Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Twristiaeth

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Medi 2016
Mae ymchwil ddiweddaraf Llywodraeth Cymru yn dangos bod y diwydiant twristiaeth yng Nghymru wedi cael haf llwyddiannus iawn
 
16 Medi 2016
Y ffigurau ar gyfer nifer yr ymweliadau dydd a wnaethpwyd yng Nghymru yw’r arwydd cyntaf bod misoedd poblogaidd haf 2016 wedi bod yn llwyddiant i dwristiaeth yng Nghymru.  
 
13 Medi 2016
Heddiw yw dyddiad pen-blwydd Roald Dahl ac mae hefyd yn Ddiwrnod Roald Dahl ‒ diwrnod i ddathlu storïwr gorau’r byd.
 
25 Awst 2016
Dros yr wythnosau diwethaf mae gosodiad celf 'EPIC' Croeso Cymru wedi denu llawer o sylw ac wedi ymddangos mewn nifer o hun-luniau.
 
19 Awst 2016
Heddiw, gwnaeth y llong fordeithio fwyaf erioed fwrw angor yn harbwr Abergwaun.
 
18 Awst 2016
Mae bellach yn parhau ar ei daith o amgylch Cymru wrth iddo deithio tua'r de i Abaty Tyndyrn.
 
08 Awst 2016
Mae bellach yn parhau ar ei daith o amgylch Cymru wrth iddo deithio tua'r de i Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan.
 
03 Awst 2016
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod diwydiant twristiaeth Cymru, yn dilyn dwy flynedd o dorri’r record o ran nifer yr ymwelwyr, wedi cael dechrau arbennig o dda i 2016.
 
01 Awst 2016
Mae gosodiad celf  EPIC Croeso Cymru yn parhau ar ei daith o amgylch Cymru  wrth iddo deithio i gyfeiriad y dwyrain i Ganolfan Beicio Mynydd Oneplanet Adventure yng Nghoed Llandegla.
 
21 Gorffennaf 2016
Gyda gwyliau’r haf ar fin dechrau, Ken Skates, ymhlith y cyntaf i weld gweithgaredd newydd fydd yn ychwanegu at yr hyn y mae Cymru’n ei gynnig ym mlwyddyn Antur 2016
 
05 Gorffennaf 2016
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod cynnydd yn nifer y bobl wnaeth deithio i Gymru.
 
23 Mehefin 2016
Wrth i 2016 ddatblygu yn flwyddyn lwyddianus iawn i beldroed Cymru, mae yna arwyddion bod y diwydiant twristiaeth yn Nghymru hefyd yn parhau a llwyddiant ysgubol y blynyddoedd diwethaf.
 
22 Mehefin 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn lansio ei chystadleuaeth bwysig ei hun i ddathlu Blwyddyn Chwedlau 2017.
 
22 Mehefin 2016
I ddathlu Wythnos Genedlaethol y Pryfed bydd Fferm Chwilod Dr Sarah Beynon ger Tyddewi, Sir Benfro yn cynnal ei hagoriad swyddogol ddydd Mercher 22 Mehefin.
 
07 Mehefin 2016
Yn ôl Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, mae mwy o Brydeinwyr nag erioed o’r blaen yn dewis dod i Gymru ar eu gwyliau.
 
05 Ebrill 2016
Llywodraeth Cymru yn edrych ymlaen at flwyddyn chwedlonol i dwristiaeth yn 2017
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd ei hymgyrch farchnata twristiaeth yn 2017 yn dathlu Blwyddyn Chwedlau.
 
21 Mawrth 2016
Cronfeydd twristiaeth ar agor i fusnesau a phartneriaethau
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Yn ystod ymweliad â Pharc Trampolîn Go Air yn Llanisien, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, fod tair cronfa gyllido, sy'n werth cyfanswm o dros £3 miliwn
 
18 Mawrth 2016
Cam yn nes at sicrhau hwb ariannol mawr i dwristiaeth yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, bydd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, yn ymweld â Pharc Gwyliau Pentywyn, Sir Gaerfyrddin i gyhoeddi pecyn cyllid newydd yr UE ar gyfer twristiaeth yng Nghymru.
 
03 Mawrth 2016
Hwb i dwristiaeth yn ystod Wythnos Twristiaeth Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae disgwyl i 2015 fod yn flwyddyn arall ragorol i dwristiaeth
 
18 Chwefror 2016
Das ist Cymru: Lansio ymgyrch y Flwyddyn Antur yn yr Almaen
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae ymgyrch Blwyddyn Antur Croeso Cymru'n cael ei lansio yn yr Almaen yr wythnos hon.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2016
Ll M M I G S S
<< Aws    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i