Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywodraeth leol

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
05 Rhagfyr 2011
Mae hyn yn dangos bod ymrwymiad ar y cyd i newid, gyda’r nod o ddarparu gwasanaethau gwell a chosteffeithiol ledled Cymru.
 
28 Tachwedd 2011
Mae’r Bil cyntaf i gael ei gyflwyno ers i Lywodraeth Cymru ennill mwy o bwerau deddfu yn sgil y refferendwm ym mis Mawrth 2011 wedi’i gyflwyno gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 
18 Hydref 2011
Tanlinellwyd ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddiogelu ysgolion a gofal cymdeithasol, wrth i'r Gweinidog cyhoeddi manylion y cyllid y bydd Llywodraeth Cymru yn ei roi yn 2012-13 i bob awdurdod lleol.
 
23 Mehefin 2011
Heddiw, lansiodd y Gweinidog Llywodraeth Leol ymgyrch i gael gwared ar hunanfodlonrwydd, tangyflawni a biwrocratiaeth ddiangen wrth iddo fwrw ymlaen â’r agenda i ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus.
 
27 Mai 2011
Heddiw fe wnaeth Carl Sargeant gyfarfod â’r Comisiynwyr a benodwyd ganddo ac Arweinwyr y Grwpiau Gwleidyddol ar Gyngor Ynys Môn i drafod sicrhau sefydlogrwydd gwleidyddol o fewn y Cyngor.
 
31 Mawrth 2011
Neges glir y staff a darparwyr y gwasanaethau yw bod y trefniadau ar gyfer cyflenwi gwasanaethau awdurdodau lleol yn aml yn rhy gymhleth.
 
29 Mawrth 2011
Drwy ddefnyddio’r arian hwn i ariannu rhaglenni gwariant sydd eisoes ar waith, gallant ryddhau rhywfaint o adnoddau ar gyfer gwariant yn y blynyddoedd i ddod.
 
16 Mawrth 2011
Cyhoeddodd Carl Sargeant, ei fod yn gweithredu'n bendant ac yn ddiymdroi i gymryd yr awenau yng Nghyngor Ynys Môn yn sgil adroddiad ailarolygiad yr Archwilydd Cyffredinol.
 
03 Mawrth 2011
Mae'r Gweinidog dros Lywodraeth Leol, Carl Sargeant wedi penodi Glyn Mathias i fwrw golwg ar yr adolygiad o drefniadau etholiadol a wnaed gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol Cymru.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2012
Ll M M I G S S
<< Maw   Mai >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i