Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£10 miliwn ychwanegol i leddfu pwysau ar awdurdodau lleol

Bydd awdurdodau lleol ledled Cymru yn cael £10 miliwn ychwanegol er mwyn lleddfu’r pwysau ar wasanaethau gofal cymdeithasol i blant ac i gynnal cyfleusterau cymunedol fel canolfannau chwaraeon a chanolfannau i deuluoedd.
Dydd Mawrth 29 Mawrth 2011

Er mwyn gallu rhoi hyd yn oed mwy o amcanion Cyfiawnder Cymdeithasol Llywodraeth y Cynulliad ar waith, mae’r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, Carl Sargeant, yn dyrannu oddeutu £4.5 miliwn o gyllid cyfalaf ac oddeutu £5.5 miliwn pellach o gyllid refeniw i awdurdodau lleol.

Dywedodd Carl Sargeant,

“Mae angen mawr am yr arian ychwanegol hwn a bydd yn helpu awdurdodau lleol i gynnal eu rhaglenni gwariant am y flwyddyn ariannol nesaf.  

“Drwy ddefnyddio’r arian hwn i ariannu rhaglenni gwariant sydd eisoes ar waith, gallant ryddhau rhywfaint o adnoddau ar gyfer gwariant yn y blynyddoedd i ddod.

Rwy’n ffyddiog y caiff yr adnoddau ychwanegol hyn rwy’n eu dyrannu er mwyn mynd i’r afael â’r pwysau canol blwyddyn sylweddol iawn y mae gwasanaethau plant llywodraeth leol yn eu hwynebu yn cael eu croesawu.  Dim ond trwy fuddsoddi mewn gwasanaethau atal a gwasanaethau ymyrryd cynnar i blant sy’n agored i niwed y gallwn ni gadw teuluoedd gyda’i gilydd a lleihau’r angen am wasanaethau gofal cymdeithasol a gwasanaethau iechyd cysylltiedig.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Ariannu a chyllid

Tagiau

Llywodraeth leol 29 Mawrth 2011 Gwasanaethau cyhoeddus Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i