Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Arddangosfeydd ychwanegol i’r cyhoedd mewn perthynas ag ymgynghoriad M4

Caiff tair arddangosfa galw heibio ychwanegol eu cynnal yn ystod mis Mai i roi cyfle i bobl ddysgu mwy am yr opsiynau posibl sy’n cael eu hystyried i fynd i’r afael â thagfeydd ar yr M4 rhwng Cas-bach a Magwyr.
Dydd Gwener 04 Mai 2012
Bydd yr Ymgynghoriad ar Fesurau Gwella Coridor yr M4

Caiff yr arddangosfeydd ychwanegol, a fydd yn rhoi cyfle arall i’r cyhoedd rannu eu pryderon a chael gwell dealltwriaeth o’r datrysiadau sy’n cael eu hystyried fel rhan o Ymgynghoriad Mesurau i Wella Coridor yr M4, eu cynnal fel a ganlyn:

  • Dydd Gwener 11 Mai yn Nhŷ Brynglas (canol dydd - 7pm)
  • Dydd Mawrth 15 Mai yn Eglwys y Bedyddwyr Ebeneser, Magwyr (canol dydd - 7pm)
  • Dydd Iau 17 Mai yng Nghanolfan Casnewydd (canol dydd - 7pm)

Dywedodd y Gweinidog Drafnidiaeth, Carl Sargeant:

"Mae tagfeydd ar yr M4 yn bryder mawr i drigolion Casnewydd ac i’r bobl sy’n defnyddio’r llwybr hwn yn ddyddiol.

" Rydym eisoes yn cymryd nifer o gamau i fynd i’r afael â’r mater hwn ond mai galw mawr am ddatrysiad hirdymor i’r mater.

"Rydyn ni’n rhoi pob opsiwn posibl gerbron trigolion Casnewydd er mwyn mynd i’r afael â thagfeydd ond nid ydym yn gorfodi unrhyw opsiwn ar y bobl.

“ Rwy’n annog trigolion lleol a gyrwyr i ddweud eu dweud a dod i’r arddangosfeydd galw heibio ychwanegol hyn er mwyn i ni ddatblygu’r datrysiad gorau.”

Mae cyfres o arddangosfeydd a gweithdai eisoes wedi’u cynnal, gyda phresenoldeb da, ac mae hyn wedi galluogi i’r cyhoedd rannu eu profiadau o’r rhan yma o’r M4 a rhoi eu barn ar sut i fynd i’r afael â’r materion hyn.

Yn ogystal â’r arddangosfeydd ychwanegol, mae mis wedi’i ychwanegu at gyfnod yr ymgynghoriad a bydd bellach yn dod i ben ar 6 Gorffennaf.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Mesurau Gwella Coridor yr M4 Magwyr i Gas-bach (M4 CEM) - Lleddfu’r Llif

Gwefannau

M4 CEM

Tagiau

Trafnidiaeth 04 Mai 2012 Rhaglen Lywodraethu Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i