Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynllunio

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
10 Rhagfyr 2012
Bydd ymgynghoriad yn dechrau sy’n rhan o raglen o fesurau Llywodraeth Cymru i geisio symleiddio’r broses o newidiad ceisiadau cynllunio sydd eisoes wedi cael eu cymeradwyo yng Nghymru.
 
07 Tachwedd 2012
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd wedi lansio polisi cynllunio newydd er mwyn sicrhau bod y system gynllunio yn hybu twf economi Cymru.
 
30 Hydref 2012
Cyhoeddwyd adroddiad gyda 28 o argymhellion ar gyfer gwella gwasanaethau cynllunio ym Mharciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Cymru.
 
03 Hydref 2012
Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu system gynllunio newydd a fydd yn ei gwneud yn haws a chyflymach i fusnesau, ysgolion, colegau ac ysbytai wella’u heiddo.
 
27 Medi 2012
Bydd rheoliadau cynllunio’n cael eu llacio i’w gwneud yn haws i fusnesau, y sector cyhoeddus a chymunedau i gynhyrchu ynni.
 
25 Medi 2012
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi ei Bapur Gwyn a’i Fil Cynllunio drafft yn 2013.
 
17 Medi 2012
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad annibynnol sy’n argymell ffyrdd o wella’r system gynllunio yng Nghymru.
 
16 Gorffennaf 2012
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths wedi lansio cyfeiriad newydd ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol. Y nod yw cyflymu’r broses gynllunio yng Nghymru.
 
31 Mai 2012
Mae canllaw newydd wedi ei amcanu at gyflymu’r amser y delir â cheisiadau cynllunio wedi cael ei lansio gan y Gweinidog Amgylchedd, John Griffiths.
 
30 Mai 2012
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi cyhoeddi cynlluniau a fyddai’n golygu gosod systemau chwistrellu ymhob eiddo newydd ac eiddo a addasir o fis Medi 2013.
 
18 Ionawr 2012
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i sicrhau bod ei pholisïau cynllunio yn rhoi'r cymorth gorau posibl i ddatblygu'r economi yng Nghymru.
 
09 Ionawr 2012
Mae’r gwaith yn mynd rhagddo’n dda ar wella’r broses o gymeradwyo cynlluniau ynni adnewyddadwy fel ei bod yn cefnogi Cymru yn well wrth iddi drosglwyddo i ynni adnewyddadwy
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i