Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ysgrifennydd y Cabinet yn rhoi dechrau teg i wasanaeth cyn-ysgol y Priordy

Mae gwasanaeth gofal plant newydd yn Aberhonddu wedi ei agor yn swyddogol gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant.
Dydd Iau 16 Chwefror 2017
Carl Sargeant

Mae'r gwasanaeth cyn-ysgol yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Priordy yn un o bum lleoliad newydd Dechrau'n Deg ar draws Powys. 

Dechrau'n Deg yw rhaglen blynyddoedd cynnar Llywodraeth Cymru sy’n targedu teuluoedd â phlant dan bedair oed yn byw sy’n rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

Mae'n darparu gofal plant rhan-amser i blant 2-3 oed, yn rhad ac am ddim; gwasanaeth ehangach gan ymwelwyr iechyd; cefnogaeth wrth fagu plant a chymorth ym meysydd lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Dywedodd Carl Sargeant: 

"Dw i'n falch iawn o agor gwasanaeth cyn-ysgol y Priordy yn swyddogol ac i gyfarfod rhai o'r staff, y rhieni a'r plant. Mae wedi bod yn arbennig o dda clywed am y gwahaniaeth mawr y mae Dechrau'n Deg a rhaglenni eraill yn ei wneud i fywydau plant a theuluoedd sy'n byw yn Aberhonddu.

"Cafodd Powys grant refeniw o dros £1.8 miliwn eleni a dw i wedi diogelu'r lefelau ariannu ar gyfer y flwyddyn nesaf i'n galluogi ni i gynnal y gwasanaeth. Ers 2012, mae Powys hefyd wedi elwa ar bron i £200,000 o gyllid cyfalaf sydd wedi helpu i greu pum lleoliad gofal plant newydd ar draws ardaloedd Dechrau'n Deg y sir.

"Dw i'n llongyfarch ac yn diolch i bawb a fu'n rhan o wneud hyn yn llwyddiant a sicrhau bod plant a theuluoedd yn parhau i gael gwasanaethau fel hyn yn ystod y cyfnod heriol hwn."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Dechrau'n Deg

Tagiau

Pobl a chymunedau 16 Chwefror 2017 Programme for Government - Tackling Poverty Y Canolbarth
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2018
Ll M M I G S S
<< Chw    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i