Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ymgyrch Gwyliau go iawn yn ennill Gwobr Aur

Mae ymgyrch marchnata twristiaeth Croeso Cymru, y DU ac Iwerddon, Gwyliau go Iawn wedi ennill Gwobr Aur yn y Seremoni Wobrwyo fawreddog Marchnata Twristiaeth a gynhaliwyd gan y Sefydliad Marchnata Siartredig.
Dydd Mercher 11 Ebrill 2012

Rhoddwyd y wobr am "Ymgyrch Integredig y Flwyddyn – hyd at £1 filiwn" i ymgyrch deledu, ar-lein a phosteri a oedd yn dangos dyn cyffredin sydd wedi hen ddiflasu ar ei wyliau’n dod i Gymru am wyliau go iawn.

Dywedodd y beirniaid fod yr ymgyrch buddugol yn cynnwys "yr hyn rydym yn chwilio amdano yn y Seremoni Wobrwyo hon, sef cydbwysedd rhwng dychymyg, arbenigedd marchnata a mantais fasnachol". Roedd yr ymgyrch yn cyrraedd 34 miliwn o oedolion yn y DU a denodd 14,000 o ddilynwyr i gymuned Facebook Croeso Cymru. Cynhyrchwyd 196 o glipiau fideo ac roedd mwy na 3 miliwn o drigolion Llundain wedi gweld y diweddariad dyddiol i’r ymgyrch dros gyfnod o wythnos.

Dywedodd Y Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth, Edwina Hart,

"Rwy’n llongyfarch y tîm am ennill y wobr hon y mae’n ei llawn haeddu. Roedd dros 6.2 miliwn o bobl o bob cwr o’r byd wedi dewis Cymru am eu gwyliau yn 2010 ac mae’r ymgyrch hon yn dangos y rheswm am hynny."

Dywedodd Jonathan Jones o Croeso Cymru,

"Yn ystod haf 2011 mentron ni ar ymgyrch bwysig newydd i ddod o hyd i ddyn cyffredin a oedd wedi hen ddiflasu ar ei wyliau arferol a dod ag ef i Gymru. Piers Bramhall oedd y dyn cyffredin hwnnw. Ymddangoson ni ar ei stepen drws yn Llundain yn ddirybudd, a chyda help Côr Meibion o Gymru a Joanna Page o Gavin and Stacey, fe lwyddon ni i’w gael i dderbyn ein gwahoddiad i fentro ar wyliau gwahanol – gwyliau go iawn.

"Bedair wythnos yn ddiweddarach, cychwynnodd ar ei daith, gyda chwmni criw ffilmio, gan bostio ar Facebook a Twitter drwy gydol ei daith. Fel VIP, aeth Piers ar grwydr trwy Gymru a chafodd wneud pob math o bethau rhyfedd a rhyfeddol ar hyd y ffordd, gan gynnwys blasu wisgi, gwersi syrffio, beicio mynydd, chwarae golff ar gwrs Cwpan Ryder 2010, gwersylla mewn pabell "wigwam" a llawer mwy.

"Mae ymateb y cyhoedd i’r ymgyrch hon yn ysgubol, ac rydyn ni’n hapus dros ben bod y beirniaid wedi mwynhau’r ymgyrch."

Y cwmnïau eraill a enwebwyd yn yr un categori oedd Royal Caribbean International Cruises, cwmni hedfan Star Alliance sy’n cynnwys cwmnïau hedfan United, SAS, Air New Zealand a Lufthansa a Visit Manchester.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Twristiaeth 11 Ebrill 2012 Programme for Government - Growth Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i