Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Bathodyn Glas newydd ar gael am ddim

Mae’r Gweinidog Trafnidiaeth, Carl Sargeant, wedi cyhoeddi y bydd y Bathodyn Glas newydd ar gael am ddim i unigolion sydd â bathodyn.
Dydd Iau 08 Rhagfyr 2011

Daw’r penderfyniad hwn ar ôl ymgynghoriad 12 wythnos. Yn ystod yr ymgynghoriad rhoddwyd sylw i faterion fel y ffi y byddai’n rhaid ei chodi ar ddefnyddwyr y Bathodyn Glas i dalu am y costau ychwanegol fydd yn codi wrth gyflwyno’r bathodyn newydd. Mae dyluniad y bathodyn wedi’i wella er mwyn ei gwneud yn fwy anodd ei gopïo, ei ffugio a’i addasu.

Dywedodd Carl Sargeant:

“Mae pobl anabl yng Nghymru bron ddwywaith mor debygol â phobl nad ydynt yn anabl o fyw mewn cartrefi ag incwm isel. Maent hefyd yn wynebu costau ychwanegol wrth reoli eu hanabledd, ac mae hynny’n gallu dwysáu’r tlodi.”

“Yn y Rhaglen Lywodraethu rydym wedi ymrwymo i leihau tlodi ymysg rhai o’n cymunedau a’n pobl dlotaf.

“Felly, rydw i wedi penderfynu peidio â chodi ffi ar unigolion sydd â Bathodyn Glas.

“Er mwyn gallu gwneud hynny, rydw i’n adolygu meysydd gwariant ac yn chwilio am ffyrdd mwy effeithlon o weithio ym mhob maes – er enghraifft rydw i’n ymgynghori ar opsiynau a allai arwain at fwy o effeithlonrwydd yn ein dulliau o hysbysebu gorchmynion traffig.”

Bydd yr arbedion hyn yn galluogi Llywodraeth Cymru i ddarparu cyllid ar gyfer Awdurdodau Lleoli i’w galluogi i dalu am gostau’r bathodyn newydd. Bydd modd i awdurdodau lleol godi hyd at £10.00 am fathodyn sefydliadol a bathodynnau coll.

Mae hynny’n wahanol i’r sefyllfa yn Lloegr a’r Alban, lle gall awdurdodau lleol godi hyd at £10 a £20, yn y drefn honno, am Fathodyn Glas.

Ymysg y gwelliannau eraill i’r system bydd cynlluniau i fynd i’r afael â phobl sy’n camddefnyddio’r system – problem sy’n gallu cael effaith ddifrifol ar ddefnyddwyr dilys. Bydd llyfryn yn cael ei gyhoeddi hefyd, yn nodi hawliau a chyfrifoldebau’r rhai sydd â bathodynnau.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddogfen ymgynghori ar y newidiadau arfaethedig i hysbysebu gorchmynion ffyrdd.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Trafnidiaeth 08 Rhagfyr 2011 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i