Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Penodiadau i’r Comisiwn Ffiniau

Mae Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, wedi cyhoeddi tri phenodiad i’r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru.
Dydd Mawrth 15 Mai 2012

Penodwyd Richard Owen Watkin yn Gadeirydd am dymor o dair blynedd o 15 Mehefin ac yn dilyn ymarfer recriwtio cyhoeddus, penodwyd David Powell a Ceri Stradling yn aelodau am dair blynedd, o 1 Ebrill 2012.

Corff annibynnol yw’r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru sy’n gyfrifol am adolygu’r trefniadau etholiadol yng Nghymru ac am gyflwyno argymhellion i Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau llywodraeth leol effeithiol a hwylus.

Bydd y Cadeirydd yn derbyn tâl ar gyfradd o £269 y sesiwn, ac yn ymrwymo 4 diwrnod y mis i’r gwaith.  Bydd aelodau yn derbyn £240 am bob diwrnod llawn a £120 am bob hanner diwrnod, gan ymrwymo 4 diwrnod y mis i’r gwaith.  

Gwnaed y penodiadau yn unol â Chod Ymarfer y Comisiynydd ar gyfer Penodiadau gan Weinidogion i Gyrff Cyhoeddus.  Gwneir pob penodiad ar sail teilyngdod ac nid yw gweithgarwch gwleidyddol yn cyfrannu o gwbl at y broses ddethol.  Yn unol â’r adroddiad gwreiddiol yn adroddiad Nolan, fodd bynnag, mae’n rhaid cyhoeddi gweithgarwch gwleidyddol y rhai a benodir – nid yw’r un o’r rhai a benodwyd wedi cymryd rhan mewn unrhyw weithgarwch gwleidyddol yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Mae Richard Owen Watkin wedi gweithio’n helaeth ym maes llywodraeth leol yng Nghymru.  Ef oedd Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion o 1995 nes iddo ymddeol yn 2007.  Gwasanaethodd fel aelod dros dro o’r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru o Awst 2011 hyd 30 Ebrill 2012.

Cyn iddo ymddeol o Lywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2011 bu David Powell yn gweithio’n helaeth mewn meysydd polisi sy’n gysylltiedig â llywodraeth leol.  Yn benodol, mae gan Mr Powell 15 mlynedd o brofiad o weithio ar faterion yn ymwneud â chyllid a pholisi llywodraeth leol, yn rhinwedd ei swydd yn y llywodraeth ganolog.

Mae Ceri Stradling wedi gweithio’n helaeth ym maes archwilio gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.  Mae ganddo brofiad o archwilio amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus, yn cynnwys awdurdodau lleol.  Ymddeolodd o Swyddfa Archwilio Cymru yn 2010 a daeth yn aelod o Gyngor Cynulleidfa Cymru’r BBC ym mis Ebrill 2011.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

Local Government Boundary Commission for Wales

Tagiau

Llywodraeth leol 15 Mai 2012 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i