrach na’r system bresennol sy’n seiliedig ar y defnydd o danwydd.

Dywedodd y Gweinidog:

“Rydyn ni wedi cael trafodaeth lawn ac agored ar sut y bwriadwn fwrw ymlaen â’r mater hwn.”

“Er bod yna wahaniaethau rwy’n hyderus y gallwn, gydag ewyllys da a gwaith caled, ddatrys hyn.

“Rwyf wedi egluro na fu lleihad yn y cyllid mae Llywodraeth Cymru’n ei ddarparu i’r diwydiant bysiau. Tra bydd y trafodaethau hyn yn parhau i fod yn gynhyrchiol, ni fydd toriad i’r cyllid yn y chwe mis nesaf.

" Mae Llywodraeth San Steffan wedi torri’n llym iawn ar yr adnoddau sydd ar gael i Lywodraeth Cymru ac mae hyn wedi rhoi pwysau anferthol ar ein cyllideb trafnidiaeth. Rydyn ni’n benderfynol o ddarparu’r gwasanaethau bysiau gorau posib yng Nghymru ond mae hynny’n golygu gwneud pethau’n wahanol.”

Dywedodd Michael Morton, Cadeirydd y Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr, sef cymdeithas fasnach y diwydiant bysiau:

“Mae’r cwmnïau bysiau wedi ymrwymo’n llawn i ddarparu rhwydwaith bysiau sy’n effeithlon ac yn gynaliadwy ledled Cymru, ac rydyn ni’n falch o gael y cyfle i fod yn rhan o’r drafodaeth â phartneriaid yn Llywodraeth Cymru a’r Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol.”

“Rydyn ni’n edrych mlaen nawr at ddod o hyd i ddulliau eraill o ariannu a’u trafod â nhw er mwyn dod â pheth sicrwydd i’r diwydiant a’r teithwyr.”

Dywedodd y Cyng. Trevor Roberts sy’n cynrychioli Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol TAITH a Trac:

“Rydyn ni’n croesawu ymrwymiad y Gweinidog i barhau i ariannu gwasanaethau tyngedfennol y bysiau cymunedol tra bydd trafodaethau’n parhau dros ariannu yn y dyfodol.”

“Rydyn ni hefyd yn croesawu canllawiau clir y Gweinidog wrth iddo bennu amcanion ar gyfer yr adolygiad.

" Mae darparu rhwydweithiau bysiau o ansawdd dda yn rhan allweddol o drafnidiaeth integredig effeithiol yng Nghymru ac mae’r pedwar Consortia Trafnidiaeth a phartneriaid Llywodraeth Leol wedi ymrwymo i weithio’n agos â Llywodraeth Cymru a Chwmnïau Bysiau i ddod o hyd i’r atebion gorau posibl.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Trafnidiaeth 30 Mawrth 2012 Rhaglen Lywodraethu Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i