Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ein Cymoedd, Ein Dyfodol

Swyddi a sgiliau o’r radd flaenaf; gwasanaethau cyhoeddus gwell a’r grym yn nwylo cymunedau lleol.
Dydd Iau 20 Gorffennaf 2017

Dyna dair thema Ein Cymoedd, Ein Dyfodol - cynllun lefel uchel y Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De, a lansiwyd heddiw gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

Ymunodd y Gweinidog â Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, ac aelodau eraill o’r tasglu i lansio’r cynllun wrth agor cynllun cyffrous arall yn y Cymoedd – canolfan chwarae ar ei newydd wedd ‘FuZe’, ar y cyd â Fern Partnership.

O fewn y tri phrif faes blaenoriaeth, nod y tasglu yw:

  • cau’r bwlch cyflogaeth rhwng Cymoedd y De a gweddill Cymru trwy gael 7,000 yn fwy o bobl i waith erbyn 2021, a chreu miloedd o swyddi newydd, teg, diogel a chynaliadwy
  • lansio tri phrosiect braenaru i weld sut mae modd cydgysylltu gwasanaethau a darpariaeth leol yn well yn y cymunedau hyn
  • gwella iechyd, llesiant a thwristiaeth trwy archwilio’r syniad o ddatblygu Parc Tirweddau’r Cymoedd.
Meddai’r Gweinidog, 

“Nid cynllun ar gyfer y Cymoedd yn unig yw Ein Cymoedd, Ein Dyfodol. Mae’n gynllun o’r Cymoedd.

“O’r dechrau, rwyf wedi pwysleisio’n glir nad achos arall o lywodraeth yn penderfynu beth sydd orau i’r cymoedd yw’r tasglu hwn. Os ydym i lwyddo, rhaid i gymunedau a phobl leol fod wrth galon ein gwaith.

“Mae FuZe yn enghraifft wych o hyn; prosiect dan law’r gymuned sydd wedi newid y gymuned y mae’n ei gwasanaethu. Un o brif amcanion y tasglu yw grymuso cymunedau ac mae’n rhaid i ni barhau i wrando a dysgu.”

Sefydlwyd y tasglu flwyddyn yn ôl i weithio gyda chymunedau a busnesau lleol ledled Cymoedd y De i gyflawni newidiadau economaidd parhaus yn y rhanbarth; creu swyddi o safon yn nes at gartrefi pobl, gwella lefelau sgiliau a dod â ffyniant i bawb.

Bydd y tasglu’n ceisio sicrhau’r cyfleoedd gwaith mwyaf yn yr economi leol – busnesau fel manwerthu, gofal a’r diwydiant bwyd. Hefyd, bydd yn annog ac yn darparu cymorth i entrepreneuriaid hen a newydd.

Byddant hefyd yn ystyried y cydsyniad o sefydlu Parc Tirweddau’r Cymoedd er mwyn helpu cymunedau lleol i adeiladu ar eu hasedau naturiol niferus, gan gynnwys y potensial i gynhyrchu ynni cymunedol a’r diwydiant ymwelwyr.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Ein Cymoedd, Ein Dyfodol Tasglu ar gyfer y Cymoedd

Tagiau

Pobl a chymunedau 20 Gorffennaf 2017 Y Canolbarth Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2018
Ll M M I G S S
<< Ion    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
I'n dilyn ni trowch i