Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Manteision i’r gymuned leol yn sgil adnewyddu Cefn Hengoed

Y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, wedi cael cyfle i weld yr holl fanteision sydd wedi dod i’r gymuned leol yn sgil adnewyddu Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed.
Dydd Mercher 14 Mawrth 2012

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi grant o £8m tuag at y prosiect gwerth 10m i adnewyddu bloc sy’n cynnwys labordai gwyddoniaeth uwch-dechnoleg, ystafelloedd cyfrifiaduron a llyfrgell hyblyg newydd. Bydd y disgyblion yn dechrau defnyddio’r cyfleusterau newydd ym mis Medi 2012.

Dywedodd Jane Hutt:

"Mae’n wych gweld sut mae Cyngor Abertawe wedi llwyddo i roi ein polisi Manteision Cymunedol ar waith mor effeithiol. Trwy ei siarter “Mwy na Brics a Morter” ei hunan, mae’r Cyngor wedi sicrhau mai pobl a busnesau lleol sydd wedi elwa o gael contractau a swyddi."

Trwy weithredu yn y modd hwnnw, mae’r prosiect wedi dod â’r manteision canlynol:

  • enillwyd 93% o’r holl is-gontractau gan fusnesau o Gymru, pob un o’r rheini’n fusnesau bach neu ganolig;
  • talwyd £1.3m yn uniongyrchol mewn cyflogau i ddinasyddion Cymru;
  • cafodd 4 person, a oedd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir cyn hynny, eu cyflogi am holl dymor y prosiect;
  • cafodd dwy brentisiaeth a dwy hyfforddeiaeth eu cwblhau trwy’r prosiect; 
  • at ei gilydd, amcangyfrifir bod y prosiect wedi cynhyrchu buddsoddiad uniongyrchol gwerth cyfanswm o £17.1m yn economi Cymru a’r DU.

Dywedodd Jane Hutt:

"Dw i’n awyddus iawn i weld hyn yn digwydd ledled Cymru – pobl a chwmnïau lleol yn elwa bob tro y bydd arian cyhoeddus yn cael ei wario. Rhaid inni sicrhau bod pob punt ohono’n helpu’r economi leol.  

"Dw i’n gobeithio y bydd ein cyrff cyhoeddus i gyd yn cymryd sylw o’r hyn y mae Ysgol Gymunedol Cefn Coed wedi’i gyflawni, gan fabwysiadu’r arferion da sydd wedi bod ar waith yn y prosiect hwn."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Gwella gwasanaethau cyhoeddus 14 Mawrth 2012 Yr economi Gwasanaethau cyhoeddus Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i