Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwella gwasanaethau cyhoeddus

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
26 Chwefror 2015
Bydd panel a fydd yn helpu i fwrw ymlaen â rhaglen uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer diwygio gwasanaethau cyhoeddus yn cyfarfod am y tro cyntaf heddiw.
 
20 Ionawr 2015
Mae arweinyddiaeth gref yn allweddol i wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, meddai’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews.
 
10 Rhagfyr 2014
Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews yn comisiynu ymchwil i’r defnydd o gontractau dim oriau yng ngwasanaethau cyhoeddus datganoledig Cymru.
 
21 Hydref 2014
Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews AC yn rhoi materion y gweithlu wrth wraidd yr agenda diwygio gwasanaethau cyhoeddus
 
24 Mehefin 2014
Mae Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, wedi cyflwyno cod ymarfer newydd i amddiffyn staff y gwasanaeth cyhoeddus.
 
04 Mehefin 2014
Mae data sy’n llywio cydweithredu rhanbarthol a chenedlaethol wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus wedi cael ei gyhoeddi heddiw.
 
29 Mai 2014
Mae lefelau bodlonrwydd pobl â’r GIG ac ysgolion yng Nghymru yn dal yn uchel, yn ôl canlyniadau diweddaraf Arolwg Cenedlaethol Cymru.
 
29 Ionawr 2014
Heddiw cyhoeddwyd data perfformiad allweddol yn dangos perfformiad Cynghorau Cymru o safbwynt dinasyddion ar gyfer pob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.
 
20 Ionawr 2014
Mae’r Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus wedi dod i’r casgliad fod angen gweddnewid y ffordd y caiff gwasanaethau cyhoeddus Cymru eu llywodraethu a’u darparu.
 
15 Ionawr 2014
Bu Gweinidogion yn cyfarfod ag arweinwyr y gwasanaethau cyhoeddus a’r undebau llafur yng Nghymru i drafod dull cyffredin o reoli materion y gweithlu sy’n dod yn sgil yr hinsawdd ariannol ddyrys.
 
28 Tachwedd 2013
Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth, wedi gofyn i bobl roi eu barn ar Fil drafft newydd.
 
28 Tachwedd 2013
Mae craffu effeithiol yn hanfodol ar gyfer sicrhau gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel dywedodd y Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths yn ystod cynhadledd ar y pwnc hwn.
 
26 Medi 2013
Mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes wedi galw am safbwyntiau am god wedi’i ddiweddaru y bwriedir iddo sicrhau bod gweithwyr y gwasanaethau cyhoeddus yn cael tâl cyfartal am wneud yr un gwaith.
 
17 Medi 2013
Bydd y comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus yncynnal cyfarfod cyhoeddus anffurfiol yn Gorseinon Centre, 23/9/13, 12-6pm i gasglu sylwadau am ygwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
30 Awst 2013
Bydd y comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus yncynnal cyfarfod cyhoeddus anffurfiol yn Archifau Sir Benfro, 11/9/13, 12-6pm i gasglu sylwadau am ygwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
22 Awst 2013
Ceir barn gyffredinol bod arweinyddiaeth gref ar bob lefel o’r sectorcyhoeddus yn allweddol i wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
30 Gorffennaf 2013
Bydd ymwelwyr â’r Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych yn cael mynegi eu barn am y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru fel rhan o ymgynghoriad y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mawrth 2015
Ll M M I G S S
<< Chw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i