Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyfle i chi ddylanwadu ar ddyfodol Cynllunio yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wrthi'n adolygu ei system gynllunio er mwyn sicrhau ei bod yn llawer mwy tryloyw a haws ei defnyddio a'i bod yn canolbwyntio llawer mwy ar gyflawni.
Dydd Llun 14 Tachwedd 2011

Mae Grŵp Cynghori Annibynnol, dan gadeiryddiaeth cyn-Gyfarwyddwr yr Arolygiaeth Gynllunio yng Nghymru, John Davies MBE, yn gofyn i fusnesau, sefydliadau a phobl ledled Cymru roi eu barn a thystiolaeth am sut mae gwella'r system bresennol er mwyn iddi ddiwallu anghenion Cymru yn well.

Diben yr adolygiad yw edrych ar sut mae penderfyniadau cynllunio'n cael eu gwneud yng Nghymru ar hyn o bryd ac ystyried yr agweddau ar y system bresennol sy'n gweithio'n dda yn ogystal â'r meysydd a allai gael eu gwella.

Un o amcanion yr adolygiad yw gwneud y system gynllunio yn fwy hyblyg er mwyn iddi allu helpu cymunedau lleol a busnesau a helpu i wella economi Cymru.

Wrth siarad am y 'Galw am Dystiolaeth', dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd, John Griffiths:

"Mae'n hanfodol cael y system gynllunio'n iawn os ydyn ni am sicrhau bod ein gweledigaeth ar gyfer adnewyddu cynaliadwy ac economaidd yn cael ei gwireddu a bod swyddi a chyfleoedd i fuddsoddi yn cael eu creu ar lawr gwlad.  

"Dyna pam rydyn ni'n adolygu ein system bresennol ac wedi sefydlu Grŵp Cynghori Annibynnol.

"Dw i'n gwybod bod gan bobl ledled Cymru eu barn eu hunain am sut mae gwella'r system. Byddwn i'n pwyso ar unrhyw un sydd â barn i gysylltu a helpu i ddatblygu system gynllunio Cymru ar gyfer y dyfodol."

Dywedodd John Davies, Cadeirydd y Grŵp:

"Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi tasg hanfodol bwysig i ni. Os ydyn ni am gael hyn yn iawn, mae angen i bobl a busnesau yng Nghymru achub ar y cyfle hwn i roi eu barn am yr hyn y mae angen ei wneud i sicrhau bod y system gynllunio yn llwyddo."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Galw am dystiolaeth: Sicrhau system gynllunio effeithiol

Tagiau

Cynllunio 14 Tachwedd 2011 Yr Amgylchedd Programme for Government - Sustainability Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i