Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Buddsoddi £11 miliwn mewn trafnidiaeth leol

Cyhoeddodd Carl Sargeant, y Gweinidog Drafnidiaeth, fod £11.4 miliwn o grant yn cael ei roi i awdurdodau lleol tuag at wella rhwydweithiau ffyrdd lleol a helpu i dargedu materion rhanbarthol sy’n ymwneud â thrafnidiaeth.
Dydd Gwener 30 Mawrth 2012

Mae’r cynlluniau a fu’n llwyddiannus yn eu cais am yr arian cyfalaf yn cynnwys:

  • Ysbyty Ystrad Fawr – gwelliannau i’r briffordd, Caerffili - £99,000
  • Mynediad i Ystad Ddiwydiannol Port Talbot – £850,000
  • Rhan 2 o ffordd fynediad Ystad Ddiwydiannol Wrecsam - £7,274,000

Meddai Carl Sargeant:

“Bydd y buddsoddiad hwn yn caniatáu i Awdurdodau Lleol ymhob rhan o Gymru wella eu seilwaith trafnidiaeth, a bydd hefyd yn rhoi hwb sylweddol i’r economïau lleol o ran diogelu swyddi.”

“O ganlyniad i’r arian gwerthfawr hwn, bydd pobl sy’n defnyddio’r ffyrdd yn gweld gwelliant amlwg - nid yn unig o ran amser teithio a diogelwch, ond hefyd o ran gwell cysylltiadau trafnidiaeth ar gyfer busnesau.”

Bydd y buddsoddiad yn sicrhau dros £30 miliwn o arian o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn 2012/13, a gaiff ei fuddsoddi hefyd i wella seilweithiau trafnidiaeth lleol.

Mae’r cyhoeddiad diweddaraf hwn yn dilyn y £25 miliwn a ddosbarthwyd yr wythnos diwethaf rhwng y pedwar consortiwm trafnidiaeth yng Nghymru.

Bydd yr arian yn galluogi pob consortiwm trafnidiaeth rhanbarthol i roi cynlluniau ar waith i gefnogi eu Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol, ac i wella diogelwch ar y ffyrdd ymhob rhan o Gymru.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Trafnidiaeth 30 Mawrth 2012 Rhaglen Lywodraethu Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i