Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth leol

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
24 Tachwedd 2015
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd diwygio llywodraeth leol yng Nghymru yn darparu arbedion net hyd at £650 miliwn dros ddeng mlynedd.
 
19 Tachwedd 2015
Cafodd cynhadledd ei chynnal yng Nghaerdydd y bore yma i drafod effaith yr heriau cyllid ar wasanaethau cyhoeddus.
 
05 Tachwedd 2015
Bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones a’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews yn rhybuddio am yr angen i’r sector cyhoeddus yng Nghymru newid mewn uwchgynhadledd yn Abertawe.
 
17 Medi 2015
Heddiw (dydd Iau) bydd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews yn lansio rhaglen fentora i gynyddu amrywiaeth ymhlith cynghorwyr Llywodraeth Leol.
 
23 Gorffennaf 2015
Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, ddau benodiad newydd i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru a Phanel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.
 
17 Mehefin 2015
Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, wedi cyhoeddi cynigion ar gyfer patrwm awdurdodau lleol Cymru yn y dyfodol.
 
12 Mehefin 2015
Gallai llywodraeth leol arbed hyd at £151m drwy arbedion gweinyddol yn ôl adroddiad newydd.
 
14 Mai 2015
Gweinidog yn amlinellu’r heriau a’r cyfleoedd i gynghorau cymuned a thref
 
01 Mai 2015
Bwriedir i fynediad i wybodaeth am Cynghorau Cymuned a Thref wella wrth i rai o ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) ddod i rym heddiw.
 
16 Ebrill 2015
Mae Leighton Andrews yn tanlinellu’r manteision sy’n deillio o gydweithio rhwng cynghorau pan fydd yn siarad yng nghynhadledd Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd.
 
31 Mawrth 2015
Mae Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus wedi penodi’r Is-Gadeirydd presennol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRP) yn Gadeirydd. 
 
27 Mawrth 2015
Bydd yr ymgynghoriad ar newidiadau i lywodraeth leol yng Nghymru yn dod i ben cyn hir.
 
26 Mawrth 2015
Mae'r Dreth Gyngor yng Nghymru yn parhau i fod yn is o lawer nag ydyw yn Lloegr yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw.
 
13 Mawrth 2015
Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, yn lansio dau ymgynghoriad heddiw ar eithriadau arfaethedig i bremiymau’r Dreth Gyngor sy’n cael eu cyflwyno ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail gartrefi. 
 
03 Chwefror 2015
Bydd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, yn lansio Papur Gwyn yn amlinellu’r telerau ar gyfer bargen newydd i lywodraeth leol yng Nghymru.
 
08 Rhagfyr 2014
Leighton Andrews wedi mynegi ei siom â’r Awdurdodau Lleol a fethodd ag ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru.
 
04 Rhagfyr 2014
Cyhoeddodd y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews benodiad allweddol i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru heddiw.
 
27 Tachwedd 2014
Mae'r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews yn dweud bod yn rhaid i sefydliadau cyhoeddus, ac yn arbennig Cynghorau, newid i adlewyrchu'n well y cymunedau maen nhw'n eu gwasanaethu.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2015
Ll M M I G S S
<< Hyd    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i