Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwella’r gwasanaeth trên rhwng y gogledd a’r de

Mae Carl Sargeant, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi cyhoeddi gwelliannau newydd i’r gwasanaeth trên cyflym rhwng y gogledd a’r de, sef rhwng Caergybi a Chaerdydd.
Dydd Iau 24 Mai 2012

Bydd y gwasanaeth cyflym newydd rhwng y de a’r gogledd yn rhedeg o fis Medi ymlaen, ac yn aros yn nwy o’r gorsafoedd prysuraf yn y gogledd, sef Wrecsam a’r Fflint.

Mae’r gwasanaeth hwn, sy’n dod yn lle’r gwasanaeth Gerallt Gymro ac yn creu arbedion o hanner miliwn o bunnoedd a mwy y flwyddyn, yn cyfuno nodweddion y ddau wasanaeth, gan gynnwys dosbarth busnes a chyfleusterau bwffe.

Wrth gyhoeddi’r gwelliant i’r gwasanaeth, dywedodd Mr Sargeant:

“Mae darparu rhwydwaith trafnidiaeth effeithiol a chynaliadwy sy’n diwallu anghenion pobl Cymru yn flaenoriaeth i mi.”

“Mae’n bleser mawr gen i gyhoeddi y bydd y gwasanaeth cyflym yma, sy’n cadw’r rhannau gorau o’r gwasanaeth Gerallt Gymro, yn costio llai i’r trethdalwr yng Nghymru, ac yn rhoi mwy o amser yng Nghaerdydd i bobl, boed nhw ar fusnes neu’n siopa.”

“ Yn wahanol i’r gwasanaeth Gerallt Gymro, bydd y gwasanaeth newydd yma yn aros yn Wrecsam, ac mae hynny’n allweddol os ydi’r llwybr cyflym yma yn gallu gwasanaethu pobl y gogledd yn iawn.”

Mae’r gwasanaeth cyflym newydd yn un o ymrwymiadau’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol, ac mae disgwyl iddo adael Caergybi am 05:32, cyrraedd Caerdydd Canolog am 09:58, cychwyn yn ôl am 18.18, a chyrraedd Caergybi am 22.35.

Dywedodd Mike Bagshaw, Cyfarwyddwr Masnachol Trenau Arriva Cymru:

" Rydym yn hynod falch o gydweithio â Llywodraeth Cymru i ddarparu’r rhan bwysig yma o’i Chynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol."

Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge, Aelod o Gabinet Cyngor Sir y Fflint dros yr Amgylchedd:

"Hoffwn ddiolch i’r Gweinidog am y gwasanaeth newydd a gwell yma a fydd yn gwella’r profiad i deithwyr o Sir y Fflint a fydd yn defnyddio’r gwasanaeth. "

“ Mae angen inni gefnogi ac annog rhwydweithiau trafnidiaeth sydd o safon uchel, sy’n effeithlon ac yn gynaliadwy, a hynny i gyrchfannau pwysig sy’n cael eu defnyddio’n rheolaidd, a bydd gwasanaethau cyflym fel hwn yn cefnogi’r fenter yma."

Dywedodd Helen Paterson, Prif Weithredwr Cyngor Wrecsam:

"Newyddion ardderchog ydi’r gwelliannau yma i’r rheilffyrdd gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n dangos pa mor bwysigrwydd ydi’r llwybr yma.”

“ Bu hyn yn un o’n hamcanion ni ar gyfer trafnidiaeth, ac mae ein haelodau wedi lobïo’n uniongyrchol â Llywodraeth Cymru i wneud i hyn ddigwydd."

Fel rhan o’r gwelliannau i’r gwasanaeth, mae’r gwaith a wneir gan gwmni Pullman Rail i adnewyddu’r cerbydau wedi sicrhau 14 o swyddi newydd yn y cwmni sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd.

Bydd Trenau Arriva Cymru yn parhau i weithredu gwasanaeth cymudo gyda’r nos am 16.15 rhwng Caerdydd a Chaer trwy’r Fenni a Crewe. Bydd hynny’n parhau i ddarparu digon o le ar gyfer cymudwyr ar adegau prysur rhwng Caerdydd a’r Fenni gan fod galw mawr am hynny.

Hefyd, bydd Trenau Arriva Cymru yn gweithredu gwasanaeth rhwng Wrecsam a’r Amwythig er mwyn cadw’r gwasanaeth bob awr yng Ngobowen, Rhiwabon a’r Waun.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Trafnidiaeth 24 Mai 2012 Current issues Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i