Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Twristiaeth

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
05 Ebrill 2016
Llywodraeth Cymru yn edrych ymlaen at flwyddyn chwedlonol i dwristiaeth yn 2017
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd ei hymgyrch farchnata twristiaeth yn 2017 yn dathlu Blwyddyn Chwedlau.
 
21 Mawrth 2016
Cronfeydd twristiaeth ar agor i fusnesau a phartneriaethau
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Yn ystod ymweliad â Pharc Trampolîn Go Air yn Llanisien, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, fod tair cronfa gyllido, sy'n werth cyfanswm o dros £3 miliwn
 
18 Mawrth 2016
Cam yn nes at sicrhau hwb ariannol mawr i dwristiaeth yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, bydd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, yn ymweld â Pharc Gwyliau Pentywyn, Sir Gaerfyrddin i gyhoeddi pecyn cyllid newydd yr UE ar gyfer twristiaeth yng Nghymru.
 
03 Mawrth 2016
Hwb i dwristiaeth yn ystod Wythnos Twristiaeth Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae disgwyl i 2015 fod yn flwyddyn arall ragorol i dwristiaeth
 
18 Chwefror 2016
Das ist Cymru: Lansio ymgyrch y Flwyddyn Antur yn yr Almaen
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae ymgyrch Blwyddyn Antur Croeso Cymru'n cael ei lansio yn yr Almaen yr wythnos hon.
 
25 Ionawr 2016
Gogoniant Cymru’n rhan o ymgyrch rhyngwladol i ddathlu Blwyddyn Antur Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Caiff hysbyseb deledu sy’n rhan o ymgyrch marchnata aml-blatfform gan Croeso Cymru ei dangos ar y teledu ar draws y DU heno wrth i’r ymgyrch newydd gael ei lansio.
 
13 Ionawr 2016
Haf 2015 yn llwyddiant i'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod y diwydiant twristiaeth yng Nghymru wedi cael haf llwyddiannus.
 
18 Tachwedd 2015
Cyhoeddi enillwyr gwobrau i atyniadau
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae enillwyr gwobrau newydd Croeso Cymru ar gyfer atyniadau i ymwelwyr wedi’u cyhoeddi heddiw gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates.
 
18 Tachwedd 2015
Gwahoddiad i’r Penwythnos Antur
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon wedi gwahodd y diwydiant twristiaeth yng Nghymru i ymuno â’r Penwythnos Antur ar yr 2il a'r 3ydd o Ebrill 2016.
 
10 Tachwedd 2015
Y diwydiant twristiaeth yn gyrru tuag at 2015 llwyddiannus wrth i Rali Cymru GB groesi'r llinell gychwyn
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae ffigurau sydd wedi'u rhyddhau heddiw yn dangos bod diwydiant twristiaeth Cymru wedi gweld twf cryf hyd yma yn 2015.
 
06 Tachwedd 2015
Taith antur gyda chadeirydd newydd y Bwrdd Cynghori ar Dwristiaeth
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, wedi cael cyfle heddiw i weld y datblygiadau yn One Planet Adventure yn Sir Ddinbych i weld sut mae’r ganolfan wedi datblygu.
 
28 Hydref 2015
Llysgenhadon i roi 'willkommen' Cymreig i fordeithwyr
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Cruise Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru, wedi lansio cyfle newydd i hyfforddi ar gyfer pobl sy'n gallu siarad Almaeneg yn Sir Benfro a'r De-orllewin.
 
20 Hydref 2015
Y diwydiant twristiaeth wedi cael haf llwyddiannus
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Monitor Busnes yr Haf, Croeso Cymru yn dangos bod tri chwarter o'r busnesau twristiaeth yng Nghymru wedi croesawu mwy neu gynifer o ymwelwyr ag ym mis Awst 2014.
 
29 Medi 2015
Parc Gwledig Gelli Aur yn blaguro
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi arian i Barc Gwledig Gelli Aur yng Nghwm Tywi er mwyn iddyn nhw allu dechrau ar y gwaith o adfywio’r parc.
 
22 Medi 2015
100 diwrnod i fynd cyn i’r Flwyddyn Antur gychwyn yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
mae yna 100 diwrnod i fynd cyn i’r Flwyddyn Antur gychwyn yng Nghymru ar gyfer 2016 - beth fydd eich antur chi yn 2016?
 
14 Medi 2015
Chwarae ’Mlaen – Cymru’n barod i groesawu Cwpan Rygbi’r Byd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Stadiwm y Mileniwm yn cynnal wyth gêm yn ystod y Gwpan, a bydd Llywodraeth Cymru yn manteisio ar y cyfle i hyrwyddo’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig i ymwelwyr.
 
01 Medi 2015
Ar ôl prysurdeb penwythnos Gŵyl y Banc, mwy o newyddion da i dwristiaeth yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae ystadegau newydd yn dangos bod nifer y nosweithiau a dreuliwyd yng Nghymru a’r gwariant gan ymwelwyr yn dal i dyfu o gymharu â’r un cyfnod y llynedd.
 
28 Awst 2015
Gŵyl y Banc lawn ym mis Awst
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd dyfroedd Bae Caerdydd yn fwrlwm o weithgarwch y penwythnos hwn wrth i ŵyl y banc ola’r haf ddechrau gyda Grand Prix y Môr P1 Cymru.
 
07 Awst 2015
Pennod newydd i ‘Foyles’ Glas-ar-wy
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Foyles yn Glas-ar-wy wedi agor ei ddrysau i ymwelwyr yn dilyn cael ei adnewyddu’n llwyr.
 
07 Awst 2015
Twristiaeth cerdd yn hwb i’r economi wrth i haf o wyliau fynd rhagddi
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru'n parhau i gefnogi amrywiaeth drawiadol o wyliau cerdd yr haf hwn.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2016
Ll M M I G S S
<< Mai    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
I'n dilyn ni trowch i