Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Lansio ymgynghoriad cynllunio i gynnal yr economi

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd awdurdodau lleol a chyrff perthnasol eraill i leisio eu barn ynghylch diwygio pennod Cynnal yr Economi ym Mholisi Cynllunio Cymru. Mae’r bennod hon yn ymdrin â pholisi cynllunio defnydd tir yng Nghymru ac yn rhoi’r fframwaith polisi ar gyfer paratoi cynlluniau datblygu awdurdodau cynllunio lleol yn effeithiol.
Dydd Llun 28 Tachwedd 2011

Mae Pennod 7, Cynnal yr Economi, wedi cael ei hailddrafftio i’w chysoni’n well â pholisïau Llywodraeth Cymru ar gefnogi adferiad yr economi.  Yn arbennig, mae’r polisi yn disgrifio cyd-destun y gwaith mae awdurdodau cynllunio lleol yn ei wneud ar gynlluniau datblygu lleol ac yn sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer yr economi gyfan.  Bydd disgwyl i awdurdodau cynllunio lleol greu sylfaen o dystiolaeth gyfoes am eu heconomïau lleol.  Bydd disgwyl iddynt eu deall a deall eu rôl yn yr economïau rhanbarthol ehangach.

Meddai Gweinidog yr Amgylchedd John Griffiths:

“Mae Llywodraeth Cymru’n benderfynol o ddefnyddio pob polisi posibl i gefnogi adferiad yr economi yng Nghymru.  Mae hynny’n golygu’n rhannol gwneud yn siwr bod ein polisïau cynllunio wedi’u halinio â pholisïau economaidd eraill i wneud yn siwr bod y system gynllunio’n cefnogi adferiad yr economi.

“Mae’r newidiadau arfaethedig i Bolisi Cynllunio Cymru’n rhoi arweiniad i awdurdodau cynllunio lleol ar y rôl bwysig y dylent eu rhoi i ystyriaethau economaidd yn y broses gynllunio a phenderfynu.

“Rwy’n gobeithio y bydd yr ymgynghoriad hwn yn sbarduno trafodaeth ac yn arwain at gyflwyno amrywiaeth eang o safbwyntiau.  Rwy’n annog pawb sydd â diddordeb ym mholisi cynllunio Cymru i gyfrannu.

“Bydd yr ymgynghoriad hwn yn bwydo gwaith y Grŵp Cynghori Annibynnol sydd wrthi’n edrych ar gynllunio yng Nghymru a’r gwaith cysylltiedig gafodd ei gomisiynu ar Rhanbarthau Dinesig.”

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn para 14 wythnos a dylid cyflwyno sylwadau erbyn 5 Mawrth 2012.  

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Diwygio Polisi Cynllunio Cymru Pennod 7 Cynnal yr Economi

Tagiau

Cynllunio 28 Tachwedd 2011 Programme for Government - Sustainability Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2012
Ll M M I G S S
<< Maw   Mai >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i