Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth leol

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Medi 2015
Heddiw (dydd Iau) bydd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews yn lansio rhaglen fentora i gynyddu amrywiaeth ymhlith cynghorwyr Llywodraeth Leol.
 
23 Gorffennaf 2015
Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, ddau benodiad newydd i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru a Phanel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.
 
17 Mehefin 2015
Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, wedi cyhoeddi cynigion ar gyfer patrwm awdurdodau lleol Cymru yn y dyfodol.
 
12 Mehefin 2015
Gallai llywodraeth leol arbed hyd at £151m drwy arbedion gweinyddol yn ôl adroddiad newydd.
 
14 Mai 2015
Gweinidog yn amlinellu’r heriau a’r cyfleoedd i gynghorau cymuned a thref
 
01 Mai 2015
Bwriedir i fynediad i wybodaeth am Cynghorau Cymuned a Thref wella wrth i rai o ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) ddod i rym heddiw.
 
16 Ebrill 2015
Mae Leighton Andrews yn tanlinellu’r manteision sy’n deillio o gydweithio rhwng cynghorau pan fydd yn siarad yng nghynhadledd Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd.
 
31 Mawrth 2015
Mae Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus wedi penodi’r Is-Gadeirydd presennol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRP) yn Gadeirydd. 
 
27 Mawrth 2015
Bydd yr ymgynghoriad ar newidiadau i lywodraeth leol yng Nghymru yn dod i ben cyn hir.
 
26 Mawrth 2015
Mae'r Dreth Gyngor yng Nghymru yn parhau i fod yn is o lawer nag ydyw yn Lloegr yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
13 Mawrth 2015
Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, yn lansio dau ymgynghoriad heddiw ar eithriadau arfaethedig i bremiymau’r Dreth Gyngor sy’n cael eu cyflwyno ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi. 
 
03 Chwefror 2015
Bydd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, yn lansio Papur Gwyn yn amlinellu’r telerau ar gyfer bargen newydd i lywodraeth leol yng Nghymru.
 
08 Rhagfyr 2014
Leighton Andrews wedi mynegi ei siom â’r Awdurdodau Lleol a fethodd ag ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru.
 
04 Rhagfyr 2014
Cyhoeddodd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews benodiad allweddol i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru heddiw.
 
27 Tachwedd 2014
Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews yn dweud bod yn rhaid i sefydliadau cyhoeddus, ac yn arbennig Cynghorau, newid i adlewyrchu'n well y cymunedau maen nhw'n eu gwasanaethu.
 
24 Tachwedd 2014
Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, yn bwriaducomisiynu adolygiad annibynnol o gostau gweinyddol holl awdurdodaulleol Cymru.
 
22 Hydref 2014
Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews AC wedi canmol cynghorwyr sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod eu cymunedau’n cael eu cynrychioli'n decach.
 
08 Hydref 2014
Caiff yr Awdurdodau Lleol arian sy’n dod i gyfanswm o fwy na £4 biliwn oddi wrth Lywodraeth Cymru yn 2015-16.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2015
Ll M M I G S S
<< Med    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i