Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cynllunio

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Rhagfyr 2011
Mae John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd wedi croesawu pwerau newydd fydd yn sicrhau adeiladu cynaliadwy ac ecogyfeillgar yng Nghymru.
 
28 Tachwedd 2011
Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd awdurdodau lleol a chyrff perthnasol eraill i leisio eu barn ynghylch diwygio pennod Cynnal yr Economi ym Mholisi Cynllunio Cymru.
 
14 Tachwedd 2011
Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n adolygu ei system gynllunio er mwyn sicrhau ei bod yn llawer mwy tryloyw a haws ei defnyddio a'i bod yn canolbwyntio llawer mwy ar gyflawni.
 
12 Hydref 2011
Caiff argymhellion y grŵp eu cyhoeddi'r haf nesaf a byddant yn rhan o dystiolaeth Llywodraeth y Cynlluniad ar y Mesur Cynllunio newydd.
 
03 Hydref 2011
Bydd argymhellion y grŵp yn rhan o’r dystiolaeth ar gyfer Mesur Cynllunio newydd Llywodraeth Cymru sydd yn yr arfaeth.
 
06 Gorffennaf 2011
Mae John Griffiths, wedi ysgrifennu at bawb yng Nghymru sydd â diddordeb i gadarnhau ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i hybu datblygiadau gwynt ar y tir
 
30 Mehefin 2011
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau drafft newydd, ac mae'n gwahodd pobl sydd â buddiant i ystyried a gwneud sylw.
 
07 Mehefin 2011
Mae Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy wedi dweud wrth gynllunwyr Cymru bod rhaid gwneud mwy i gefnogi twf economaidd a swyddi.
 
28 Mawrth 2011
Fel rhan o’r ymdrech i adnewyddu’r economi ar draws Cymru gyfan, mae gwelliannau mawr yn cael eu gwneud i’r system gynllunio yng Nghymru.
 
21 Mawrth 2011
Mae canllawiau cynllunio newydd fydd yn cefnogi dyfodol yr iaith Gymraeg yn cael eu cynnig gan Jane Davidson, Gweinidog yr Amgylchedd a Chynllunio.
 
21 Mawrth 2011
Yn ddiweddar, fe adolygodd Llywodraeth y Cynulliad y system bresennol, sy’n seiliedig ar Gyfarwyddyd sydd ar waith ers y 1990au, i brofi pa mor berthnasol yw hi i’r drefn gynllunio heddiw.
 
01 Mawrth 2011
Mae'r Gweinidog Amgylchedd, Jane Davidson wedi lansio polisi cynllunio sydd wedi'i ddiweddaru i gefnogi dyheadau Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer ynni adnewyddadwy.
 
16 Chwefror 2011
Gall cynllunio morol gynnwys nifer o weithgareddau, gan gynnwys cadwraeth forol, ffermydd gwynt ar y môr, carthu morol a thwristiaeth sy’n seiliedig ar y môr.
 
11 Chwefror 2011
Mae Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, wedi cyhoeddi bod £2 filiwn ar gael i gefnogi gwelliannau i’r gwasanaeth cynllunio yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2012
Ll M M I G S S
<< Ebr   Meh >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i