Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid Llywodraeth Cymru’n cael cleifion adre’n gyflymach

Mae cleifion yng Nghaerdydd yn dod adre’n gyflymach ar ôl cael eu rhyddhau o’r ysbyty, diolch i fuddsoddiad o £100,000 gan gynllun Buddsoddi i Arbed Llywodraeth Cymru.
Dydd Llun 18 Mehefin 2012

Mae Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi gweithio gyda St John Cymru ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) i ddatblygu gwasanaeth cludiant penodedig ar draws y Bwrdd Iechyd ar gyfer cleifion y mae trefniadau i’w rhyddhau rhwng 10.00am a 6.00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cyfarfu’r Gweinidog Cyllid Jane Hutt a’r Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths â’r trefnwyr a rhai cleifion sy’n gysylltiedig â’r cynllun yn ystod ymweliad ag Ysbyty Athrofaol Cymru.

Dywedodd Jane Hutt:

"Mae’r gwasanaeth cludiant hwn, sy’n well o lawer, yn wasanaeth y mae BILl Caerdydd a’r Fro wedi’i ddatblygu gyda St John Cymru a WAST, ac mae’n dangos yr hyn y mae modd ei gyflawni drwy ffocysu adnoddau a chydweithio.

"Fe wnaethon ni greu’r gronfa Buddsoddi i Arbed er mwyn gwella gwasanaethau cyhoeddus i bobl ledled Cymru. Mae’r prosiectau, fel y prosiect hwn yn Ysbyty Athrofaol Cymru, yn sicrhau newid gwirioneddol a fydd yn golygu manteision parhaol, yn ystod cyfnod ariannol anodd a heriol iawn."

Dywedodd Lesley Griffiths:

"Pan fydd cleifion yn cael eu rhyddhau o’r ysbyty maen nhw am fynd adre cyn gynted â phosib. O’r blaen roedd rhaid i rai cleifion aros am hyd at 48 awr am gludiant. Erbyn hyn, diolch i’r system hyblyg ac ymatebol a ddatblygwyd gan y BILl gyda St John Cymru a WAST, gall cleifion gyrraedd adre heb unrhyw oedi diangen.

"Nid yn unig y mae hyn yn newyddion da i’r claf, ond mae hefyd yn rhyddhau gwelyau o fewn yr ysbyty i gleifion newydd sy’n cael eu derbyn yno. Mae Byrddau Iechyd Lleol eraill yn treialu cynlluniau cludo cleifion tebyg mewn achosion nad ydynt yn rhai brys yn dilyn adroddiad Griffiths. Mae’r rhain hefyd yn dangos arwyddion o lwyddiant a hoffwn weld yr holl BILl yn dysgu o’r rhaglenni peilot hyn er mwyn sicrhau nad yw cleifion yn wynebu oedi wrth fynychu na gadael yr ysbyty."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Gwella gwasanaethau cyhoeddus 18 Mehefin 2012 Llwyddo â llai Programme for Government - Public Services Gwasanaethau cyhoeddus Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i