Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth leol

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Mawrth 2015
Bydd yr ymgynghoriad ar newidiadau i lywodraeth leol yng Nghymru yn dod i ben cyn hir.
 
26 Mawrth 2015
Mae'r Dreth Gyngor yng Nghymru yn parhau i fod yn is o lawer nag ydyw yn Lloegr yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
13 Mawrth 2015
Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, yn lansio dau ymgynghoriad heddiw ar eithriadau arfaethedig i bremiymau’r Dreth Gyngor sy’n cael eu cyflwyno ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi. 
 
03 Chwefror 2015
Bydd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, yn lansio Papur Gwyn yn amlinellu’r telerau ar gyfer bargen newydd i lywodraeth leol yng Nghymru.
 
08 Rhagfyr 2014
Leighton Andrews wedi mynegi ei siom â’r Awdurdodau Lleol a fethodd ag ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru.
 
04 Rhagfyr 2014
Cyhoeddodd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews benodiad allweddol i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru heddiw.
 
27 Tachwedd 2014
Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews yn dweud bod yn rhaid i sefydliadau cyhoeddus, ac yn arbennig Cynghorau, newid i adlewyrchu'n well y cymunedau maen nhw'n eu gwasanaethu.
 
24 Tachwedd 2014
Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, yn bwriaducomisiynu adolygiad annibynnol o gostau gweinyddol holl awdurdodaulleol Cymru.
 
22 Hydref 2014
Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews AC wedi canmol cynghorwyr sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod eu cymunedau’n cael eu cynrychioli'n decach.
 
08 Hydref 2014
Caiff yr Awdurdodau Lleol arian sy’n dod i gyfanswm o fwy na £4 biliwn oddi wrth Lywodraeth Cymru yn 2015-16.
 
23 Medi 2014
Heddiw, amlinellodd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews sut y bydd yn bwrw ymlaen â chynlluniau i greu Llywodraeth Leol fodern ac effeithiol yng Nghymru.
 
16 Medi 2014
Mae Leighton Andrews,Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus wedi atgoffa pawb y bydd papur ymgynghori sy’n nodi uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol llywodraeth leol yn dod i ben ymhen pythefnos.
 
08 Gorffennaf 2014
Heddiw datgelodd y Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths AC bapurymgynghori yn gosod uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodolllywodraeth leol yng Nghymru.
 
01 Gorffennaf 2014
Bydd rheoliadau newydd a ddaw i rym heddiw’n cynnig tryloywder y maegalw mawr amdano ynghylch tâl prif swyddogion cyngor yn ôl y Lesley Griffiths AC.
 
19 Mehefin 2014
Heddiw, bydd Lesley Griffiths AC, yn dweud wrth Awdurdodau Lleol fod y cynlluniau sydd ary gweill i uno Cynghorau yn fwy o lawer nag ymgais arwynebol iail-lunio’r map.
 
05 Mehefin 2014
Llywodraeth Cymru yn parhau i amddiffyn aelwydydd ar incwm isel trwy barhau i roi’r hawl iddynt gael Cymorth y Dreth Gyngor am ddwy flynedd bellach,  meddai Lesley Griffiths.
 
27 Mawrth 2014
Heddiw, bu’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, Lesley Griffiths, yn ymweld â Chanolfan Gyswllt newydd y Lleng Brydeinig Frenhinol yn Nantgarw.
 
21 Mawrth 2014
Mae dros hanner Awdurdodau Lleol Cymru bellach yn gweddarlledu eu trafodion, diolch i gyllid gwerth £1.25m gan Lywodraeth Cymru.
 
20 Mawrth 2014
Cadarnhaodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i helpu dioddefwyr i ddianc rhag caethwasiaeth.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2015
Ll M M I G S S
<< Chw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i