Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwyddoniaeth a thechnoleg

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
30 Ionawr 2018
Mae Arweinydd y Tŷ sy'n gyfrifol am faterion digidol wedi cyhoeddi mesurau newydd a fydd yn estyn ymhellach fand eang cyflym a dibynadwy yng Nghymru ar ôl i brosiect Cyflymu Cymru ddod i ben.
 
15 Rhagfyr 2017
Heddiw, cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, adroddiad newydd sy'n edrych ar y cynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud ym maes gwyddoniaeth ac ymchwil dros y pum mlynedd ddiwethaf.
 
08 Rhagfyr 2017
Mae ymgynghoriaeth brandio, marchnata a chyfathrebu digidol o’r Drenewydd, Powys, yn mynd o nerth, diolch i Cyflymu Cymru.
 
13 Hydref 2017
Diolch i Cyflymu Cymru mae gwesteion ac ymwelwyr i Blasty Bryn Berwyn yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru bellach yn gallu mwynhau manteision di-ri band eang ffeibr cyflym iawn.
 
05 Hydref 2017
Cynllun gweithredu i helpu i greu'r amgylchedd cywir i annog mwy o fuddsoddiad mewn seilwaith telathrebu symudol ac i hybu arloesedd yn y byd technoleg symudol yng Nghymru.
 
14 Medi 2017
Mae'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, yn falch o gadarnhau bod yr Athro Syr Mansel Aylward wedi'i benodi fel Cadeirydd newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf.
 
18 Awst 2017
Mae Halen Môn, ar Ynys Môn, yn lledaenu’r gair am ei halen enwog yn gynt nag erioed i bedwar ban byd diolch i Cyflymu Cymru.
 
24 Gorffennaf 2017
Diolch i Cyflymu Cymru, bydd ffermwyr ifanc yn gallu cadw mewn cysylltiad a chael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau'r Sioe yn gynt nag erioed eleni.
 
17 Gorffennaf 2017
Mae band eang cyflym yn helpu cwmni sanau a dillad gwlân hir sefydledig o Rydaman i gyrraedd cwsmeriaid ym mhob cwr o’r byd yn gwbl hwylus, diolch i Cyflymu Cymru.
 
14 Gorffennaf 2017
Mae cwmni o Aberteifi, Ceredigion, sy’n cynhyrchu jeans o safon uchel, a sydd â chwsmeriaid ledled Prydain ac ymhellach, yn elwa o fand eang cyflym iawn, diolch i Cyflymu Cymru.
 
04 Gorffennaf 2017
Bydd ymwelwyr ag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen eleni yn gallu anfon negeseuon ar draws y byd yn gyflym iawn diolch i Cyflymu Cymru.
 
26 Mehefin 2017
Mae'r cartrefi a'r busnesau sydd heb gyswllt band eang cyflym iawn eto yn cael cyfle i roi gwybod i Llywodraeth Cymru wrth iddi gynllunio sut i gysylltu'r cartrefi a'r busnesau anoddaf eu cyrraedd.
 
13 Mehefin 2017
Cynlluniau ar gyfer cam nesaf y rhaglen yn mynd yn eu blaenau - adeiladu ar lwyddiant Cyflymu Cymru
 
12 Ebrill 2017
Mae band eang cyflym iawn yn helpu Gwesty Gwledig Conrah yn Ffosrhydgaled i ddenu gwesteion newydd a rhoi hwb i fusnes.
 
24 Mawrth 2017
Gwnaeth genedigaeth oen ar fferm wledig yng Nghymru ddenu cynulleidfa ar-lein o filoedd - diolch i’r band eang ffeibr cyflym iawn sydd wedi deillio o raglen Cyflymu Cymru.
 
21 Mawrth 2017
Mae'r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, yn falch o gyhoeddi bod cystadleuaeth yn null Dragons Den, sy'n cynnig cyfle i arloeswyr yng Nghymru.
 
13 Mawrth 2017
Ddydd Llun, 13 Mawrth, bydd arweinwyr busnes, y byd academaidd a Llywodraeth Cymru, yn dod at ei gilydd yn y Senedd, Caerdydd.
 
06 Mawrth 2017
Fod y gwasanaeth blaenllaw sy’n rhoi cyngor ar dechnoleg ddigidol, Gwasanaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau, wedi helpu dros 1000 o fusnesau yn y flwyddyn gyntaf.
 
28 Chwefror 2017
Mae denu talent rhyngwladol newydd i Gymru er mwyn ychwanegu at ein galluoedd  ymchwil a datblygu nodedig ym maes gwyddoniaeth yn hanfodol i ffyniant economaidd Cymru.
 
16 Chwefror 2017
Diolch i Cyflymu Cymru, mae siop fara wedi helpu i ddod â hwb band eang cyflym i Aberdaron, pentref yng Ngwynedd.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2018
Ll M M I G S S
<< Ion    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
I'n dilyn ni trowch i