Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Twristiaeth

Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
01 Medi 2015
Mae ystadegau newydd yn dangos bod nifer y nosweithiau a dreuliwyd yng Nghymru a’r gwariant gan ymwelwyr yn dal i dyfu o gymharu â’r un cyfnod y llynedd.
 
28 Awst 2015
Bydd dyfroedd Bae Caerdydd yn fwrlwm o weithgarwch y penwythnos hwn wrth i ŵyl y banc ola’r haf ddechrau gyda Grand Prix y Môr P1 Cymru.
 
07 Awst 2015
Mae Foyles yn Glas-ar-wy wedi agor ei ddrysau i ymwelwyr yn dilyn cael ei adnewyddu’n llwyr.
 
07 Awst 2015
Mae Llywodraeth Cymru'n parhau i gefnogi amrywiaeth drawiadol o wyliau cerdd yr haf hwn.
 
05 Awst 2015
Mae cyfran Cymru o wariant yn y diwydiant twristiaeth fewnol wedi cynyddu yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn.
 
30 Gorffennaf 2015
Gyda Blwyddyn Antur Cymru 2016 ar y gorwel, mae agoriad Surf Snowdonia yn helpu i sicrhau bod Cymru’n cael ei hystyried o ddifri fel cyrchfan antur fyd-eang.
 
29 Gorffennaf 2015
Heddiw, agorwyd yn swyddogol gam 1 o brosiect ailddatblygu Harbwr Saundersfoot gan Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.
 
23 Gorffennaf 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog yn cynnal cyfres o ymweliadau yng Ngogledd Cymru cyn Blwyddyn Antur Cymru yn 2016.
 
17 Gorffennaf 2015
Mae’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru mewn lle da wrth i’r ffigurau swyddogol ddatgelu bod mwy o dwf yn ystod chwarter cyntaf 2015 nag yn ystod yr un cyfnod yn 2014, pan dorrwyd pob record.
 
06 Gorffennaf 2015
Heddiw, Cymru oedd y wlad gyntaf i gyhoeddi rhaglen o ddigwyddiadau i ddathlu canmlwyddiant Roald Dahl yn 2016.
 
02 Gorffennaf 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates wedi cymryd y llyw ar drên stêm hanesyddol ar Reilffordd Talyllyn er mwyn helpu i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan antur yn 2016.
 
22 Mai 2015
Mae'r cwmni llwyddiannus o Ynys Môn - Dylan’s - wedi agor ei ail fwyty yng ngogledd Cymru o fewn adeilad eiconig Morannedd yng Nghricieth.
 
22 Mai 2015
Mae atyniad newydd ym Mharc Coedwig y Gelli Gyffwrdd wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru o dan y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth
 
12 Mai 2015
Nifer yr ymwelwyr o Brydain sy’n aros dros nos yng Nghymru yn cyrraedd 10 miliwn
 
16 Ebrill 2015
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru yn dangos sut y bu gwyliau’r Pasg yn ddechrau ardderchog i dymor gwyliau’r diwydiant twristiaeth.  
 
10 Ebrill 2015
Dirprwy Weinidog yn cyhoeddi y bydd cyllid yn cael ei roi i fenter twristiaeth antur yng Nghaerdydd bydd yn cefnogi ymgyrch i hybu Cymru fel cartref antur yn 2016.
 
09 Ebrill 2015
Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod twristiaeth golff yng Nghymru wedi cynyddu 40% o ran nifer y bobl sydd wedi ymweld yn y deng mlynedd diwethaf. wrth ddilyn eu diddordeb yn y gêm.
 
01 Ebrill 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau ymgyrch newydd sbon i hyrwyddo Cymru fel prif gyrchfan twristiaeth antur y byd.
 
19 Mawrth 2015
Mae'r Ddirprwy Gweinidog wedi son am bwysigrwydd twristiaeth i economi Cymru, gan ddweud ei bod yn hanfodol buddsoddi i wella ansawdd er mwyn cystadlu yn y farchnad fyd-eang.
 
13 Mawrth 2015
Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cwrdd ag Ann Phelan TD, Gweinidog Llywodraeth Iwerddon wrth Draphont Ddŵr Pontcysyllte.
 
Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2015
Ll M M I G S S
<< Aws    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
I'n dilyn ni trowch i