Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Systemau chwistrellu sy’n achub bywydau ymhob cartref newydd o 2013

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths, wedi cyhoeddi cynlluniau a fyddai’n golygu gosod systemau chwistrellu ymhob eiddo newydd ac eiddo a addasir o fis Medi 2013. Rhagwelir y bydd hyn yn arbed tua 36 o fywydau ac yn atal tua 800 o anafiadau rhwng 2013 a 2022.
Dydd Mercher 30 Mai 2012

 

Cyhoeddodd hefyd fod canlyniadau dadansoddiad o gost a budd gan BRE Global ynghylch y cynnig wedi’u cyhoeddi. Mae’r adroddiad wedi’i gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Daw’r adroddiad i’r casgliad y bydd cyflwyno systemau chwistrellu yn lleihau risg marwolaeth ac anafiadau ynghyd â difrod i eiddo.

Dywedodd y Gweinidog:

“Mae’n rhaid i ni geisio atal marwolaethau ac anafiadau sy’n deillio o danau mewn tai, gan dderbyn y bydd cost ynghlwm â gosod systemau chwistrellu mewn eiddo newydd.”

“Mae’r cynigion hyn yn arwyddocaol ac yn bwysig wrth hybu diogelwch tân. Bydd Cymru ar flaen y gad wrth leihau’r risg tân a lleihau nifer y marwolaethau a’r anafiadau y gellid eu hosgoi a achosir gan dân mewn eiddo preswyl.”

Bydd y rheoliadau’n dechrau cael eu datblygu maes o law a bwriedir ymgynghori â’r cyhoedd ynghylch y gofynion technegol angenrheidiol ar gyfer cyflwyno’r Mesur.

Yn ôl ystadegau’r DU ynghylch tân (2001 hyd 2010) mae 2,168 o danau, 17 o farwolaethau a 503 o anafiadau yn sgil tân mewn eiddo preswyl yng Nghymru bob blwyddyn.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Dadansoddiad o gost a budd systemau chwistrellu mewn eiddo yng Nghymru

Tagiau

Cynllunio 30 Mai 2012 Tân ac achub Tai Deddfwriaeth Y rhaglen ddeddfwriaethol Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2016
Ll M M I G S S
<< Maw    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i