Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Agor Gorsaf Drenau Abertawe ar ei newydd wedd

Mae'r Gweinidog sy’n gyfrifol am Gludiant, Carl Sargeant, wedi agor yn swyddogol Gorsaf Drenau Stryd Fawr Abertawe ar ei newydd wedd.
Dydd Llun 11 Mehefin 2012

Mae’r orsaf drenau wedi cael gwerth £7.6 miliwn o uwchraddiad, ac mae hynny wedi arwain at gyfleusterau mwy hygyrch i deithwyr – megis byrddau gwybodaeth digidol, arosfannau newydd a thoiledau – yn ogystal â mwy o ddiogelwch oherwydd rhagor o gamerâu cylch cyfyng a golygfeydd agored newydd.

Bydd yr 1.6 miliwn o deithwyr sy’n dod drwy orsaf drenau Abertawe bob blwyddyn hefyd yn cael gorsaf sy’n lân a chlir oherwydd bod wal wydrog rhwng y cyntedd a’r platfformau yn gadael mwy o olau naturiol i mewn i’r adeilad.

Cyn dadorchuddio’r plac i agor yr orsaf yn swyddogol, dywedodd Mr Sargeant:

"Mae Gorsaf Stryd Fawr Abertawe yn chwarae rhan bwysig yn llwyddiant Abertawe, a’r canfyddiad ohoni."

"Bydd yr ailddatblygiad yma yn ategu Gorsaf Fysiau’r Quadrant sydd wedi cael ei hailwampio, ac yn darparu cyfleuster rheilffordd sy’n fodern ac o’r radd flaenaf, sy’n fwy diogel, ac sy’n esiampl o hygyrchedd."

"Mae gwella hygyrchedd mewn gorsafoedd trenau yng Nghymru yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru, ac mae’r gwelliannau a wnaed ar Orsaf Stryd Fawr Abertawe yn adlewyrchu ein hymrwymiad i wella hygyrchedd."

Gellir rhannu’r £7.6 miliwn o gyllid yn ôl partneriaid y prosiect fel a ganlyn:

Llywodraeth Cymru: £3,030,000

Network Rail: £3,300,000

Yr Adran Drafnidiaeth (Rhaglen Genedlaethol Gwella Gorsafoedd): £1,250,000

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop: £20,000

Meddai Mark Langman, rheolwr gyfarwyddwr llwybrau Network Rail:

"Mae’r gwaith o wella gorsaf Abertawe yn rhan o gyfres o welliannau i’r rheilffyrdd yn ne-orllewin Cymru."

"Bydd y gwaith yn cael effaith fawr ar argraffiadau cyntaf pobl o Abertawe, a bydd teithwyr yn gallu mwynhau gorsaf sy’n llawer mwy golau a chyffyrddus."

"Ar y cyd â Llywodraeth Cymru, rydym hefyd yn ailddyblu’r llinell rhwng Abertawe a Thre-gŵyr, ac yn ailadeiladu traphont Casllwchwr, gan ddod â’r posibilrwydd o fwy o wasanaethau i’r gorllewin o Abertawe, a rhoi hwb i fusnes ymhob rhan o’r rhanbarth."

Dyma nodweddion eraill sy’n ymwneud â hygyrchedd, ac a wnaed yn dilyn cydweithio agos â grwpiau mynediad lleol, diwydiant y rheilffyrdd a Chyngor Abertawe:

  • gwell dangosyddion clywedol sy’n cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf un am y bysiau
  • ystafell ymolchi "Changing Places" ar gyfer pobl sydd angen lle i rywun roi cymorth iddynt
  • palmant botymog cyfeiriadol
  • cyfleusterau dal tacsi i bobl anabl
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Trafnidiaeth 11 Mehefin 2012 Gwasanaethau cyhoeddus Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i