Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Twristiaeth

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
28 Tachwedd 2016
Bydd gwaith yn dechrau ar brosiect gwerth £4miliwn i drawsnewid Canolfan Ddringo Rhyngwladol Cymru gynt yn Nhrelewis, i greu cyfleoedd gwaith newydd a denu mwy o ymwelwyr i'r ardal.
 
22 Tachwedd 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi, wedi cwrdd â grŵp o asiantwyr teithio o Japan sydd yng Nghymru ar gyfer taith pum niwrnod o amgylch y wlad i gasglu syniadau.
 
15 Tachwedd 2016
Dod â’r gorffennol yn fyw mewn ffordd na welwyd erioed o’r blaen ‒ gan fynd ati ar yr un pryd i greu chwedlau newydd yma yng Nghymru.
 
09 Tachwedd 2016
Yn ôl y ffigurau diweddaraf, mae ymweliadau dydd wedi cynyddu'n fawr gan arwain at haf hynod brysur i'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru.
 
07 Tachwedd 2016
Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, yn ymweld â Marchnad Deithio’r Byd yn yr ExCel yn Llundain heddiw - dyma brif ddigwyddiad teithio byd eang y DU.
 
01 Tachwedd 2016
Mae’r ffaith bod y Lonely Planet wedi enwi Gogledd Cymru fel un o’r lleoedd gorau yn y byd i ymweld ag ef yn 2017 yn ffordd wych o ddod â Blwyddyn Antur 2016 i ben.
 
28 Hydref 2016
Yn ystod pythefnos cyntaf arddangosfa Poppies: Weeping Window mae staff Cadw a gwirfoddolwyr Cymru dros Heddwch wedi croesawu bron i 40,000 o ymwelwyr i Gastell Caernarfon.
 
27 Hydref 2016
Mae coedwigoedd Cymru yn barod i groesawu 148 o gystadleuwyr Rali Cymru GB Dayinsure (27-30 Hydref). Dyma fydd rownd gynderfynol ddramatig Pencampwriaeth Rali'r Byd yr FIA eleni.
 
27 Hydref 2016
Yn dilyn wyth wythnos o heriau yn ardal Eryri, mae 10 o gystadleuwyr o raglen S4C, Ar y Dibyn wedi eu dod i lawr i un.  
 
25 Hydref 2016
Mae heddiw yn ddiwrnod o ddathliadau mawr yng Nghymru a hynny am fod y Gogledd wedi cyrraedd rhestr deg uchaf Lonely Planet sef ‘Best in Travel 2017’ yr unig gyrchfan yn y DU i gyrraedd y rhestr.
 
14 Hydref 2016
Mae’r ffigurau ar gyfer 6 mis cyntaf 2016 yn dangos y bu cynnydd yng Nghymru yn nifer yr ymwelwyr tramor sy’n dod i Gymru a chynnydd yn eu gwariant yn ystod eu hymweliad.
 
06 Hydref 2016
Mae bwyty newydd i deuluoedd yn Saundersfoot wedi cael tymor cyntaf llwyddiannus ac mae'n edrych ymlaen yn llawn hyder at yr hydref.
 
04 Hydref 2016
Mae ffigurau ar gyfer ymweliadau undydd yn dangos bod mwy o bobl yn dod ar dripiau undydd i Gymru ac yn gwario mwy ar eu tripiau.
 
29 Medi 2016
Mae gosodiad EPIC Croeso Cymru fu’n teithio drwy Gymru dros yr haf bellach wedi cyrraedd Castell Caerdydd.
 
27 Medi 2016
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nifer y bobl wnaeth aros mewn llety dros yr haf yn cyfateb â’r ffigurau ar gyfer 2015.
 
22 Medi 2016
Mae ymchwil ddiweddaraf Llywodraeth Cymru yn dangos bod y diwydiant twristiaeth yng Nghymru wedi cael haf llwyddiannus iawn
 
16 Medi 2016
Y ffigurau ar gyfer nifer yr ymweliadau dydd a wnaethpwyd yng Nghymru yw’r arwydd cyntaf bod misoedd poblogaidd haf 2016 wedi bod yn llwyddiant i dwristiaeth yng Nghymru.  
 
13 Medi 2016
Heddiw yw dyddiad pen-blwydd Roald Dahl ac mae hefyd yn Ddiwrnod Roald Dahl ‒ diwrnod i ddathlu storïwr gorau’r byd.
 
25 Awst 2016
Dros yr wythnosau diwethaf mae gosodiad celf 'EPIC' Croeso Cymru wedi denu llawer o sylw ac wedi ymddangos mewn nifer o hun-luniau.
 
19 Awst 2016
Heddiw, gwnaeth y llong fordeithio fwyaf erioed fwrw angor yn harbwr Abergwaun.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Rhagfyr 2016
Ll M M I G S S
<< Tac    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i