Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl a chymunedau

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Medi 2017
Mae capel Bedyddwyr ym Mlaenau Gwent sydd wedi derbyn bron i £500,000.
 
15 Medi 2017
Heddiw gwnaeth Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, agor yn swyddogol Canolfan RiverDee yn Sir y Fflint.
 
12 Medi 2017
Swyddi o’r radd flaenaf; gwasanaethau cyhoeddus gwell a chymunedau lleol cryf yn y Cymoedd fydd ar yr agenda mewn cyfarfod ym Mlaenafon ddydd Mercher.
 
07 Medi 2017
Mae'r gwaith o dreialu Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru bellach wedi dechrau mewn saith ardal beilot ledled Cymru.
 
25 Gorffennaf 2017
Bydd £4 miliwn ychwanegol y flwyddyn ar gael dros y pedair blynedd nesaf ar gyfer y rhaglen rhwng 2017 a 2021.
 
20 Gorffennaf 2017
Swyddi a sgiliau o’r radd flaenaf; gwasanaethau cyhoeddus gwell a’r grym yn nwylo cymunedau lleol.
 
19 Gorffennaf 2017
Yn ôl y ffigurau a gyhoeddwyd heddiw fe wnaeth 37,628 o blant elwa o wasanaethau Dechrau’n Deg yng Nghymru yn ystod 2016-17.
 
11 Gorffennaf 2017
Gweinidog yn cyflwyno blaenoriaethau tasglu’r Cymoedd
 
30 Mehefin 2017
Mae’r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant wedi cyhoeddi swm o £3,734,989 i wella cyfleusterau cymunedol ledled Cymru.
 
23 Mehefin 2017
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn ymuno â chymunedau ar draws De Cymru i ddathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog ddydd Sadwrn (24 Mehefin).
 
22 Mehefin 2017
Mae'r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, Carl Sargeant, wedi lansio canllawiau newydd i helpu i amddiffyn pobl hŷn yng Nghymru rhag cam-drin domestig.
 
21 Mehefin 2017
Heddiw, dywedodd yr Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, Carl Sargeant, fod angen gweithredu ar draws y Llywodraeth i liniaru tlodi plant.
 
12 Mehefin 2017
Mae Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant wedi agor canolfan Dechrau'n Deg newydd yn swyddogol yn y Cwm, Blaenau Gwent.
 
07 Mehefin 2017
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, y bydd pum prosiect arloesol Rhoi Plant yn Gyntaf yn cael eu rhoi ar waith yng Nghwm Taf, Casnewydd, Caerffili a Sir Gaerfyrddin.
 
10 Mai 2017
Heddiw gwnaeth Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd dros Gymunedau, gwrdd â'r elusen Cymru Ddiogelach i drafod eu prosiect Streetlife a lansio eu cerbyd allgymorth newydd.
 
09 Mai 2017
Carl Sargeant wedi dweud ei fod yn falch o'r cynnydd sydd wedi'i wneud ers pasio'r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) ychydig dros ddwy flynedd yn ôl.
 
20 Ebrill 2017
Heddiw, Carl Sargeant wedi cyhoeddi bod dros £1m o gyllid gan Lywodraeth Cymru wedi cael ei ddyrannu i 33 o brosiectau Dechrau'n Deg ledled Cymru i'w helpu i wella eu cyfleusterau.
 
18 Ebrill 2017
Mae’r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, Carl Sargeant, wedi cyhoeddi £422,334 i undebau credyd ledled Cymru yn ystod 2017-18.
 
12 Ebrill 2017
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, Carl Sargeant fod £6 miliwn o gyllid wedi'i ddyfarnu i sefydliadau trydydd sector yng Nghymru.
 
10 Ebrill 2017
Mae Michael Sheen, yr actor o Gymro a’r llysgennad dros UNICEF, yn cefnogi ymgyrch sy’n parhau gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo hawliau plant.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2017
Ll M M I G S S
<< Aws    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i