Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth leol

Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Mehefin 2017
Mae’r Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford, wedi llongyfarch arweinydd newydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Cynghorydd Debbie Wilcox, ar ei phenodiad.
 
23 Mehefin 2017
Mae panel sy'n adolygu dyfodol Cynghorau Cymuned yng Nghymru yn chwilio am ddau aelod.
 
11 Mai 2017
Mae'r Mark Drakeford wedi llongyfarch y cynghorwyr sydd newydd eu hethol, ac yn galw arnynt i barhau i gydweithio gyda Llywodraeth Cymru ar gynlluniau i ddiwygio llywodraeth leol.
 
06 Ebrill 2017
Mae Mark Drakeford yn galw ar aelodau'r cyhoedd a phob un sy'n ymwneud â llywodraeth leol i fynegi barn ar y cynlluniau newydd ar gyfer darparu gwasanaethau llywodraeth leol.
 
23 Mawrth 2017
Mae ffigurau sydd newydd eu cyhoeddi heddiw yn dangos bod y dreth gyngor yn dal i fod yn is yng Nghymru nag yn Lloegr.
 
17 Chwefror 2017
Heddiw, Cyllid Mark Drakeford fanylion cynllun rhyddhad wedi'i dargedu gwerth £10m i ddarparu cymorth ychwanegol ar gyfer busnesau’r stryd fawr ledled Cymru o fis Ebrill ymlaen.
 
31 Ionawr 2017
Bydd yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford heddiw yn cyhoeddi Papur Gwyn yn edrych ar ffyrdd i gynghorau ddarparu rhai o'u gwasanaethau gyda'i gilydd.
 
16 Ionawr 2017
Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Bil i herio Trade Union Act Llywodraeth y DU, a fydd yn cael effaith ‘niweidiol ac yn achosi rhwygiadau’
 
21 Rhagfyr 2016
Cyhoeddwyd hwb ariannol o £6 miliwn i helpu i fynd i'r afael â digartrefedd fel rhan o setliad terfynol Llywodraeth Cymru i lywodraeth leol.
 
17 Rhagfyr 2016
Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi heddiw y bydd £10m o gymorth ariannol ychwanegol ar gael i helpu siopau, tafarnau a bwytai’r stryd fawr â’u hardrethi busnes.
 
03 Tachwedd 2016
Mark Drakeford wedi pennu amserlen ar gyfer sgyrsiau ar ddiwygio llywodraeth leol i gynghorau ddefnyddio i baratoi ar gyfer y dewisiadau caletach sydd o'n blaenau.
 
19 Hydref 2016
Mae'r Ysgrifennydd Llywodraeth Leol Mark Drakeford wedi cyhoeddi £4.107 biliwn o gyllid ar gyfer awdurdodau lleol yn 2017-18.
 
13 Hydref 2016
Mae Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol wedi ymuno â chynghorwyr a darpar gynghorwyr i ddathlu llwyddiant Rhaglen Llywodraeth Cymru ar Amrywiaeth mewn Democratiaeth.
 
04 Hydref 2016
Mae'r Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford wedi pennu ffordd newydd ymlaen i lywodraeth leol yng Nghymru.
 
30 Medi 2016
Heddiw mae’r Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, wedi cyhoeddi y bydd cynllun newydd yn cael ei gyflwyno i gefnogi busnesau bach sy’n cael eu heffeithio gan y broses o ailbrisio eiddo busnes.
 
21 Medi 2016
Mark Drakeford, wedi cadarnhau y bydd aelwydydd sydd mewn sefyllfa fregus neu ar incwm isel yn parhau i gael cymorth dan gynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor tan o leiaf ddiwedd 2017-18.
 
15 Medi 2016
Bydd cynllun £98m Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach Llywodraeth Cymru yn cael ei ymestyn ar gyfer 2017-18, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford.
 
24 Mawrth 2016
Y Dreth Gyngor yng Nghymru yn parhau'n is o lawer na'r Dreth Gyngor yn Lloegr
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae'r Dreth Gyngor yng Nghymru yn parhau i fod yn is o lawer nag ydyw yn Lloegr yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
11 Chwefror 2016
Diwrnodau i fynd i fynegi eich barn am ddiwygio Llywodraeth Leol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Ychydig o ddiwrnodau sydd ar ôl gan bawb sydd am gyfrannu at ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft.
 
10 Chwefror 2016
Penodi aelodau i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Heddiw, cyhoeddodd Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, ddau benodiad i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.
 
Tudalen 1 o 2 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2017
Ll M M I G S S
<< Mai    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i