Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cydweithredu wrth Galon Cytundeb Hanesyddol

Heddiw daeth Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol i gytundeb arwyddocaol yng nghyfarfod y Cyngor Partneriaeth. Mae hyn yn dangos bod ymrwymiad ar y cyd i newid, gyda’r nod o ddarparu gwasanaethau gwell a chosteffeithiol ledled Cymru.
Dydd Llun 05 Rhagfyr 2011
Cydweithredu wrth Galon Cytundeb Hanesyddol
Cydweithredu wrth Galon Cytundeb Hanesyddol

Cafodd y Compact ei argymell yn ystod Adolygiad Simpson o wasanaethau llywodraeth leol ei lofnodi gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), yn sgil cyfarfod Cyngor Partneriaeth Cymru yng Nghaerdydd.

Mae’r Compact yn nodi’r telerau ar gyfer dull newydd ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol. Ei nod yw cyflymu’r broses o ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus drwy arweiniad cydweithredol cryf.  

Diben y Compact yw darparu gwasanaethau mwy effeithiol, sy’n ymatebol yn lleol, i bobl Cymru yn y cyfnod economaidd heriol hwn.  Mae’n cydnabod yn llawn y rôl hollbwysig y mae cynghorwyr lleol yn ei chwarae i wella gwasanaethau a sicrhau atebolrwydd democrataidd.  

Mae’n darparu eglurder mewn perthynas ag amserlenni, ac atebolrwydd ar gyfer cyflawni’r newidiadau angenrheidiol.  Y Cyngor Partneriaeth fydd yn cynnig yr arweiniad gwleidyddol ar gyfer adolygu’r hyn a gyflawnwyd ac yn llywio dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd Carl Sargeant, y Gweinidog Llywodraeth Leol:

“Mae’r hinsawdd economaidd anodd a’r pwysau cynyddol ar wasanaethau wedi arwain at heriau sylweddol mewn perthynas â pherfformiad.  Cydweithredu yw un o’r dulliau allweddol o ateb yr heriau hyn.  

“Mae’r heriau ariannol sy’n wynebu’r sector cyhoeddus yn annhebygol o leihau yn ystod y blynyddoedd nesaf.  Mae’n hanfodol rhoi’r newidiadau sylfaenol hyn ar waith yn gyflym, felly, er mwyn diogelu a gwella gwasanaethau cyhoeddus.  Mae’r Compact yn symbol gweladwy o ymrwymiad Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol i weithio mewn partneriaeth i gyflawni dros bobl Cymru.”

Ychwanegodd Steve Thomas, Prif Weithredwr CLlLC:

“Mae llofnodi’r Compact gan CLlLC ar lefel genedlaethol yn cynrychioli cyfnod newydd yn y berthynas rhwng y canolog a’r lleol.  Trwy lofnodi’r cytundeb, mae CLlLC yn cefnogi’r Compact yn genedlaethol, ond mae’n hanfodol i’r Cynghorau unigol ei gadarnhau hefyd i ddangos eu hymrwymiad i’r dull newydd hwn yn lleol.  Rwy’n disgwyl y bydd hynny’n digwydd yn ystod y misoedd nesaf.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Compact ar gyfer Newid rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yng Nghymru Llywodraeth leol

Tagiau

Llywodraeth leol 05 Rhagfyr 2011 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i