Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Mwynhau Gŵyl y Banc mis Awst i'r eithaf yng Nghymru

Gŵyl y banc, rhwng 27 a 29 Awst, yw gŵyl olaf yr haf cyn i'r plant ddychwelyd i'r ysgol a'r hydref nesáu. I'ch helpu i wneud y gorau o'ch diwrnod ychwanegol o wyliau, beth am roi cynnig ar rai o'r gweithgareddau isod yng Nghymru yr haf hwn dros ŵyl y banc.
Dydd Gwener 26 Awst 2011
Bydd nifer fawr o gystadleuwyr anturus yn cystadlu mewn mawnog chwe deg llath am deitl anrhydeddus 'Pencampwr Snorclo Cors y Byd'.
Bydd nifer fawr o gystadleuwyr anturus yn cystadlu mewn mawnog chwe deg llath am deitl anrhydeddus 'Pencampwr Snorclo Cors y Byd'.
1. Pencampwriaethau Snorclo Cors 2011, 28 Awst, Llanwrtyd

Snorclo Cors yw un o ddigwyddiadau chwaraeon mawr Cymru. Bydd nifer fawr o gystadleuwyr anturus yn cystadlu mewn mawnog chwe deg llath am deitl anrhydeddus 'Pencampwr Snorclo Cors y Byd'. Camp dwr mwyaf brwnt y flwyddyn!

2. Gŵyl Harbwr Caerdydd, 27 – 29 Awst, Caerdydd

 Cynhelir y digwyddiad teuluol yn rhad ac am ddim hwn ym Mae Caerdydd. Bydd llawer i'w wneud drwy gydol y penwythnos. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae Cerddwyr Adenydd Breitling Wing Walkers, llongau tal, marchnad y cyfandir, cantorion caneuon môr, comediwyr yn cerdded o gwmpas, ffair, cerddoriaeth a Phencampwriaethau Crefft Pysgod Prydain 2011

3. Digwyddiad Canoloesol Castell Rhuddlan, 27 – 29 Awst, Sir Ddinbych

Ar safle ysblennydd Castell Rhuddlan, bydd Cymdeithas Ganoloesol y Plantagenet yn cynnal penwythnos o ddawnsio a difrodi, arddangosiadau cyffrous a phenigamp o gerddoriaeth, saethyddiaeth a rhyfela o’r 1300au.

4. Ffair Haf Bannau Brycheiniog, 27 Awst, Bannau Brycheiniog

 Bydd dros 50 o arddangoswyr bwyd a chrefft Cymru yn arddangos eu heitemau crefft bendigedig a'u cynnyrch blasus yng Nghanolfan Ymwelwyr Bannau Brycheiniog. Beth am brynu cinio ac eistedd ym man picnic a gardd y ganolfan ymwelwyr.

5. Gweithgareddau Crefft Ymarferol yng Ngerddi Coetir Colby, 29 Awst, Sir Benfro

Beth am gael diwrnod mas gyda'r teulu yng ngerddi coetir ysblennydd anffurfiol Colby. Mae'r gerddi mewn cwm heddychlon â hanes diwydiannol hynod ddiddorol ac maen nhw'n llawn lliw a bywyd gwyllt drwy gydol y flwyddyn. Bydd y plant wrth eu boddau yn y digwyddiad gwyl banc sy'n cynnig gweithgareddau ymarferol.

Ewch i wefan Croeso Cymru i gael rhagor o syniadau am fwynhau eich hunain dros ŵyl y banc.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Pencampwriaethau Snorclo Cors 2011 Gŵyl Harbwr Caerdydd Digwyddiadau Cadw Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Tagiau

Twristiaeth 26 Awst 2011 Y Canolbarth Y De-ddwyrain Y De-orllewin Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i