Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth leol

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Medi 2016
Mark Drakeford, wedi cadarnhau y bydd aelwydydd sydd mewn sefyllfa fregus neu ar incwm isel yn parhau i gael cymorth dan gynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor tan o leiaf ddiwedd 2017-18.
 
15 Medi 2016
Bydd cynllun £98m Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach Llywodraeth Cymru yn cael ei ymestyn ar gyfer 2017-18, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford.
 
24 Mawrth 2016
Y Dreth Gyngor yng Nghymru yn parhau'n is o lawer na'r Dreth Gyngor yn Lloegr
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Dreth Gyngor yng Nghymru yn parhau i fod yn is o lawer nag ydyw yn Lloegr yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
11 Chwefror 2016
Diwrnodau i fynd i fynegi eich barn am ddiwygio Llywodraeth Leol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Ychydig o ddiwrnodau sydd ar ôl gan bawb sydd am gyfrannu at ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft.
 
10 Chwefror 2016
Penodi aelodau i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, cyhoeddodd Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, ddau benodiad i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.
 
18 Rhagfyr 2015
Hanner y Cynghorwyr Lleol yn cyhoeddi Adroddiadau Blynyddol ar gyfer 2015/16
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, gwnaeth Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, ganmol y cynnydd sydd wedi'i wneud gan Gynghorwyr Lleol yng Nghymru sydd wedi cyhoeddi adroddiadau blynyddol.
 
10 Rhagfyr 2015
Y Gweinidog wedi sefydlu grŵp i hyrwyddo’r defnydd o'r Gymraeg mewn Llywodraeth Leol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, wedi sefydlu Gweithgor i gynghori ar y defnydd gorau o'r Gymraeg ym maes Datblygu Economaidd a Gweinyddu Llywodraeth Leol.
 
09 Rhagfyr 2015
Y Gweinidog yn cyhoeddi setliad “gwell na’r disgwyl” ar gyfer Llywodraeth Leol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, wedi cyhoeddi bod awdurdodau lleol yn mynd i gael mwy na £4 biliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru yn 2016-17.
 
24 Tachwedd 2015
Y potensial i arbed £650 miliwn trwy gael llai o Gynghorau
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd diwygio llywodraeth leol yng Nghymru yn darparu arbedion net hyd at £650 miliwn dros ddeng mlynedd.
 
19 Tachwedd 2015
Gweithio gyda’n gilydd i daclo cyni ariannol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Cafodd cynhadledd ei chynnal yng Nghaerdydd y bore yma i drafod effaith yr heriau cyllid ar wasanaethau cyhoeddus.
 
05 Tachwedd 2015
Uwchgynhadledd yn tanlinellu’r angen am newid yn y Gwasanaethau Cyhoeddus
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones a’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews yn rhybuddio am yr angen i’r sector cyhoeddus yng Nghymru newid mewn uwchgynhadledd yn Abertawe.
 
17 Medi 2015
Y Gweinidog yn lansio cynllun i wella amrywiaeth ymhlith cynghorwyr
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw (dydd Iau) bydd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews yn lansio rhaglen fentora i gynyddu amrywiaeth ymhlith cynghorwyr Llywodraeth Leol.
 
23 Gorffennaf 2015
Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, ddau benodiad newydd i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru a Phanel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.
 
18 Mehefin 2015
Mae diwygio gwasanaethau cyhoeddus yn hanfodol i amddiffyn gwasanaethau rheng flaen rhag toriadau gwariant cyhoeddus
 
17 Mehefin 2015
Cyhoeddi opsiynau ar gyfer dyfodol awdurdodau lleol Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, wedi cyhoeddi cynigion ar gyfer patrwm awdurdodau lleol Cymru yn y dyfodol.
 
12 Mehefin 2015
Gallai arbedion gweinyddol arbed £151m y flwyddyn i lywodraeth leol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Gallai llywodraeth leol arbed hyd at £151m drwy arbedion gweinyddol yn ôl adroddiad newydd.
 
14 Mai 2015
Gweinidog yn amlinellu’r heriau a’r cyfleoedd i gynghorau cymuned a thref
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Gweinidog yn amlinellu’r heriau a’r cyfleoedd i gynghorau cymuned a thref
 
01 Mai 2015
Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru i fod yn fwy agored a thryloyw
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bwriedir i fynediad i wybodaeth am Cynghorau Cymuned a Thref wella wrth i rai o ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) ddod i rym heddiw.
 
16 Ebrill 2015
Gweinidog yn canmol cynghorau am gyd-fenter
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Leighton Andrews yn tanlinellu’r manteision sy’n deillio o gydweithio rhwng cynghorau pan fydd yn siarad yng nghynhadledd Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2016
Ll M M I G S S
<< Aws    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i