Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tai ac Adfywio

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Medi 2017
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant, wedi cyhoeddi heddiw swm ychwanegol o £30m ar gyfer Cronfa Datblygu Eiddo Cymru.
 
21 Medi 2017
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi ymweld â Chaerffili i weld sut y mae cronfa Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid y Llywodraeth wedi'i defnyddio i adfywio rhannau o'r dref.
 
17 Awst 2017
Mae’r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant Carl Sargeant wedi galw heddiw ar denantiaid i ddweud eu dweud am y cynigion deddfwriaethol i ddileu gallu asiantiaid gosod i godi ffioedd arnynt.
 
08 Awst 2017
Cyhoeddodd Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd dros Gymunedau a Phlant, fod £2.1 miliwn ychwanegol wedi’i ddyrannu i helpu i fynd i’r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc a phroblem cysgu ar y stryd.
 
28 Gorffennaf 2017
Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant heddiw y bydd yr Hawl i Brynu yn cael ei hatal dros dro yng Nghaerdydd.
 
19 Gorffennaf 2017
Mae'r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant wedi lansio ymgynghoriad ffurfiol ar gynigion deddfwriaethol i wahardd asiantaethau gosod rhag codi ffioedd ar denantiaid.
 
18 Gorffennaf 2017
Mae’r Bil hwn yn ceisio diogelu’r cyflenwad o stoc tai cymdeithasol rhag dirywio ymhellach yn wyneb cymaint o alw a phrinder cyflenwad.
 
04 Gorffennaf 2017
Mae Carl Sargeant wedi pwysleisio mai diogelwch a thawelwch meddwl trigolion sy'n byw mewn blociau o fflatiau sydd â chladin o ddefnydd alwminiwm cyfansawdd (ACM) yw ei flaenoriaeth.
 
20 Mehefin 2017
Carl Sargeant, wedi cyhoeddi ei fod yn sefydlu grŵp arbenigol i ystyried yr holl wersi sy'n codi o ganlyniad i drychineb Tŵr Grenfell, a sut y maent yn berthnasol i Gymru.
 
25 Mai 2017
Mae'r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant wedi cyhoeddi ymgynghoriad ynghylch a ddylai'r uchafswm cyfradd comisiwn o 10% ei newid neu ei ddiddymu.
 
24 Mai 2017
Dywedodd Carl Sargeant, mai blaenoriaeth iddo oedd rhoi terfyn ar gysgu ar y stryd a sicrhau bod pob person ifanc yn gallu dod o hyd i lety fforddiadwy sy'n bodloni ei anghenion.
 
18 Mai 2017
Mae datblygiad tai newydd yng Nghaerdydd a ariannwyd â dros £1.4 miliwn o raglen Eiddo Llai Llywodraeth Cymru a'r Grant Tai Cymdeithasol wedi'i agor yn swyddogol gan Carl Sargeant.
 
08 Mai 2017
Heddiw, mae'r Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant, Carl Sargeant, wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar Ddiwygio Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) yng Nghymru.
 
26 Ebrill 2017
Heddiw cyhoeddodd Carl Sargeant fod Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu £149,530 i Ganolfan Cydweithredol Cymru i gefnogi'r prosiect Tai Cydweithredol yng Nghymru
 
26 Ebrill 2017
Ers cyflwyno'r cynllun Cymorth i Brynu yng Nghymru yn 2014 prynwyd cyfanswm o 4,949 o eiddo drwy ddefnyddio benthyciad rhannu ecwiti o dan gynllun Cymorth i Brynu-Cymru Llywodraeth Cymru.
 
23 Mawrth 2017
Mae cyllideb Cefnogi Pobl ar gyfer 2017-18 wedi'i sicrhau ar yr un lefel eleni.
 
21 Mawrth 2017
Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cymunedau, Carl Sargeant, heddiw ei fod am gynnal ymgynghoriad ar leihau neu ddiddymu ffioedd comisiwn ar werthu cartrefi mewn parciau.
 
13 Mawrth 2017
Disgwylir i ddeddfwriaeth arfaethedig i ddiddymu'r Hawl i Brynu a hawliau cysylltiedig gael ei chyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw.
 
01 Mawrth 2017
Aeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant i ymweld heddiw â Phrosiect George Street yng Nghasnewydd i ddysgu mwy am y gwasanaeth ‘Symud i Mewn’ sy’n cael ei redeg gan Solas Cymru.
 
22 Chwefror 2017
Cyhoeddodd y Prif Weinidog heddiw y bydd yr Hawl i Brynu yn cael ei hatal dros dro am bum mlynedd yn Sir y Fflint i sicrhau bod tai cymdeithasol ar gael ar gyfer y rheini sydd eu hangen.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2017
Ll M M I G S S
<< Aws    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i