Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dirprwy Weinidog yn cwrdd ag un o Gomisiynwyr yr UE

Mae Alun Davies AC, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, wedi cwrdd â Johannes Hahn, un o Gomisiynwyr yr UE, ym Mrwsel i bwyso arno i sicrhau bod cyllid yr UE yn parhau.
Dydd Gwener 24 Mehefin 2011

Yn ystod ei ymweliad Gweinidogol cyntaf â Brwsel, dywedodd y Dirprwy Weinidog newydd sy'n gyfrifol am raglenni'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru wrth y Comisiynydd dros Bolisi Rhanbarthol bod yn rhaid cael arian yr UE i greu economi gadarn a ffyniannus i Gymru.

Bydd y Dirprwy Weinidog hefyd yn cwrdd â swyddogion y Comisiwn i bledio achos ffermwyr Cymru a cheisio sicrhau cymorth parhaus ar gyfer yr economi wledig drwy'r Polisi Amaethyddol Cyffredin.

Wrth siarad cyn y cyfarfodydd dywedodd Mr Davies:

"Mae'r Cronfeydd Strwythurol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn hynod bwysig i Gymru gan gefnogi cymunedau ar draws cymunedau trefol a gwledig fel ei gilydd. Oherwydd hynny, dwi ym Mrwsel i godi llais dros Gymru o'r cychwyn cyntaf.

"Rydyn ni'n gryf o blaid Strategaeth Ewrop 2020 ar gyfer twf call, cynaliadwy a chynhwysol, ac mae datganoli'n golygu ein bod yn gallu integreiddio amcanion Ewropeaidd cyffredin yn ein polisïau ar gyfer Cymru. Gan ddefnyddio'r adnoddau gan Frwsel, fe allwn ni ddiwallu anghenion a mynd i'r afael â chyfleoedd penodol y wlad a defnyddio'r arian lle bydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf."

Yn ystod ei amser ym Mrwsel bydd y Dirprwy Weinidog yn cwrdd ag uwch swyddogion y Comisiwn Ewropeaidd ac ASEau o Gymru. Roedd hefyd yn bresennol yng Ngwobrau RegioStars 2011 lle enillodd Cymru wobr bwysig ar gyfer y prosiect Twf mewn Gwyddorau Amgylcheddol Morol (GEMS). Gwobrwywyd y prosiect hwn, a arweinir gan Grŵp Gwyddoniaeth Forol Bridge, am ei gyfraniad at gefnogi'r economi ranbarthol a rhoi hwb i dwf busnesau'r sector.

Mae dros 80 y cant o'r cymorth sydd ar gael gan Gronfeydd Strwythurol yr UE dros gyfnod y rhaglenni cyfredol wedi'i fuddsoddi gan olygu bod dros £3.1 biliwn wedi'i fuddsoddi yng Nghymru. Hyd yma, mae'r cronfeydd wedi helpu dros 198,000 o bobl ac mae bron i 61,000 ohonyn nhw wedi cael cymorth i ennill cymwysterau a bron i 24,000 wedi cael cymorth i gael swydd. Hefyd mae tua 7,000 o swyddi (gros) a bron i 1,700 o fentrau wedi'u creu.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Cymru a'r Undeb Ewropeaidd

Tagiau

Rhyngwladol 24 Mehefin 2011 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i