Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Mwy yn troi at y trên

Mae’r Gweinidog sy’n gyfrifol am Drafnidiaeth, Carl Sargeant, wedi croesawu ystadegau sy’n dangos bod nifer y bobl sy’n defnyddio trenau yng Nghymru yn parhau i godi.
Dydd Mercher 26 Hydref 2011

Yn ôl Ystadegau Trafnidiaeth Cymru, 2010 – a gyhoeddwyd wythnos yma - fe wnaeth tua 26 miliwn o deithwyr gychwyn neu orffen eu siwrneiau trên yng Nghymru yn 2009-10, sy’n gynnydd o 3 y cant o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Mae’r cynnydd hwn yng Nghymru yn cymharu’n ffafriol â’r duedd ar draws Prydain, lle gwelwyd gostyngiad o 0.64% yn y niferoedd a ddefnyddiodd y trenau dros yr un cyfnod.

Mae’r ffigurau hyn yn dilyn y cyhoeddiad diweddar y bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ariannu’r cynllun tocynnau trên rhatach poblogaidd ar bedair rheilffordd wledig ledled Cymru am gyfnod o ddwy flynedd.

Dywedodd Mr Sargeant,

“Mae Llywodraeth Cymru yn hollol ymrwymedig i ddatblygu a hyrwyddo teithio cynaliadwy, ac roedd ymestyn y cynllun tocynnau trên rhatach yn brawf o hynny.

“Mae’r ffigurau hyn yn cyfiawnhau ein penderfyniad i ymestyn cynlluniau o’r fath, ac maent yn arwydd gobeithiol ein bod yn symud i’r cyfeiriad cywir o ran lleihau’r defnydd o geir preifat a chynyddu’r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus - gan gynnwys y rheilffyrdd.”

Gall pobl sydd â Cherdyn Cymru cymwys yn Sir Gaerfyrddin a Phowys deithio ar linell Calon Cymru a deiliaid y pas yng Ngwynedd ddefnyddio llinell Arfordir y Cambrian dros fisoedd y gaeaf.  

Bydd tocynnau rhatach hefyd yn parhau ar Linell y Gororau a Llinell Dyffryn Conwy am ddwy flynedd arall i ddeiliaid pas teithio Cerdyn Cymru cymwys yng Nghonwy, Sir y Fflint  a Wrecsam - tan 30 Medi 2013.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Trafnidiaeth 26 Hydref 2011 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i