Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gweinidog yn cyflwyno Papur Gwyrdd ar Weithlu’r Gwasanaeth Cyhoeddus

Mae Papur Gwyrdd Llywodraeth Cymru sy’n gofyn am farn pobl ar gynigion i ddeddfu mewn perthynas â materion sy’n effeithio ar weithlu’r gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru yn mynd allan i ymgynghoriad.
Dydd Mawrth 08 Mai 2012

Dywedodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau Carl Sargeant fod y cynigion hyn yn y Papur Gwyrdd yn anelu, yn yr hinsawdd ariannol anodd cyfredol, at ddiogelu arbenigedd gweithlu’r gwasanaeth cyhoeddus a chyflwyno bargen deg i weithwyr gwasanaeth cyhoeddus.

"Bydd y cynigion yn sicrhau mecanwaith a fydd yn cynnig cysondeb a chynllunio gwell o ran y gweithlu ar draws y gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru," meddai.

"Eu nod hefyd yw cryfhau’r trefniadau cyfredol rhwng Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill sydd wedi’u datganoli mewn perthynas â gweithlu’r gwasanaeth cyhoeddus."

Y tri chynnig allweddol ar gyfer deddfwriaeth yw:

  • Rhoi pwerau i Weinidogion Cymru gyflwyno canllawiau statudol ar faterion sy’n effeithio ar weithlu’r gwasanaethau cyhoeddus sydd wedi’u datganoli;
  • Rhoi dyletswydd ar sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus sydd wedi’u datganoli i hyrwyddo a chymhwyso gweithio mewn partneriaeth fel mae’n effeithio ar faterion y gweithl, a chydweithredu ar faterion sy’n ymwneud â’r gweithlu;
  • Cymhwyso cod ymarfer i sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus sydd wedi’u datganoli mewn perthynas â diogelu telerau ac amodau gweithwyr.

Dywedodd Carl Sargeant:

"Mae gan Lywodraeth Cymru agenda glir mewn perthynas â gwasanaethau cyhoeddus: agenda o welliant parhaol sydd wedi’i hanelu at wasanaethau gwell i’r dinesydd a diogelu swyddi ein gweithwyr sector cyhoeddus.

"Bydd gweithlu’r gwasanaeth cyhoeddus yn chwarae rôl dyngedfennol yn ein huchelgeisiau ar gyfer y gwelliant hwn.  Ein nod yw cyflawni hyn drwy bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill sydd wedi’u datganoli ac, yn dyngedfennol, bartneriaeth rhwng cyflogwyr a’r gweithwyr.  

"Yn ogystal â rhoi cyfle inni roi gweithlu’r gwasanaeth cyhoeddus ar sail statudol gywir mae’r cynigion hyn yn ymwneud â chryfhau’r dull o weithio mewn partneriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ei hyrwyddo ers blynyddoedd.

"Os ydym i ddatblygu dull o weithredu gwasanaethau cyhoeddus sydd â’i wreiddiau ledled Cymru gyfan, yna bydd gweithio’n well mewn partneriaeth a mwy o gydweithredu’n elfen graidd ar gyfer sicrhau mwy o symudedd i’r gweithlu."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Gweithio Gyda’n Gilydd dros Gymru: Gweithlu’r Gwasanaeth Cyhoeddus

Tagiau

Gwella gwasanaethau cyhoeddus 08 Mai 2012 Programme for Government - Public Services Gwasanaethau cyhoeddus Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2016
Ll M M I G S S
<< Ion    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
I'n dilyn ni trowch i