Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Rhyngwladol

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Gorffennaf 2014
Heddiw bu’r Jane Hutt yn dathlu agoriad Sgwâr y Banc, a wnaed yn bosibl diolch i becyn buddsoddi gwerth £11.5m o arian i roi bywyd newydd i ganol dref Glynebwy.
 
11 Gorffennaf 2014
Beth am dynnu ffotograff o brosiect sy’n derbyn cyllid gan yr UE? Bydd cyfle i chi ennill gwerth €1,000 o gyfarpar camera digidol ac ymweliad â Brwsel ar gyfer dau berson.
 
26 Mehefin 2014
Mae Jane Hutt yn cyhoeddi mewn cynhadledd heddiw bod dros £40,000 wedi’i fuddsoddi mewn 18 o sefydliadau ledled Cymru i’w helpu nhw i feithrin cysylltiadau â phartneriaid Ewropeaidd.
 
11 Mehefin 2014
Mae Jane Hutt wedi cyhoeddi bod cynllun gan yr Undeb Ewropeaidd i ariannu prosiectau ymchwil ym maes gwyddorau morol ar y cyd rhwng busnesau a phrifysgolion wedi cael hwb ariannol o £1 miliwn.
 
05 Mehefin 2014
Heddiw bydd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt yn lansio ymgynghoriad ar flaenoriaethau buddsoddi rhaglen newydd gwerth £75m (€90m) gan yr UE er budd yr ardaloedd o boptu Môr Iwerddon.
 
15 Mai 2014
Mae Carwyn Jones ac David Jones wedi pwysleisio pa mor bwysig yw hi i lywodraeth y DU a Chymru gydweithio ar Uwchgynhadledd NATO lwyddiannus yng Nghymru.
 
28 Ebrill 2014
Heddiw, cyhoeddodd Jane Hutt, y bydd menter i adfer un o adeiladau mwyaf hanesyddol Cymru a’i droi’n ganolfan dreftadaeth gymunedol yn derbyn £555,000 pellach gan yr Undeb Ewropeaidd (UE).
 
22 Ebrill 2014
Mae buddsoddiad o Ewrop yn helpu i ddod â Band Eang y Genhedlaeth Nesaf i 96% o gartrefi a busnesau Cymru erbyn 2016. Dyna oedd gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid, i’w ddweud heddiw.
 
11 Ebrill 2014
Bydd buddsoddiad newydd o £75m gan yr UE yn golygu bod Cymru yn gallu adeiladu ar lwyddiant Rhaglen Drawsffiniol Cymru Iwerddon, meddai Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid.
 
03 Ebrill 2014
Mae canolfan ddysgu newydd wedi cael ei hagor gan y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt. Trawsffurfiwyd yr hen lyfrgell yng Nghasnewydd yn ganolfan ddysgu, diolch i arian gan yr UE.
 
31 Mawrth 2014
Dywedodd Jane Hutt wrth y Comisiynydd Hahn bod cyllid yr UE wedi bod yn hanfodol i Gymru wrth i brosiect o Gymru dderbyn cydnabyddiaeth gan yr UE fel un o’r cynlluniau mwyaf arloesol yn Ewrop.
 
20 Mawrth 2014
Gweinwyd blas o Gymru ac Iwerddon yn swyddfa Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno i ddathlu Dydd Gŵyl Padrig, ynghyd â’r berthynas rhwng Gogledd Cymru ac Iwerddon.
 
17 Mawrth 2014
Llwyddwyd i greu dros 8,000 o fusnesau newydd ac mae byd diwydiant wedi ennill gwerth £665m o gontractau yn sgil rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yr UE yng Nghymru dywededd Jane Hutt heddiw.
 
13 Mawrth 2014
Mae Cymru yn falch o fod yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd, ac fe fyddai unrhyw symudiad gan y DU i’w gadael yn niweidiol i Brydain, ac yn arbennig o ddinistriol i Gymru, meddai Jane Hutt.
 
07 Mawrth 2014
“Mae Cronfeydd yr UE yn help i gefnogi’r economi rhad-ar-garbon ac yn gyrru datblygu cynaliadwy yn ei flaen,” ddywedodd Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid heddiw.
 
06 Mawrth 2014
Mae Cymru'n barod i groesawu’r byd eleni, dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt mewn derbyniad Dydd Gŵyl Dewi Sant a gynhelir ym Mrwsel.
 
26 Chwefror 2014
Heddiw, dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt, yn ystod ymweliad â chanolfan eiconig Nant Gwrtheyrn yn y Gogledd, fod buddsoddiad gan yr UE wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i’r gymuned.
 
26 Chwefror 2014
Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt hwb o £500,000 gan yr UE i helpu busnesau lleol i ehangu a chreu swyddi yn y Gogledd-orllewin.
 
20 Chwefror 2014
Ymwelodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt â Champws y Bae, safle newydd gwerth £450 miliwn, i weld sut mae arian yr Undeb Ewropeaidd yn helpu i hybu buddsoddiadau a chreu swyddi yn y rhanbarth.
 
11 Chwefror 2014
Heddiw, bu Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a László Andor, Comisiynydd o'r UE, yn ymweld â phrosiectau sy'n derbyn cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i