Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Twristiaeth

Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Ebrill 2015
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru yn dangos sut y bu gwyliau’r Pasg yn ddechrau ardderchog i dymor gwyliau’r diwydiant twristiaeth.  
 
10 Ebrill 2015
Dirprwy Weinidog yn cyhoeddi y bydd cyllid yn cael ei roi i fenter twristiaeth antur yng Nghaerdydd bydd yn cefnogi ymgyrch i hybu Cymru fel cartref antur yn 2016.
 
09 Ebrill 2015
Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod twristiaeth golff yng Nghymru wedi cynyddu 40% o ran nifer y bobl sydd wedi ymweld yn y deng mlynedd diwethaf. wrth ddilyn eu diddordeb yn y gêm.
 
01 Ebrill 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau ymgyrch newydd sbon i hyrwyddo Cymru fel prif gyrchfan twristiaeth antur y byd.
 
19 Mawrth 2015
Mae'r Ddirprwy Gweinidog wedi son am bwysigrwydd twristiaeth i economi Cymru, gan ddweud ei bod yn hanfodol buddsoddi i wella ansawdd er mwyn cystadlu yn y farchnad fyd-eang.
 
13 Mawrth 2015
Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cwrdd ag Ann Phelan TD, Gweinidog Llywodraeth Iwerddon wrth Draphont Ddŵr Pontcysyllte.
 
11 Mawrth 2015
Bydd posteri anferth o rai o fannau eiconig Cymru i’w gweld mewn llefydd amlwg yn yr Almaen wrth i Croeso Cymru osod posteri fel rhan o’i ymgyrch i ddenu pobl yr Almaen i ymweld â Chymru.
 
05 Chwefror 2015
Yn ystod ymweliad â Blaenau Ffestiniog, cafodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth  gyfle i hedfan 70mya ar Zip World Titan
 
03 Chwefror 2015
Mae Croeso Cymru wedi cofnodi lefel fwy o ymwybyddiaeth o Gymru fel cyrchfan golff.
 
21 Ionawr 2015
Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, yn amlinellu sut mae'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru mewn sefyllfa gref ac yn edrych ymlaen yn hyderus at 2015.
 
20 Ionawr 2015
2015 fydd y nawfed blwyddyn o'r Extreme Sailing Series™ sy'n ymweld ag wyth safle eiconig – a Bae Caerdydd yn eu plith.
 
19 Ionawr 2015
Bydd hysbyseb deledu newydd ar gyfer teuluoedd yn dechrau ymgyrch farchnata Cymru ar gyfer 2015 yn rhan o ymgyrch farchnata Croeso Cymru ar gyfer y Deyrnas Unedig ac Iwerddon yn mynd yn fyw heddiw.
 
08 Ionawr 2015
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi y bydd Harbwr Saundersfoot yn elwa ar gyllid gan yr UE.
 
29 Rhagfyr 2014
Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn edrych yn ôl ar flwyddyn ragorol i dwristiaeth yng Nghymru.
 
12 Rhagfyr 2014
Mae’r Bwrdd Cynghori Twristiaeth, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, wedi bod yn cwrdd â chynrychiolwyr y diwydiant twristiaeth yn y De-ddwyrain cyn iddo gynnal ei gyfarfod ar gyfer mis Rhagfyr.
 
12 Tachwedd 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyllid ychwanegol ar gael i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy er mwyn ail-agor promenâd Cei Deganwy.
 
31 Hydref 2014
Bydd Croeso Cymru ac wyth o’i gyd-stondinwyr yn gwerthu Cymru i’r byd yn y World Travel Market ExCel, Llundain o 3-7 Tachwedd.
 
28 Hydref 2014
Mae ffigurau newydd yn dangos bod cynnydd wedi bod yng nghyfran Cymru o’r farchnad ymwelwyr domestig.
 
23 Hydref 2014
Mae 13 o westywyr gorau Cymru wedi cael cyfle i ddysgu oddi wrth rai o’r goreuon yn y busnes drwy dreulio diwrnod yn gwesty Raymond Blanc yn Swydd Rhydychen.
 
23 Hydref 2014
Dengys ffigurau diweddaraf bod marchnadoedd tramor yn dechrau dod at eu hunain gyda cynnydd sylweddol yn nifer y bobl o dramor â ymwelodd â Chymru.
 
Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2015
Ll M M I G S S
<< Ebr    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
I'n dilyn ni trowch i