Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Rhagfyr 2011
Cyhoeddodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Carl Sargeant bod y lôn benodedig newydd gwerth £1m yng Nghyfnewidfa Coryton ar gyfer yr A470 ar agor i draffig.
 
08 Rhagfyr 2011
Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Carl Sargeant, wedi cyhoeddi y bydd y Bathodyn Glas newydd ar gael am ddim i unigolion sydd â bathodyn.
 
08 Rhagfyr 2011
Heddiw (dydd Iau 8 Rhagfyr) bydd Carl Sargeant, y Gweinidog Trafnidiaeth, yn agor yn swyddogol y ffordd newydd 5.7km o hyd rhwng Cwm-bach a Phontnewydd-ar-Wy ar yr A470. Cost y prosiect oedd £51m.
 
07 Rhagfyr 2011
Mae’r Gweinidog dros Drafnidiaeth, Carl Sargeant, wedi cyhoeddi ei fod am flaenoriaethu elfennau o’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol er mwyn gwneud i system drafnidiaeth Cymru weithio’n well.
 
01 Rhagfyr 2011
Bydd yr hysbysebion am aelodau ychwanegol i PTUC yn cael eu cyhoeddi heddiw gyda’r cyfweliadau yn cael eu cynnal a’r penodiadau yn dechrau yn y flwyddyn newydd.
 
01 Rhagfyr 2011
Mae Gweinidog Trafnidiaeth, Carl Sargeant, wedi ymweld â safle cynllun adeiladu priffordd £1 miliwn ar Gyffordd 32 yr M4, Cyfnewidfa Coryton.
 
24 Tachwedd 2011
Bydd y wefan ddwyieithog hon yn cynnwys nifer o nodweddion newydd a fydd yn helpu gyrwyr i wneud penderfyniadau ynghylch teithio mewn modd cytbwys a di-straen.
 
07 Tachwedd 2011
Cefnogaeth i dreialu gwasanaeth bws newydd rhwng Tŷ-du a Chasnewydd
 
26 Hydref 2011
Mae’r Gweinidog sy’n gyfrifol am Drafnidiaeth, Carl Sargeant, wedi croesawu ystadegau sy’n dangos bod nifer y bobl sy’n defnyddio trenau yng Nghymru yn parhau i godi.
 
25 Hydref 2011
Mae’r cynigion drafft ar gyfer y prosiect £150m yn rhan o’r cynllun cyffredinol i ddeuoli ffordd yr A465 Blaenau’r Cymoedd ac mae’n cynnwys deuoli rhyw 5 milltir o’r A465 rhwng Gilwern a Bryn-mawr.
 
17 Hydref 2011
Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth, Carl Sargeant, wedi agor ffordd osgoi Porthmadog, Tremadog, Minffordd ar y A487 yn swyddogol.
 
28 Medi 2011
Gwnaed cyfanswm o 95,091 o deithiau rhatach ar drenau yng Nghymru yn 2010/11, sef cynnydd o 9% o’i gymharu â 2009/10.
 
12 Medi 2011
Heddiw bydd y Gweinidog Trafnidiaeth, Carl Sargeant, yn dathlu'r gwasanaeth tren ychwanegol cyntaf i adael Gorsaf Harbwr Abergwaun.
 
07 Medi 2011
Mae Cymru yn lansio’r project mwyaf o’i fath ym Mhrydain i leihau’r defnydd ar geir ac annog pobl i wneud mwy o siwrneiau lleol ar droed, ar feic neu ar drafnidiaeth gyhoeddus o heddiw ymlaen.
 
15 Awst 2011
Mae cynllun i wella cysylltiad trafnidiaeth yng Ngorllewin Cymru wedi ennill gwobr flaenllaw am ei nodweddion adeiladu cynaliadwy.
 
12 Awst 2011
Bwriedir dechrau ar gynllun gwerth £1m i wella’r briffordd ar Gyffordd 32 yr M4 yng Nghyfnewidfa Coryton ar 5 Medi 2011.
 
10 Awst 2011
Bydd yr ymgynghoriad yn para am 12 wythnos, a bydd yr ymatebion yn helpu i lywio cam nesaf Cynllun Gweithredu’r Bathodyn Glas.
 
01 Awst 2011
The first night time closure of the westbound tunnel at Brynglas will commence tonight (Monday, 01Aug) to start installing temporary lighting.
 
29 Gorffennaf 2011
Minister for Transport, Carl Sargeant, has confirmed (Friday, 29 July) that the westbound tunnel at Brynglas has now been reopened following around the clock work over the last 72 hours.
 
27 Gorffennaf 2011
A Welsh Government statement on the closure of the Brynglas tunnels on the M4 in Newport
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i