Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Arolwg twristiaeth yn datgelu’r ffigurau uchaf erioed i Gymru

Cafodd y diwydiant twristiaeth yng Nghymru flwyddyn neilltuol o dda y llynedd. Cofnodwyd y ffigurau uchaf erioed ar gyfer gwyliau domestig gan i 9.7 miliwn o ymwelwyr aros dros nos yng Nghymru a gwario mwy na £1.7 biliwn.
Dydd Llun 16 Ebrill 2012

Casglwyd y ffigurau hyn yn Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr rhwng Ionawr a Rhagfyr 2011.  Dyma’r ffigurau uchaf erioed i Gymru ers i’r Arolwg ddechrau yn ei ffurf bresennol yn 2006.

Cynyddodd nifer y teithiau i Gymru gan 11.9% y llynedd, o 8.67 miliwn o deithiau yn 2010 i 9.70 miliwn o deithiau yn 2011. Bu cynnydd o 20.6% yng ngwariant yr ymwelwyr, o £1.4 biliwn i £1.7 biliwn.

Croesawodd y Gweinidog Busnes, Edwina Hart y ffigurau sy’n cael eu cyhoeddi heddiw.

"Mae’r ffigurau hyn yn wych ac yn galonogol iawn. Y tasg nawr yw gwella ar y ffigurau yma. Rwy’ wedi neilltuo £850,000 ychwanegol i gefnogi ymgyrch Croeso Cymru sydd ar waith ledled y DU, i hybu gwyliau yng Nghymru yn ystod 2012."

O’r holl ymweliadau â Chymru yn ystod 2011, roedd 62% ohonynt yn wibdeithiau, sef cynnydd o 4.8% ar ffigurau 2010.  Yn unol â hyn, cynyddodd y gwariant gan 17.2%. Roedd ymwelwyr wedi gwario cyfartaledd o £50 y nos yn 2011, o’i gymharu â £44 yn 2010.

Dywedodd Dan Clayton Jones, Cadeirydd y Panel Sector Dwristiaeth, bod y ffigurau’n adlewyrchu gwaith caled parhaus y diwydiant twristiaeth yng Nghymru ond fe wnaeth e rybuddio yn erbyn  hunanfoddhad.

"Dim ond un set o ffigurau yw'r rhain. Bydd rhaid i ddatblygiad cynnyrch a marchnata Cymru wella os yw'r twf a gwelwyd yn y ffigurau yma am barhau."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Twristiaeth

Tagiau

Twristiaeth 16 Ebrill 2012 Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i