Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tripiau undydd yn dod â £2.9 biliwn i Gymru

Mae tripiau undydd yn dod â £2.9 biliwn i economi Cymru, yn ôl Arolwg Ymweliadau Undydd Prydain Fawr (GBDVS).
Dydd Gwener 09 Mawrth 2012

Cafodd yr Arolwg ei gomisiynu ar y cyd gan Croeso Cymru, Visit England a Visit Scotland. Hwn oedd yr arolwg cyntaf o dripiau undydd ers 2002-03 ac mae’n tanlinellu eu pwysigrwydd.

Mae’n dangos y bu trigolion Prydain ar 102 miliwn o dripiau undydd i lefydd yng Nghymru yn 2011, gan wario £2.9 biliwn, sy’n fwy na’r £1.8 biliwn sy’n cael ei wario bob blwyddyn gan ymwelwyr sy’n aros dros nos.

Diffinnir ymweliad undydd gan dwrist fel ymweliad sy’n para o leiaf tair awr (gan gynnwys amser teithio) at ddiben gwahanol i’r arferol neu hamddena ac sydd â lle (heblaw atyniadau ymwelwyr a digwyddiadau arbennig) sydd y tu allan i ardal y cartref neu’r gwaith. Roedd pob person ar gyfartaledd yn gwario £29 ar bob ymweliad.

Dywed y Gweinidog Busnes Edwina Hart bod nifer yr ymweliadau a maint y gwariant yn dangos mor bwysig yw’r farchnad ymwelwyr undydd a’i chyfraniad at lewyrch llawer o fusnesau.

"Ymwelwyr undydd sy’n cynnal llawer o atyniadau ac ardaloedd yng Nghymru, gan roi hwb aruthrol i’w coffrau refeniw, sy’n bwysig iawn iddynt yn enwedig y tu allan i’r tymor ymwelwyr.

"Fel y gellid disgwyl, mae mwyafrif yr ymwelwyr undydd â llefydd yng Nghymru yn dod o Gymru, felly mae’r math hwn o dwristiaeth yn neilltuol o bwysig o safbwynt ail-ymweliadau, cynaliadwyedd a chynnal gwasanaethau a busnesau lleol."

Mae ymweliadau undydd yn bwysig trwy’r flwyddyn gyda rhyw 18% o’r cyfanswm blynyddol yn digwydd yn chwarter Ionawr-Mawrth, 27% yn chwarter Ebrill-Mehefin, 31% yn y chwarter prysuraf Gorffennaf-Medi a 24% yn chwarter Hydref-Rhagfyr.

O safbwynt y gyrchfan, roedd 31% yn ymweliadau â dinasoedd/trefi mawr, 25% â threfi bach, 16% â phentrefi ac 19% â chefn gwlad. Roed rhyw 15% o’r ymweliadau â threfi glan-môr ac 8% â thraethau yng Nghymru.

Mae llawer o weithgareddau gwahanol yn cael eu cynnal ar y tripiau: roedd rhyw 22% yn ymweliadau â ffrindiau neu deulu, 12% yn noson allan, 11% yn golygu mynd allan am bryd, 10% yn weithgaredd awyr agored, 5% yn ymweliad ag atyniad a 4% yn ddiwrnod siopa ‘arbennig’.

Roedd gwariant ar ymweliadau undydd gan dwristiaid yng Nghymru wedi’i rannu’n fras fel a ganlyn: costau trafnidiaeth (tanwydd, tocynnau, parcio) 23%; bwyta ac yfed 44%, tâl mynediad 12%, siopa arbennig 17% ac eitemau eraill 4%.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Twristiaeth

Gwefannau

Croeso Cymru

Tagiau

Twristiaeth 09 Mawrth 2012 Yr economi Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i