Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Twristiaeth

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
14 Hydref 2016
Mae’r ffigurau ar gyfer 6 mis cyntaf 2016 yn dangos y bu cynnydd yng Nghymru yn nifer yr ymwelwyr tramor sy’n dod i Gymru a chynnydd yn eu gwariant yn ystod eu hymweliad.
 
06 Hydref 2016
Mae bwyty newydd i deuluoedd yn Saundersfoot wedi cael tymor cyntaf llwyddiannus ac mae'n edrych ymlaen yn llawn hyder at yr hydref.
 
04 Hydref 2016
Mae ffigurau ar gyfer ymweliadau undydd yn dangos bod mwy o bobl yn dod ar dripiau undydd i Gymru ac yn gwario mwy ar eu tripiau.
 
29 Medi 2016
Mae gosodiad EPIC Croeso Cymru fu’n teithio drwy Gymru dros yr haf bellach wedi cyrraedd Castell Caerdydd.
 
27 Medi 2016
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nifer y bobl wnaeth aros mewn llety dros yr haf yn cyfateb â’r ffigurau ar gyfer 2015.
 
22 Medi 2016
Mae ymchwil ddiweddaraf Llywodraeth Cymru yn dangos bod y diwydiant twristiaeth yng Nghymru wedi cael haf llwyddiannus iawn
 
16 Medi 2016
Y ffigurau ar gyfer nifer yr ymweliadau dydd a wnaethpwyd yng Nghymru yw’r arwydd cyntaf bod misoedd poblogaidd haf 2016 wedi bod yn llwyddiant i dwristiaeth yng Nghymru.  
 
13 Medi 2016
Heddiw yw dyddiad pen-blwydd Roald Dahl ac mae hefyd yn Ddiwrnod Roald Dahl ‒ diwrnod i ddathlu storïwr gorau’r byd.
 
25 Awst 2016
Dros yr wythnosau diwethaf mae gosodiad celf 'EPIC' Croeso Cymru wedi denu llawer o sylw ac wedi ymddangos mewn nifer o hun-luniau.
 
19 Awst 2016
Heddiw, gwnaeth y llong fordeithio fwyaf erioed fwrw angor yn harbwr Abergwaun.
 
18 Awst 2016
Mae bellach yn parhau ar ei daith o amgylch Cymru wrth iddo deithio tua'r de i Abaty Tyndyrn.
 
08 Awst 2016
Mae bellach yn parhau ar ei daith o amgylch Cymru wrth iddo deithio tua'r de i Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan.
 
03 Awst 2016
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod diwydiant twristiaeth Cymru, yn dilyn dwy flynedd o dorri’r record o ran nifer yr ymwelwyr, wedi cael dechrau arbennig o dda i 2016.
 
01 Awst 2016
Mae gosodiad celf  EPIC Croeso Cymru yn parhau ar ei daith o amgylch Cymru  wrth iddo deithio i gyfeiriad y dwyrain i Ganolfan Beicio Mynydd Oneplanet Adventure yng Nghoed Llandegla.
 
21 Gorffennaf 2016
Gyda gwyliau’r haf ar fin dechrau, Ken Skates, ymhlith y cyntaf i weld gweithgaredd newydd fydd yn ychwanegu at yr hyn y mae Cymru’n ei gynnig ym mlwyddyn Antur 2016
 
05 Gorffennaf 2016
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod cynnydd yn nifer y bobl wnaeth deithio i Gymru.
 
23 Mehefin 2016
Wrth i 2016 ddatblygu yn flwyddyn lwyddianus iawn i beldroed Cymru, mae yna arwyddion bod y diwydiant twristiaeth yn Nghymru hefyd yn parhau a llwyddiant ysgubol y blynyddoedd diwethaf.
 
22 Mehefin 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn lansio ei chystadleuaeth bwysig ei hun i ddathlu Blwyddyn Chwedlau 2017.
 
22 Mehefin 2016
I ddathlu Wythnos Genedlaethol y Pryfed bydd Fferm Chwilod Dr Sarah Beynon ger Tyddewi, Sir Benfro yn cynnal ei hagoriad swyddogol ddydd Mercher 22 Mehefin.
 
07 Mehefin 2016
Yn ôl Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, mae mwy o Brydeinwyr nag erioed o’r blaen yn dewis dod i Gymru ar eu gwyliau.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2016
Ll M M I G S S
<< Med    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
I'n dilyn ni trowch i