Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Hwb ariannol gan Lywodraeth Cymru i ganolfan cynghori Casnewydd yn Un

Cafodd canolfan newydd arloesol, sy’n cynnig gwybodaeth a chyngor i bobl Casnewydd, ei hagor yn swyddogol gan y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt.
Dydd Mawrth 21 Chwefror 2012

Mae ‘Gorsaf Wybodaeth’ Casnewydd yn Un wedi cael £700,000 o gronfa Buddsoddi i Arbed Llywodraeth Cymru er mwyn tynnu ynghyd wasanaethau Cyngor Dinas Casnewydd a phartneriaid eraill.  

Mae pobl yn gallu mynd i’r ganolfan i gael gwybodaeth am ystod o wasanaethau. Maen nhw hefyd yn gallu cael cyngor ar faterion fel: trethi busnes, y dreth gyngor, gwasanaethau ailgartrefu a’r Gwasanaethau Cymdeithasol, gan gynnwys plant a theuluoedd, diogelu plant, atgyfeirio pobl i wneud ymarfer corff, a gwasanaethau cyflogaeth dan gymorth.  

Wrth agor yr Orsaf Wybodaeth, dywedodd Jane Hutt:

"Mae hwn yn gyfleuster newydd gwych a fydd yn ei gwneud yn haws i bobl Casnewydd gael gwybodaeth am wasanaethau, a hefyd gyngor amserol ar y cymorth sydd ar gael iddynt.  

"Mae’r Orsaf Wybodaeth yn enghraifft dda o sut y gallwn wella gwasanaeth i’r cyhoedd trwy dynnu sefydliadau ynghyd i gydweithio, rhannu adnoddau, offer a swyddfeydd, a chynllunio gwasanaethau sy’n ymateb i anghenion pobl leol yn hytrach nag anghenion sefydliadau.

"Dw i’n arbennig o falch gweld bod technolegau newydd yn cael eu defnyddio i wella gwasanaethau i’r cyhoedd. Yr Orsaf Wybodaeth yw’r tro cyntaf i dechnoleg teleffoni Band Eang y Sector Cyhoeddus gael ei gosod at ddefnydd o’r fath yng Nghymru.  

"Mae gan Lywodraeth Cymru rôl bwysig i’w chwarae trwy helpu sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus i lwyddo ar lai o gyllid, a hefyd drwy hyrwyddo datblygiadau a newidiadau arloesol a gweithio mewn partneriaeth. Mae’r Gronfa Buddsoddi i Arbed yn ein helpu i wneud hynny.

"Dw i wrth fy modd ein bod wedi gallu rhoi cymorth i Orsaf Wybodaeth Casnewydd yn Un, gan gynnwys rhoi’r £700,000 o’r gronfa Buddsoddi i Arbed, i’w helpu i wneud eu gwasanaethau’n fwy effeithlon ac yn haws eu defnyddio.  

"Bydd y Gronfa’n parhau i helpu prosiectau sy’n gwella effeithlonrwydd yn sylweddol, a hefyd sy’n cyflwyno gwelliannau ehangach. Byddaf yn agor y gronfa eto maes o law i geisiadau ar gyfer prosiectau.

"Mae Gorsaf Wybodaeth Casnewydd yn Un yn dangos y manteision a ddaw o edrych o’r newydd ar sut mae pobl yn defnyddio gwasanaethau lleol. Dw i’n gobeithio y bydd y prosiect hwn yn parhau i dyfu a datblygu, ac y gall rhannau eraill o Gymru ddysgu o’i lwyddiannau hyd yn hyn a’i lwyddiannau yn y dyfodol."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Gwefannau

One Newport Information Station

Tagiau

Gwella gwasanaethau cyhoeddus 21 Chwefror 2012 Gwasanaethau cyhoeddus Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i