Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwella’r Gwasanaeth Bysiau i Faes Awyr Caerdydd

Bydd y gwasanaeth bysiau bob awr rhwng Maes Awyr Caerdydd a Gorsaf Reilffordd y Rhws yn stopio mewn man ychwanegol.
Dydd Llun 02 Gorffennaf 2012

Mae gwasanaeth cyswllt rheilffordd/bws Maes Awyr Caerdydd wedi’i ehangu, a bellach bydd yn gwasanaethu’r Ardal Fenter yn Sain Tathan yn ystod y cyfnod teithio i’r gwaith rhwng dydd Llun a dydd Gwener.  Bydd y cysylltiad â’r gwasanaeth trenau yng Ngorsaf y Rhws yn parhau.

O ganlyniad, bydd y gwasanaeth bysiau estynedig, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, nawr yn aros yn y mannau canlynol:

Gorsaf Reilffordd y Rhws – Maes Awyr Caerdydd – Ardal Fenter Sain Tathan – Maes Awyr Caerdydd – Gorsaf Reilffordd y Rhws.

Bydd tocynnau am brisiau rhesymol yn cael eu cyflwyno er mwyn helpu i dalu am gostau rhedeg y gwasanaeth – sef £1 am docyn sengl i oedolion a 50c i blant, myfyrwyr a phrentisiaid.  Bydd pobl sydd â phasys bws yn dal i gael defnyddio’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim.

Meddai’r Gweinidog sy’n gyfrifol am drafnidiaeth, Carl Sargeant:

"Mae gan Faes Awyr Caerdydd a’r ardal fenter gerllaw yn Sain Tathan botensial i chwarae rhan bwysig iawn yn llwyddiant economi Cymru yn y dyfodol.

"Mae’n hanfodol ein bod yn parhau i wella’r cysylltiadau trafnidiaeth i’r ddau le.  Mae’r ffaith y bydd y gwasanaeth bws i Faes Awyr Caerdydd yn stopio yn yr ardal fenter newydd hefyd o hyn ymlaen yn helpu i wella’r cysylltiadau ar gyfer teithwyr a chymudwyr sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn."

Ychwanegodd Steve Hodgetts, Cyfarwyddwr Cynllunio a Masnach Maes Awyr Caerdydd,

"Rydyn ni’n croesawu ymrwymiad y partneriaid i barhau â’r gwasanaeth gwerthfawr hwn, a fydd o fudd i deithwyr Maes Awyr Caerdydd yn ogystal ag i aelodau eraill o’r gymuned.

"Bydd y gwasanaeth yn help mawr i Ardal Fenter Sain Tathan a Maes Awyr Caerdydd yn y gwaith o ddatblygu’r rhanbarth."

Dywedodd y Cynghorydd Liz Burnett, yr Aelod Cabinet dros Gynllunio a Thrafnidiaeth:

"Mae’r Cyngor yn falch o allu parhau â’i gymorth, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, i ariannu Gwasanaeth Bysiau Cyswllt Rheilffordd 905 (Y Rhws – Maes Awyr Caerdydd).  Y gobaith yw y bydd y gwasanaeth estynedig yn parhau i fod yn ddolen gyswllt hanfodol ar gyfer llawer o ddefnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus, ac y bydd hynny yn ei dro yn fanteisiol i fusnes Maes Awyr Caerdydd ac Ardal Fenter newydd Sain Tathan, yn ogystal ag i Gymru’n gyffredinol."

Mae oddeutu 4,500 o siwrneiau’n cael eu gwneud gan deithwyr ar wasanaeth cyswllt Rheilffordd/Bws Maes Awyr Caerdydd bob mis, a hynny gan bobl sy’n teithio yn ôl ac ymlaen i Faes Awyr Caerdydd, yn ogystal â gweithwyr, prentisiaid a myfyrwyr sy’n teithio i safleoedd cyfagos sy’n arbenigo ar beirianneg awyrennau a chadwyn gyflenwi’r diwydiant hedfan.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Trafnidiaeth 02 Gorffennaf 2012 Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i