Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Twristiaeth

Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Ionawr 2016
Caiff hysbyseb deledu sy’n rhan o ymgyrch marchnata aml-blatfform gan Croeso Cymru ei dangos ar y teledu ar draws y DU heno wrth i’r ymgyrch newydd gael ei lansio.
 
13 Ionawr 2016
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod y diwydiant twristiaeth yng Nghymru wedi cael haf llwyddiannus.
 
18 Tachwedd 2015
Mae enillwyr gwobrau newydd Croeso Cymru ar gyfer atyniadau i ymwelwyr wedi’u cyhoeddi heddiw gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates.
 
18 Tachwedd 2015
Mae Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon wedi gwahodd y diwydiant twristiaeth yng Nghymru i ymuno â’r Penwythnos Antur ar yr 2il a'r 3ydd o Ebrill 2016.
 
10 Tachwedd 2015
Mae ffigurau sydd wedi'u rhyddhau heddiw yn dangos bod diwydiant twristiaeth Cymru wedi gweld twf cryf hyd yma yn 2015.
 
06 Tachwedd 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, wedi cael cyfle heddiw i weld y datblygiadau yn One Planet Adventure yn Sir Ddinbych i weld sut mae’r ganolfan wedi datblygu.
 
28 Hydref 2015
Mae Cruise Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru, wedi lansio cyfle newydd i hyfforddi ar gyfer pobl sy'n gallu siarad Almaeneg yn Sir Benfro a'r De-orllewin.
 
20 Hydref 2015
Mae Monitor Busnes yr Haf, Croeso Cymru yn dangos bod tri chwarter o'r busnesau twristiaeth yng Nghymru wedi croesawu mwy neu gynifer o ymwelwyr ag ym mis Awst 2014.
 
29 Medi 2015
Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi arian i Barc Gwledig Gelli Aur yng Nghwm Tywi er mwyn iddyn nhw allu dechrau ar y gwaith o adfywio’r parc.
 
22 Medi 2015
mae yna 100 diwrnod i fynd cyn i’r Flwyddyn Antur gychwyn yng Nghymru ar gyfer 2016 - beth fydd eich antur chi yn 2016?
 
14 Medi 2015
Bydd Stadiwm y Mileniwm yn cynnal wyth gêm yn ystod y Gwpan, a bydd Llywodraeth Cymru yn manteisio ar y cyfle i hyrwyddo’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig i ymwelwyr.
 
01 Medi 2015
Mae ystadegau newydd yn dangos bod nifer y nosweithiau a dreuliwyd yng Nghymru a’r gwariant gan ymwelwyr yn dal i dyfu o gymharu â’r un cyfnod y llynedd.
 
28 Awst 2015
Bydd dyfroedd Bae Caerdydd yn fwrlwm o weithgarwch y penwythnos hwn wrth i ŵyl y banc ola’r haf ddechrau gyda Grand Prix y Môr P1 Cymru.
 
07 Awst 2015
Mae Foyles yn Glas-ar-wy wedi agor ei ddrysau i ymwelwyr yn dilyn cael ei adnewyddu’n llwyr.
 
07 Awst 2015
Mae Llywodraeth Cymru'n parhau i gefnogi amrywiaeth drawiadol o wyliau cerdd yr haf hwn.
 
05 Awst 2015
Mae cyfran Cymru o wariant yn y diwydiant twristiaeth fewnol wedi cynyddu yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn.
 
30 Gorffennaf 2015
Gyda Blwyddyn Antur Cymru 2016 ar y gorwel, mae agoriad Surf Snowdonia yn helpu i sicrhau bod Cymru’n cael ei hystyried o ddifri fel cyrchfan antur fyd-eang.
 
29 Gorffennaf 2015
Heddiw, agorwyd yn swyddogol gam 1 o brosiect ailddatblygu Harbwr Saundersfoot gan Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.
 
23 Gorffennaf 2015
Mae’r Dirprwy Weinidog yn cynnal cyfres o ymweliadau yng Ngogledd Cymru cyn Blwyddyn Antur Cymru yn 2016.
 
17 Gorffennaf 2015
Mae’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru mewn lle da wrth i’r ffigurau swyddogol ddatgelu bod mwy o dwf yn ystod chwarter cyntaf 2015 nag yn ystod yr un cyfnod yn 2014, pan dorrwyd pob record.
 
Tudalen 1 o 7 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i