Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Twristiaeth

Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Mai 2015
Mae'r cwmni llwyddiannus o Ynys Môn - Dylan’s - wedi agor ei ail fwyty yng ngogledd Cymru o fewn adeilad eiconig Morannedd yng Nghricieth.
 
22 Mai 2015
Mae atyniad newydd ym Mharc Coedwig y Gelli Gyffwrdd wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru o dan y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth
 
12 Mai 2015
Nifer yr ymwelwyr o Brydain sy’n aros dros nos yng Nghymru yn cyrraedd 10 miliwn
 
16 Ebrill 2015
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru yn dangos sut y bu gwyliau’r Pasg yn ddechrau ardderchog i dymor gwyliau’r diwydiant twristiaeth.  
 
10 Ebrill 2015
Dirprwy Weinidog yn cyhoeddi y bydd cyllid yn cael ei roi i fenter twristiaeth antur yng Nghaerdydd bydd yn cefnogi ymgyrch i hybu Cymru fel cartref antur yn 2016.
 
09 Ebrill 2015
Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod twristiaeth golff yng Nghymru wedi cynyddu 40% o ran nifer y bobl sydd wedi ymweld yn y deng mlynedd diwethaf. wrth ddilyn eu diddordeb yn y gêm.
 
01 Ebrill 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau ymgyrch newydd sbon i hyrwyddo Cymru fel prif gyrchfan twristiaeth antur y byd.
 
19 Mawrth 2015
Mae'r Ddirprwy Gweinidog wedi son am bwysigrwydd twristiaeth i economi Cymru, gan ddweud ei bod yn hanfodol buddsoddi i wella ansawdd er mwyn cystadlu yn y farchnad fyd-eang.
 
13 Mawrth 2015
Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth wedi cwrdd ag Ann Phelan TD, Gweinidog Llywodraeth Iwerddon wrth Draphont Ddŵr Pontcysyllte.
 
11 Mawrth 2015
Bydd posteri anferth o rai o fannau eiconig Cymru i’w gweld mewn llefydd amlwg yn yr Almaen wrth i Croeso Cymru osod posteri fel rhan o’i ymgyrch i ddenu pobl yr Almaen i ymweld â Chymru.
 
05 Chwefror 2015
Yn ystod ymweliad â Blaenau Ffestiniog, cafodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth  gyfle i hedfan 70mya ar Zip World Titan
 
03 Chwefror 2015
Mae Croeso Cymru wedi cofnodi lefel fwy o ymwybyddiaeth o Gymru fel cyrchfan golff.
 
21 Ionawr 2015
Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, yn amlinellu sut mae'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru mewn sefyllfa gref ac yn edrych ymlaen yn hyderus at 2015.
 
20 Ionawr 2015
2015 fydd y nawfed blwyddyn o'r Extreme Sailing Series™ sy'n ymweld ag wyth safle eiconig – a Bae Caerdydd yn eu plith.
 
19 Ionawr 2015
Bydd hysbyseb deledu newydd ar gyfer teuluoedd yn dechrau ymgyrch farchnata Cymru ar gyfer 2015 yn rhan o ymgyrch farchnata Croeso Cymru ar gyfer y Deyrnas Unedig ac Iwerddon yn mynd yn fyw heddiw.
 
08 Ionawr 2015
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi y bydd Harbwr Saundersfoot yn elwa ar gyllid gan yr UE.
 
29 Rhagfyr 2014
Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn edrych yn ôl ar flwyddyn ragorol i dwristiaeth yng Nghymru.
 
12 Rhagfyr 2014
Mae’r Bwrdd Cynghori Twristiaeth, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, wedi bod yn cwrdd â chynrychiolwyr y diwydiant twristiaeth yn y De-ddwyrain cyn iddo gynnal ei gyfarfod ar gyfer mis Rhagfyr.
 
12 Tachwedd 2014
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyllid ychwanegol ar gael i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy er mwyn ail-agor promenâd Cei Deganwy.
 
31 Hydref 2014
Bydd Croeso Cymru ac wyth o’i gyd-stondinwyr yn gwerthu Cymru i’r byd yn y World Travel Market ExCel, Llundain o 3-7 Tachwedd.
 
Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2015
Ll M M I G S S
<< Meh    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i